Pellanet

Έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητες διαχείρισης για έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 737 εκατομμυρίων ευρώ σε τομείς παρέμβασης που σχετίζονται με:
-τις υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια (αυτοκινητόδρομοι και περιφερειακές/τοπικές οδοί)
-την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια (π.χ διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση και διανομή πόσιμου ύδατος, ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και υπηρεσιών, προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υποδομές εκπαίδευσης και δράσεις ανθρώπινου δυναμικού, υποδομές υγείας και πρόνοιας, δράσεις για την αστική και αγροτική αναγέννηση, αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών, κλπ)
-τουριστική προβολή της Περιφέρειας
-την τεχνική υποστήριξη στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθηγητής, Γιώργος Τσιότρας, «προσπαθούμε και επιτυγχάνουμε την ενεργοποίηση σημαντικών έργων και δράσεων, αλλά και τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε το συντομότερο δυνατό, εκτός των συμβασιοποιήσεων να αρχίσουμε και τις πληρωμές έργων, αλλά και την κατασκευή τους. Τα έργα που εντάσσονται είναι πρώτης προτεραιότητας για την Κεντρική Μακεδονία. Εχουμε στόχο να καλύψουμε όλο το ποσό των κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται για την Κεντρική Μακεδονία, που είναι άλλωστε και τα περισσότερα που διατέθηκαν ποτέ στην ιστορία της, φτάνοντας στο ποσό των 4,77 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα 737 εκ. ευρώ που ήδη εκχωρήθηκαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, ένα σημαντικό ποσό (383 εκ. ευρώ) έχουν δρομολογηθεί, αφού αφορούν σε 13 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δηλαδή στην υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα έργα), ενώ ήδη έχουμε εντάξει 11 έργα, που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 222 εκ. ευρώ. Προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς, οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός θα επιταχύνονται, δεδομένου ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ώριμες μελέτες για μια σειρά από σπουδαία έργα, τα οποία θα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ όποτε ανοίγει η σχετική πρόσκληση».

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) προχώρησε σε δημοσίευση δεκατριών (13) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 383 εκ. ευρώ στους κωδικούς θέματος προτεραιότητας:
 23 «Περιφερειακές / τοπικές οδοί», προϋπολογισμού 48 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 69 Δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, προϋπολογισμού 21,9 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 69 Δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», προϋπολογισμού 5,8 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 20 «Αυτοκινητόδρομοι», προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», προϋπολογισμού 47,9 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 75 «Εκπαίδευση», προϋπολογισμού 86,4 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», προϋπολογισμού 31 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 76 «Υγεία», προϋπολογισμού 31 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση», προϋπολογισμού 0,9 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης,
 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία», προϋπολογισμού 0,5 εκ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης.

Όπως τόνισε ο κ. Τσιότρας, «στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους εξής τομείς:
1. Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
2. Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
3. Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών
4. Τουριστική προβολή
5. Αυτοκινητόδρομοι – ΤΕΝ
6. Πρωτοβάθμια υγεία
7. Αγιον Ορος
8. Αντιπλημμυρικά
9. Εξοπλισμός Πυροσβεστικής
10. Αστικές αναπλάσεις
11. Παρεμβάσεις σε αγροτικές περιοχές (αποχετεύσεις – βιολογικοί).
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως φαίνεται κι από τα απολογιστικά στοιχεία, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου το ΕΣΠΑ να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό. Οι ρυθμοί υλοποίησης μέχρι σήμερα είναι ικανοποιητικοί».

Δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουνίου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook