Pellanet

Έρχονται και άλλες περικοπές

Κατατέθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και με αρκετές «εκπλήξεις» το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα έκτακτα μέτρα που συμφώνησαν κυβέρνηση-τρόικα και βάσει των οποίων ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ. Ανησυχία προκαλεί, η πρόβλεψη για εξοικονόμηση πόρων 10,85 δισ. ευρώ στην τριετία από «μη καθορισμένα μέτρα». Σε ό,τι αφορά τώρα τα ήδη «καθορισμένα» μέτρα, προβλέπεται καταρχάς επιπλέον μείωση των συνταξιούχων που θα δικαιούνται έστω και τη μειωμένη 13η και 14η σύνταξη, με την προσθήκη του κριτηρίου της ηλικίας. Για να πάρουν δώρα και επιδόματα οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι άνω των 60 ετών. Επίσης προβλέπονται δύο αυξήσεις αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, το 2011 η πρώτη και το 2012 η δεύτερη. Από την πρώτη αύξηση προσδοκώνται έσοδα 400 εκατ.ευρώ και από τη δεύτερη 200 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις, αυτή επιβάλλεται για την επόμενη τριετία με κλιμακωτούς συντελεστέςαπό 4% έως και 10% και «επιβαρύνει» τις επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 100.000 ευρώ (θα υπολογιστεί με βάση τα κέρδη του 2009). Δηλαδή για καθαρά κέρδη από 1 έως 300.000 ευρώ η έκτακτη φορολόγηση υπολογίζεται με συντελεστή 4%, για κέρδη από 300.001 ευρώ έως 1.000.000 με συντελεστή 6%, για κέρδη από 1.000.001 έως 5.000.000 ευρώ με συντελεστή 8% και για καθαρά κέρδη από 5.000.001 ευρώ και πάνω η έκτακτη φορολόγηση υπολογίζεται με συντελεστή 10%. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναπομένον συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη, που αποτέλεσαν τη βάση προσδιορισμού της, να μην υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ. Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, καθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1000 ευρώ. Επίσης παρέχεται έκπτωση 2%, σε περίπτωση που το ποσό καταβληθεί στο στην προθεσμία της πρώτης δόσης. Επίσης επιβάλλεται ειδικός φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ο συντελεστής θα είναι 20% επί της αξίας της διαφήμισης. Ακόμη μειώνονται κατά 8% τα έξοδα παράστασης του προέδρου της Δημοκρατίας, των προέδρων της κυβέρνησης και της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών και των υφυπουργών. Σε ότι αφορά το εργασιακό, με το νομοσχέδιο καθορίζεται η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας μέχρι 24 ετών στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες, οι αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού που ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, ασφαλίζονται για σύνταξη, ασθένεια και επαγγελματικό κίνδυνο και οι ασφαλιστικές τους εισφορές επιβαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Προσαρμογή 9% του ΑΕΠ με ύφεση 4% το 2010 Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι το πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας προβλέπει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που ανέρχονται σε έντεκα μονάδες του ΑΕΠ ή περίπου 30 δισ. ευρώ έως το 2013, με στόχο το έλλειμμα να είναι κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2014. Το μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει ύφεση 4% το 2010 και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2012 και μετά. Με αφετηρία το έλλειμμα ύψους 13,6% του ΑΕΠ του 2009 και τις προοπτικές της οικονομίας κατά το τρέχον έτος, η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή για το 2010 πλησιάζει το 9% του ΑΕΠ, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ. Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ήδη υλοποιείται, προστίθενται με το παρόν πρόγραμμα μέτρα που αντιστοιχούν σε 2,5% του ΑΕΠ ή 5,8 δισ. ευρώ, προσθέτει. Το 2011 η συνολική δημοσιονομική προσπάθεια θα ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ ή περίπου 10 δισ. ευρώ. Το 2012 η αντίστοιχη προσπάθεια θα είναι πάνω από 2% του ΑΕΠ ή περίπου πέντε δισ. ευρώ και το 2013 περίπου 2% του ΑΕΠ ή περίπου 4,8 δισ. ευρώ. Στόχος είναι το έλλειμμα να βρεθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2014, τονίζει ο ΥΠΟΙΚ. Η κυβέρνηση, τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, «κατανοεί ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι επώδυνα. Είναι όμως απαραίτητα, για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Γιατί η εναλλακτική πορεία θα ήταν η κατάρρευση και η καταστροφή». »Επιπλέον, εισάγονται αλλαγές στην εργατική νομοθεσία που κρίνονται διεθνώς αναγκαίες προκειμένου να σταλεί το μήνυμα ότι η χώρα έχει λάβει την αμετακίνητη απόφαση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να προσελκύσει επενδύσεις και με τον τρόπο αυτό να προωθήσει την απασχόληση και την αναπτυξιακή της προοπτική προς όφελος των πιο αδύνατων πολιτών». «Οι μεγάλες αυτές θυσίες αντισταθμίζονται με μια σειρά έκτακτων μέτρων που στηρίζουν την πραγματική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα αυτά αφορούν πρωτίστως την προστασία των ανέργων και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» προσθέτει σε άλλο σημείο. Ειδικότερα επί των άρθρων του ν/σ Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου περιγράφεται και θεσμοθετείται ο μηχανισμός και το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής: Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συνέταξε το υπουργείο Οικονομικών με τη συνεργασία της Επιτροπής, της ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Οι διατάξεις του άρθρου δεύτερου αποτελούν το νόμο πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος.

Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου μειώνονται περαιτέρω τα επιδόματα στο στενό δημόσιο τομέα και οι εν γένει αποδοχές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά για τους λειτουργούς υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος μειώνονται κατά 8%. Επίσης κατά 8% μειώνονται και τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, των προέδρων της κυβέρνησης και της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών και των υφυπουργών.

Εξάλλου, τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ορίζονται στα 500, 250 και 250 ευρώ αντιστοίχως για όλους τους δικαιούχους και καταβάλλονται μόνον εφόσον οι πάσης φύσεως μεικτές τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές συνυπολογιζομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα τα 3.000 ευρώ (υπολογιζόμενες οι αποδοχές σε δωδεκάμηνη βάση).

Στην περίπτωση που ξεπερνούν το όριο των 3.000 ευρώ περικόπτονται τα επιδόματα αναλόγως.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση το επίδομα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δημόσιο, ή τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης καθορίζεται στα 400 ευρώ για το επίδομα Χριστουγέννων και τα 200 ευρώ για το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας αντιστοίχως.

Από την παραπάνω εφαρμογή εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.

Επίσης ορίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται έως την 31 Δεκεμβρίου 2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές, δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Αναστέλλεται η καταβολή της δεύτερης δόσης της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγήθηκε βάσει του νόμου 3808/2009 και ο χρόνος καταβολής του θα επανακαθοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Αυξάνονται οι έμμεσοι φόροι. Την Τετάρτη θα γίνει η συζήτηση του ν/σ, σε μία και μόνη συνεδρίαση, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής και την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια. Newsroom ΔΟΛ

Δημοσιεύτηκε στις 5 Μαΐου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook