Pellanet

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την πρόληψη πυρκαγιών

Ενόψει της θερινής περιόδου 2009- 2010, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο ( Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αριδαίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τον καλύτερο συντονισμό σε τοπικό επίπεδο για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αριδαίας, Π. Ζέρζης, ο δημοτικός σύμβουλος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Γ. Τζιβιτζίδης, ο δημοτικός σύμβουλος, Ευ. Βέσκος, ο Διευθυντής του Δήμου - Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Π. Μπάτζιος, ο Υποδιοικητής του Α.Τ. Αριδαίας, Ευ. Γάκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Απ. Κώνστας, ο Δασάρχης Αριδαίας, Ν. Μεντής, το Αγρονομικό Τμήμα Έδεσσας και ο πρόεδρος της Ορειβατικής Λέσχης Αριδαίας Ι. Αραμπατζής.
Στην εισήγησή του ο κύριος Τζιβιτζίδης παρουσίασε το μνημόνιο ενεργειών για την κατάσταση ετοιμότητας του γραφείου πολιτικής προστασίας του Δήμου Αριδαίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου με βάση τον, σε ημερήσια βάση εκδιδόμενο, χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποιες προληπτικές ενέργειες από την πλευρά του Δήμου για την αποφυγή πυρκαγιάς:
 Ενημέρωση του πληθυσμού μέσω του τοπικού τύπου και ανακοινώσεων όπου και όταν ενδείκνυνται για την μη πρόκληση πυρκαγιάς εκ μέρους του.
 Ενημέρωση σε καθημερινή βάση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατηγορία κινδύνου στην οποία εντάσσεται ο Νομός και ο Δήμος. Η ενημέρωση αυτή αφορά στην χρονική περίοδο από 1 Μαίου μέχρι και 30 Οκτωβρίου.
 Κατάσταση ετοιμότητας της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου επί εικοσιτετραώρου.
 Συχνός και ενδελεχής καθαρισμός περιοχών ευθύνης του Δήμου, όπως πάρκα, άλση, κοινόχρηστοι χώροι και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν εστίες πρόκλησης πυρκαγιών.
 Καταγραφή, έλεγχος και συντήρηση δικτύου κρουνών και υδροληψίας. Προσθήκη νέων όπου χρειαστεί.
 Επαφές με Πυροσβεστική, Αστυνομική Δύναμη, Ομάδα Εθελοντών και άλλων φορέων που εμπλέκονται στο Σ.Τ.Ο..
 Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.)
 Διασφάλιση της ετοιμότητας διάθεσης του επιχειρησιακά διαθέσιμου προσωπικού και μέσων του Δήμου (συντήρηση μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π)

Ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου ( χαμηλή, μέση, υψηλή, πολύ υψηλή, κατάσταση συναγερμού), η οποία εκφράζει την αθροιστική επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς ως αποτέλεσμα της παρουσίας και δράσης φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών, θα έχουμε και τις αντίστοιχες δράσεις - προληπτικές ενέργειες από το μνημόνιο.
Από τη μεριά του ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έκανε λόγο για την άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών σε περίπτωση πυρκαγιάς καλώντας από σταθερό το 199 ή από κινητό τηλέφωνο το 2384022199, ενώ σε περίπτωση που το κινητό δεν έχει σήμα, το 112, το οποίο πιάνει παντού.
Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι, μετά από διαλογική συζήτηση ,συμφώνησαν στην έως σήμερα καλή συνεργασία όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και στο ότι οι όποιες ελλείψεις ή παραλείψεις σημειώθηκαν στο παρελθόν, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μην επαναληφθούν.

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.