Pellanet

Οι αγρότες είναι επιχειρηματίες και πρέπει να είναι στα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Την Παρασκευή22 Οκτ 2021, στις 22.00, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής οργανώνει δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο zoom στον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/84957537643?pwd=eHlwN2ZUQzFPMU5nbFdTOXpzN01XZz09 με αντικείμενο την υποστήριξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και με ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ. Διότι οι Αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς & δασοκόμοι) είναι επιχειρηματίες και πρέπει να υποστηρίζεται η αγροτική επιχειρηματικότητα, όπως κάθε μορφής επιχειρηματικότητα.

Το επίσημο κράτος υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου-ΝΠΔΔ που ονομάζονται Επιμελητήρια. Στα Επιμελητήρια ΔΕΝ δέχονται τους αγρότες ως πλήρη-κανονικά μέλη, αλλά δέονται τις επιχειρήσεις για τα «νύχια». Ούτε έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα όπως όλα τα Επιμελητήρια.

Το θέμα παρουσιάσθηκε πριν τέσσερα χρόνια στην Agrotica, στην AgroThessaly και αλλού, ενώ πριν ένα περίπου χρόνο συζητήθηκε διαδικτυακά από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής. Στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της Παρασκευής, 8/10/2021 εκφράσθηκαν οι κατευθυντήριες σκέψεις για τα Αγροτικά Επιμελητήρια. Οι δημόσιες συζητήσεις θα συνεχίσουν την Τετάρτη, 13 Οκτ 2021, στις 12.00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 22 Οκτ 2021, στις 22.00, επειδή την Παρασκευή 15 Οκτ 2021, στις 20.00, η ημέρα αφιερώθηκε στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ.

Επί διακόσια (200) χρόνια με συστηματική «λοβοτομή» εκπαιδεύτηκαν όλοι να θέλουν να γίνουν «μισθοδοτούμενοι δημόσιοι υπάλληλοι» και να είναι εναντίον της επιχειρηματικότητας. Επί200 χρόνια τα σχολεία εκπαίδευαν όλους για να γίνουν καλοί στρατιώτες (που να υπακούν διαταγές αξιωματικών), ή καλοί εργάτες (που να κάνουν ότι τους λέει ο εργοδηγός) ή καλοί υπάλληλοι (που να ακολουθούν εντολές προϊσταμένων).

Μετά 200 χρόνια κατάλαβαν αρκετοί στην σημερινή κοινωνία ότι χρειαζόμαστε επειγόντως τις ικανότητες και δεξιότητες της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων με μεγάλες αβεβαιότητες, της διαπραγμάτευσης, του συμβιβασμού, της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων, της συνέργειας, της επιβίωσης κλπ. Μετά 200 χρόνια αναζητούμε αγωνιωδώς τους δημιουργικούς, τους καινοτόμους, αυτούς που λύνουν προβλήματα, αυτούς που έχουν επιχειρηματική σκέψη, είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα και να φέρνουν αποτελέσματα.

Με δεδομένο ότι «επιχειρηματικότητα είναι η διάθεση για δράση με μεγάλες αβεβαιότητες» οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς & δασοκόμοι) είναι οι εξ ορισμού πρώτοι επιχειρηματίες, καθόσον οι αβεβαιότητες είναι δεδομένες. Οι συμβάσεις με τον Θεό είναι ετεροβαρείς και δεν τηρούνται πάντα ακριβώς κατά τον σχεδιασμό.

Και βέβαια μιλάμε για αβεβαιότητες, ΔΕΝ μιλάμε για κινδύνους, διότι οι κίνδυνοι επισημαίνονται, μετρούνται, διοικούνται (risk management) και ασφαλίζονται (αυτό κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα security …)

Τα Επιμελητήρια έγιναν για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Απλά, από μια διαστροφική διάθεση, θεωρήθηκε ότι επιχειρηματίες ήταν τότε μόνο οι έμποροι & οι βιομήχανοι!!! Και ανέχθηκαν οι τότε κοινωνίες ακόμα και τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες ως επιχειρηματίες.

Σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αγρότης ΔΕΝ είναι ο εργάτης γης ή ο βοσκός, αλλά ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος (και αλιεύς)

  • έχει κάνει μέση επένδυση στην Ελλάδα 150.000€
  • έχει επαρκή περιουσία (σε μέγεθος) ή νοικιάζει τέτοια
  • επιλέγει την καταλληλότερη καλλιέργεια ή εκτροφή
  • αριστοποιεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
  • και μάλιστα με όρους αειφορίας, με φροντίδα-προστασία στο περιβάλλον
  • επιλέγει τις καταλληλότερες εισροές
  • διαπραγματεύεται τις πωλήσεις των τελικών αγροτικών προϊόντων
  • επενδύει στην γνώση, στην έρευνα και στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Στα σημερινά τοπικά, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Επιμελητήρια υπάρχουν τμήματα που μετέχουν κανονικά στην διοίκηση του Επιμελητηρίου, όπως το Εμπορικό τμήμα, το Επαγγελματικό, το Βιομηχανικό, το Βιοτεχνικό, το Μεταποιητικό, το Υπηρεσιών, το Εξαγωγών, το Τουριστικό, το Μεταφορών κλπ αλλά με έκπληξη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Αγροτικό! …

Στις συζητήσεις που έκανε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής μέχρι σήμερα διατυπώθηκε η άποψη ότι εάν δεν μπορούν τα υπάρχοντα τοπικά Επιμελητήρια να δημιουργήσουν Αγροτικά τμήματα, τότε είναι εξαναγκασμένος μονόδρομος η δημιουργία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, υποστηρίζοντας ως κύρια επιλογή την Τοπική Ανάπτυξη.

Σήμερα τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε μια ορισμένη περιφέρεια, συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελούν υπό την διαχειριστική εποπτεία της Γεν Γραμ Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους.

Τα Επιμελητήρια έχουν εδραιώσει μια διαρκή συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς του τόπου, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζουν να αποτελούν βασικό σύμβουλο της εκάστοτε κυβέρνησης, σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής, αποστολή η οποία προσδιορίζεται τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο και από μια επιτυχημένη πρακτική πολλών δεκαετιών. Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζεται με το Νόμο 3419/2005.

Με δεδομένο ότι οι νόμοι εκφράζουν την κοινωνική δυναμική μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη είχαν περιληφθεί τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ σε προεκλογικά προγράμματα, και μάλιστα σε υπερψηφισθείσες προεκλογικές διακηρύξεις, δημιουργείται η εντύπωση ότι ήδη καθυστέρησε πάρα πολύ η δημιουργία των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ.

Τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ίσως ΔΕΝ θα πρέπει να έχουν μέλη μόνο καλλιεργητές, εκτροφείς και κυνηγούς, αλλά και δημιουργούς πολλαπλασιαστικού υλικού, και εμπόρους γόνου ή ζώων, και ασχολούμενους με «τροφή» γης (λιπάσματα, βιοδιεγέρτες κλπ) και με ζωοτροφές, με ασχολούμενους με τα διάφορα επίπεδα μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, με διάφορα μηχανήματα, με υπηρεσίες κλπ.

Σαφέστατα δεν πρέπει να εμπλέκονται στα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ τα thin tank για την υποστήριξη της Ιδιωτικής Οικονομικής (όπως ΙΟΒΕ), ή της Κοινωνικής Οικονομίας (όπως ΕΘΕΑΣ) κλπ.

Μερικά σημεία προσοχής προς συζήτηση και διασαφήνιση είναι (1) η προσδοκώμενη ώθηση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και (2) στην αγροτική ανάπτυξη, ποιοι θα μπορούσαν να είναι δυνητικά μέλη των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ κλπ.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί συνεχώς κάθε εβδομάδα τρείς τουλάχιστον δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις, κάθε Τρίτη (21.00, ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ), κάθε Τετάρτη (12.00, Αγρ. Επιχειρηματικότητα) και κάθε Παρασκευή (22.00, κυρίως Κτηνοτρόφοι) όπου στις 13/10/2021, 12.00 συζητώνται τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, στις 15/10/2021, στις 20.00 θα συζητηθούν οι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ στην Τοπική Ανάπτυξη

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231), γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, υιοθέτησε και προωθεί την πρόταση επιτάχυνσης δημιουργίας ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ προσκαλεί όσους θέλουν να προσθέσουν ιδέες για τα Αγροτικά Επιμελητήρια την Παρασκευή22/10/2021, στις 22.00 στο διαδίκτυο https://us02web.zoom.us/j/84957537643?pwd=eHlwN2ZUQzFPMU5nbFdTOXpzN01XZz09

Δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου, 2021


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

17:33 - Θ. Τζάκρη – Ερώτηση στη Βουλή για τις σοβαρές ελλείψεις στα Παιδιατρικά Τμήματα των δυο νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών

17:31 - Συνελήφθη ένα άτομο στην Πιερία για κατοχή ναρκωτικών

17:30 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ : ‘’ Η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας δεν είναι οικογενειακή υπόθεση. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία.’’

17:28 - Ξεκίνησαν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για δωρεάν φοίτηση στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Πέλλας – Προθεσμία ως 1η Αυγούστου

17:27 - Θερινό Πρόγραμμα διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού

17:25 - Θερινό σινεμά στην Έδεσσα- Πρόγραμμα

17:22 - Συναυλία-Μουσική βραδιά “ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ”

17:19 - : Θερινός κινηματογράφος στη Σκύδρα

17:18 - ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

17:16 - Συνάντηση Λάκη Βασιλειάδη με Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής