Pellanet

Μέχρι 200.000 ευρώ φθάνει το ύψος της ενίσχυσης για αγρότες φυσικά πρόσωπα στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Πιεστικός δείχνει ο χρόνος για να βγει το χρονοδιάγραμμα του οικονομικού επιτελείου σε ότι αφορά στην προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο σκέλος που σχετίζεται με τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ή αλλιώς της αγροδιατροφής.

 

Εκτός από τις εφαρμοστικές διατάξεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, ανακύπτουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την λειτουργία των πληροφορικών συστημάτων αλλά και την αδυναμία των μελετητών να ολοκληρώσουν με επιτυχία χιλιάδες φακέλους σε ένα σύνθετο αντικείμενο το οποίο ακολουθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.

Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες γίνονται δέκτες αυτών των ενστάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται τελικά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να επιλέξει την προκήρυξη του συγκεκριμένου καθεστώτος (Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία) μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Βεβαίως, ο αρμόδιος, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, επιμένει μέχρι τώρα με δηλώσεις του ότι στο σχέδιό του είναι η δημοσιοποίηση της εν λόγω προκήρυξης εντός του Ιουλίου, καθώς εγκρίθηκαν, όπως διαβεβαιώνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου και τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.            

Κρίσιµο πλέον, για να τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραµµα, είναι να εκδοθεί άµεσα και η σχετική υπουργική απόφαση µε ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα ορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των αγροτών µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου. 

Το ζήτηµα που απασχολεί βέβαια εδώ µεγάλη µερίδα των υποψήφιων επενδυτών είναι εκείνο της επιδότησης µηχανολογικού εξοπλισµού και ειδικότερα των τρακτέρ και των παρελκόµενων, που στον περασµένο Αναπτυξιακό Νόµο συνάντησαν αρκετά προβλήµατα και κάποια µάλιστα απορρίφθηκαν λόγω εσφαλµένης ερµηνείας της κείµενης νοµοθεσίας από αξιολογητές. 

Το θέµα αυτό αναµένεται να λύσει η σχετική απόφαση, που θα προβλέπει ρητά ποιες δαπάνες είναι επιλέξιµες στα πλαίσια του καθεστώτος «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια» που θα προκηρυχθεί µε προϋπολογισµό περί τα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται, πως στο παραπάνω καθεστώς θα µπορούν να κάνουν αίτηση αγρότες-φυσικά πρόσωπα για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού έως 200.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης (ενίσχυση επί των δαπανών), µετά και την έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την ΕΕ, για αυτήν την κατηγορία επενδύσεων θα είναι:

 • Αττική: 35-45%
 • Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%
 • Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 70%
 • Για την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου Μεγαλόπολης & όµορων ∆ήµων Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. 

Οι επιδοτήσεις για τις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα µπορούν να φτάσουν το 80% των παραπάνω ποσοστών.

 

Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις στις ορεινές περιοχές, στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και τις παραµεθώριες περιοχές, που λαµβάνουν το 100% των παραπάνω ποσοστών.

Εκτός από το µηχανολογικό εξοπλισµό, επιλέξιµες προς ενίσχυση είναι δαπάνες που αφορούν αρδευτικά συστήµατα, φωτοβολταϊκά (net metering), την κατασκευή στάβλων, θερµοκηπίων κ.λπ. 

Το βέβαιο πάντως είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν ένα σωστό φάκελο.

Σημειωτέον ότι τα πρώτα τρία καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, με συνολικό προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ είναι:

1) Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 

2) Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων  

3) Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία

Τα συγκεκριμένα τρία καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, ύψους 150 εκατ. ευρώ το καθένα, μπορεί να προκηρυχθούν μαζί, την ίδια ημέρα ή  διαδοχικά με διαφορά λίγων ημερών ημερών μεταξύ τους.

Κάθε προκήρυξη θα έχει διάρκεια ισχύος τρεις μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης, βάσει νόμου.

Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί το καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου, που θα αφορά στον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής.

Ειδικότερα αναφορικά με το καθεστώς της αγροδιατροφής, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επιθυμούν και έχουν τη δυναμική να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση ελάχιστου ύψους προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, τουλάχιστον 100.000 ευρώ, γεγονός που απαιτεί και την ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων από τον επενδυτή στο 50-60% του συνολικού budget.

Το είδος της επιδότησης που μπορεί να λάβει ο επενδυτής είναι

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Τα ποσοστά επιδότησης καθορίζονται ανά περιφέρεια της Χώρας και φτάνουν έως και 70% σε κάποιες περιοχές.

Πιο αναλυτικά, οι τομείς που μπορεί ο επενδυτής να δραστηριοποιηθεί είναι:

Φυτική Παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως

 1. Συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ.
 2. υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 1. Βοοτροφικές μονάδες,
 2. αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
 3. χοιροτροφικές μονάδες,
 4. μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 5. μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
 6. πτηνοτροφικές μονάδες (με ορισμένους περιορισμούς & όρους), συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
 7. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων)
 2. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 4. Ζωοτροφές
 5. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 6. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 7. Οίνος.
 8. Οπωροκηπευτικά.
 9. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 10. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 11. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 12. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 13. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

ΠΗΓΗ

 

Δημοσιεύτηκε στις 7 Ιουλίου, 2022


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων