Pellanet

Με 100.000 κωδικούς η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, δεν λειτουργεί ακόμα η εφαρμογή για την συμπλήρωση δηλώσεων

Περί τους 100.000 αγρότες έχουν λάβει κωδικό για τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ, μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας ωστόσο, η διαδικασία συμπλήρωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2023 δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς η εφαρμογή διαχείρισης των δηλώσεων παρέμεινε κλειστή.

Οι πληροφορίες θέλουν τους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υποστηρικτικό του Οργανισμού μηχανισμό να έχει εντατικοποιήσει  τις προσπάθειες ώστε τα επόμενα 24ωρα να αρχίσει να λειτουργεί η εφαρμογή και να μπορεί να γίνει η σύνδεση από τα Κέντρα Υποδοχής, έτσι ώστε να είναι δυνατή και η προετοιμασία των δηλώσεων.

Είναι σαφές ότι στο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις δεύτερες εκλογές, το θέμα των δηλώσεων θα αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από τους νοσταλγούς της παλιάς κατάστασης αλλά και από το χώρο της αντιπολίτευσης, γι’ αυτό οι ιθύνοντες θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μη δοθούν δικαιώματα.

Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες θέλουν να υπάρχει συντονισμός για την εκκαθάριση κάθε εκκρεμότητας στα θέματα των πληρωμών, με προτεραιότητα τις περιπτώσεις ενιαίας ενίσχυσης 2022 των μεταβιβάσεων συμπεριλαμβανομένων, τα υπόλοιπα τη δεύτερη δόση των βιολογικών και τη συνδεδεμένη των βοοειδών.

 

 Σε πρώτη φάση το ΟΣΔΕ   για τη λήψη κωδικού με ανοικτή προθεσμία

Η διαδικασία που αναµένεται να ακολουθήσουν οι παραγωγοί µέσω του κυβερνητικού νέφους gov.gr, χωρίζεται σε δύο σκέλη, µε το πρώτο να αφορά στη λήψη ατοµικού προσωπικού κωδικού. Ως προς αυτό, οι υπηρεσιακοί του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζουν ότι η διαδικασία αυτή, δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία.

Αρχικά το υπουργείο είχε ανακοινώσει πως οι παραγωγοί θα χρειαστεί να εκδώσουν κωδικό µέχρι τις 24 Μαΐου.

Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή εφαρµογή θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι την ανακοίνωση της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣ∆Ε για το 2023 θα είναι ανοικτή για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών προκειµένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αιτήσεων των παραγωγών. Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγρότες µόνοι τους ή µέσω των ΚΥ∆ θα µπορούν µέχρι τις 21 Αυγούστου:

  •  είτε να τροποποιούν τα στοιχεία της προ συµπληρωµένης αίτησης ΟΣ∆Ε 2023 που ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προετοιµάσει και είναι διαθέσιµη στο gov.gr µε τα επικαιροποιηµένα στοιχεία του 2023 (µεταβολές),
  •   είτε να καταχωρούν εξ υπαρχής όλα τα απαραίτητα τα στοιχεία της αίτησης ΟΣ∆Ε 2023.

Οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2023 θα παραµένουν στην αρχή πρόχειρες και θα οριστικοποιούνται και θα λαµβάνουν πρωτόκολλο όταν οι αγρότες αποφασίζουν ότι έχουν περιλάβει όλα τα στοιχεία για την λήψη άµεσων ενισχύσεων 2023, µε βάση τα δικαιώµατα τις επιλέξιµες εκτάσεις και τα ζώα. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 θα περιέχονται στην εγκύκλιο για το ΟΣ∆Ε του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σηµειώνεται πάντως, ότι η τήρηση των αιρεσιµοτήτων σε συνδυασµό µε τα τοµεακά και επιχειρησιακά προγράµµατα απαιτούν και περαιτέρω αλλαγές στην αίτηση που θα συµπληρωθούν µε την έκδοση και των υπολοίπων ειδικών αποφάσεων εφαρµογής.

Η ψηφιακή εφαρµογή για το 2023 επιτρέπει, όπως έγινε και το 2022, στους αγρότες να µπορούν υποβάλουν µόνοι τους την ∆ήλωση ΟΣ∆Ε χωρίς κόστος. Για τις περιπτώσεις που θα αναζητήσουν υποστήριξη για την υποβολή της αίτησης ΟΣ∆Ε και για το 2023 θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Υποβολής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που είχαν πιστοποιηθεί το 2022. Εκτός πρόσβασης θα µείνουν τα ΚΥ∆ που υπήρξαν ευρήµατα ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά την σωστή λειτουργία τους.

Μέχρι 21 Αυγούστου

Όλες οι αιτήσεις των αγροτών που υποβληθούν το 2023, θα παρακολουθούνται µέσω monitoring και θα επιτρέπονται οι µεταβολές και οι διορθώσεις σφαλµάτων ή αναντιστοιχιών µέχρι πριν την πληρωµή της προκαταβολής. Με βάση αυτά τα νέα δεδοµένα οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 21 Αυγούστου 2023, και τον επόµενο µήνα και µέχρι 21 Σεπτεµβρίου 2023 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορθώσεις, για να υπάρξει επαρκής χρόνος ώστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προβεί στους αναγκαίους ελέγχους για την πρώτη πληρωµή της προκαταβολής.

Σηµειώνεται ότι πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρµογή στο gov.gr µπορούν να έχουν όλοι οι κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε βάση τους κωδικούς TAXIS.

«Τον συντονισµό της υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2023 θα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συχνή επικοινωνία και συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και τις Οργανώσεις των Αγροτών- ΕΘΕΑΣ» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Δημοσιεύτηκε στις 23 Μαΐου, 2023


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook