Pellanet

31 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος – Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑμεΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Στις 31 Μαΐου κάθε χρόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος δίνοντας έμφαση στους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση καπνού και υποστηρίζοντας αποτελεσματικές πολιτικές για τον περιορισμό του καπνίσματος. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος είναι : Η τήρηση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού , και συγκεκριμένα η ευρεία αποδοχή της από τα Κράτη- Μέλη, στη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επικύρωση της καθώς και στα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή μέτρων σύμφωνων με τις κατευθυντήριες οδηγίες της. Η Σύμβαση Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού είναι το πρώτιστο εργαλείο ελέγχου του καπνού παγκοσμίως. Ως η πρώτη συνθήκη που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του Π.Ο.Υ. αποτελεί ένα επίτευγμα – ορόσημο στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Βρίσκεται σε ισχύ μόλις από το 2005, ωστόσο είναι ήδη μία από τις ταχύτερα και ευρύτερα αποδεκτές συνθήκες στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, με περισσότερα από 170 συμβαλλόμενα μέρη. Πρόκειται για μία συνθήκη που βασίζεται σε τεκμήρια και η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων για το ανώτατο επίπεδο υγείας παρέχοντας νέες νομικές διαστάσεις για συνεργασία στον έλεγχο του καπνού. Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος 2011 δίνει έμφαση στη σφαιρική σημασία της συνθήκης, τονίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στα πλαίσια της συνθήκης και προωθεί τον ουσιώδη ρόλο της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών και του Π.Ο.Υ. στην υποστήριξη των προσπαθειών των χωρών προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές. Η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών είναι ταυτόχρονα το κεντρικό όργανο της συνθήκης και ο εκτελεστικός της φορέας. Ο κόσμος χρειάζεται τη Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού στον ίδιο βαθμό που – ή και σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι – την χρειαζόταν και το1996 όταν η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας υιοθέτησε ένα ψήφισμα για μία διεθνή σύμβαση πλαίσιο σχετικά με τον έλεγχο του καπνού. Η χρήση του καπνού είναι η κύρια αιτία θανάτου. Φέτος, πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν από μία καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό, καρκίνο, πνευμονοπάθεια ή άλλη ασθένεια σχετική με το κάπνισμα. Σε αυτό τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι – πάνω από το ένα τέταρτο των οποίων είναι παιδιά- που θα πεθάνουν από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. Το ετήσιο φορτίο θανάτου από την παγκόσμια επιδημία της χρήσης καπνού μπορεί να ανέλθει σε 8 εκατομμύρια άτομα μέχρι τι 2030, αφού έχει ήδη δολοφονήσει 100 εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει 1 δισεκατομμύριο κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Όπως συμβαίνει και με οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, η Συνθήκη Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού επιφέρει νομικές υποχρεώσεις στα συμβαλλόμενα μέρη του- δηλαδή στις χώρες (και την Ευρωπαϊκή Ένωση) οι οποίες έχουν προσχωρήσει επίσημα σε αυτήν. Μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων είναι: Η προστασία των πολιτικών δημόσιας υγείας από τα εμπορικά και άλλα επενδυμένα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας. Η υιοθέτηση τιμολογιακών και φορολογικών μέτρων για τη μείωση της ζήτησης καπνού. Η προστασία των ανθρώπων από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου. Η ρύθμιση των περιεχομένων των προϊόντων καπνού. Η ρύθμιση των κοινοποιήσεων των προϊόντων καπνού. Η ρύθμιση της συσκευασίας και των ετικετών των προϊόντων καπνού. Η προειδοποίηση των ανθρώπων για τους κινδύνους από τον καπνό. Η απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και χορηγίας του καπνού. Η προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους για να απαλλαγούν από τον εθισμό τους στον καπνό. Ο έλεγχος του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού. Η απαγόρευση των πωλήσεων από και προς τους ανήλικους. Η υποστήριξη οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων έναντι της καπνοκαλλιέργειας Η συνθήκη αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της βοήθειας προς χώρες χαμηλού και μετρίου εισοδήματος έτσι ώστε να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Η εκστρατεία θα εστιάσει στο ακόλουθο βασικό μήνυμα: ότι οι χώρες πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τη συνθήκη για να προστατεύσουν τις σημερινές και τις αυριανές γενιές από την καταστροφή της υγείας, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες από την κατανάλωση και την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου. Αν οι χώρες λάβουν σοβαρά υπόψη την προτροπή του Π.Ο.Υ., θα ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό το κόστος από τις ασθένειες και τους θανάτους που σχετίζονται με τον καπνό.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. Α .με Α .      ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.