Pellanet

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ: ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 40.000 ΑΝΕΡΓΩΝ

Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου εκτός από τις περικοπές στους μισθούς και την εργασιακή εφεδρεία ξεκινάει κι ένα πρόγραμμα-μαμούθ για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω των δήμων. Πρόκειται για το γνωστό σχέδιο για προσλήψεις 120.000 ανέργων από τους δήμους σε βάθος τριετίας για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία εκπόνησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και έγινε νόμος του κράτους με το πολυνομοσχέδιο. Να σημειωθεί ότι η πρόταση είχε κατατεθεί σε συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής τον περασμένο Αύγουστο από τον υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη και βασίστηκε σε παλαιότερη ιδέα του υφυπουργού Πάρι Κουκουλόπουλου όταν ως πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ είχε προτείνει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αυτεπιστασίας με πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και είχε λάβει την έγκριση από τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των ΟΤΑ. Ο ίδιος ο κ. Κουκουλόπουλος έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμφωνία της προηγούμενης διοίκησης της ΚΕΔΚΕ, ενώ αναμένεται το ίδιο να γίνει και με το νέο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ είναι οι πρώτες προσλήψεις είναι να γίνουν από την 1η Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή δήμων που είχαν εκπονήσει και παλαιότερα προγράμματα αυτεπιστασίας και στη συνέχεια να επεκταθεί και στους υπόλοιπους δήμους της χώρας, ώστε εντός του 2012 οι προσλήψεις μέσω αυτεπιστασίας να φτάσουν τις 40.000. Μάλιστα, σύμφωνα με υπολογισμούς η υλοποίηση του τριετούς (2012-14) προγράμματος της αυτεπιστασίας θα μπορούσε να δώσει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% ετησίως. Ενεργός ο ρόλος ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ Υπενθυμίζεται ότι με τη σχετική ρύθμιση* δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, συνδέσμους και τα ΝΠΔΔ τους να προσλαμβάνουν με απλή απόφαση δημάρχου ή των προέδρων να προσλαμβάνουν ανέργους κυρίως για ειδικότητες εργατών και οικοδόμων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής για την εκτέλεση μικρών αναπτυξιακών έργων ( για παράδειγμα συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα -δημιουργία μικρών και ευέλικτων φραγμάτων που συγκρατούν το νερό και εμπλουτίζουν τους υδροφόρους ορίζοντες-, πρόληψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών -αποψίλωση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, εκεί που δεν μπορεί να γένει φυσική αναγέννηση, αναδασώσεις-, συντήρηση επισκευή κοινωνικών υποδομών -βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα-, συντήρηση επισκευή κοινόχρηστων χώρων πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια) με ανώτατο χρόνος εργασίας τις 135 ημέρες ετησίως. Όπως προβλέπει η σχετική ρύθμιση η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, μετά από αίτημα του δημάρχου ή προέδρου προς τον οικείο ΟΑΕΔ και η πρόσληψη γίνεται υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και με βάση Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης ετήσιας διάρκειας με βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου. Κάθε υποψήφιος με την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις φορείς στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί. Στα 625 ευρώ ο μισθός Προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα αυτεπιστασίας με τη σύμφωνη γνώμη των δήμων θα δεσμευθούν για μία 25ετια τα έσοδα από τον φόρο ζύθου, τέλη διαφήμισης και ΤΑΠ, που το 2010 ξεπέρασαν τα 128 εκ. ευρώ και κατανεμήθηκαν με βάση τον επίσημο πληθυσμό των δήμων. Τα χρήματα αυτά θα αποτελέσουν την εγγύηση για δάνειο ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την οποία θα ξεκινήσουν επαφές τις επόμενες εβδομάδες. Αναφορικά με τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εισφορές που αναμένεται να φτάσουν τα 625 ευρώ και τα 320 ευρώ το μήνα αντίστοιχα ανά εργαζόμενο, θα καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ. Οι αμοιβές από ευρωπαϊκά κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου και οι ασφαλιστικές εισφορές από κονδύλια του ίδιου του οργανισμού. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ *«Άρθρο 209 Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία 1.Για τις ανάγκες έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία από δήμους, συνδέσμους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης, κατά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα και έως 135 ημέρες ετησίως, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική μελέτη ή την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του π.δ. 609/1985 (Α΄170), όπως ισχύει, εφόσον διαπιστώνεται, με ειδική αιτιολογία, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει ο φορέας κατασκευής του έργου. 2. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου του συνδέσμου ή του προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει. 3. Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται, μετά από αίτημα του οικείου δημάρχου ή προέδρου συνδέσμου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο δήμος ή ο σύνδεσμος ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού , βάσει Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, ανά ειδικότητα που τηρεί το ΚΠΑ2 του Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το ΑΣΕΠ ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ αυθημερόν σχετικά με τους επιλεγόμενους ανά ειδικότητα, τον φορέα πρόσληψης και τη διάρκεια της απασχόλησης. 4. Οι άνεργοι κατατάσσονται ανά ειδικότητα σε Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης ετήσιας διάρκειας με βάση τα εξής ιδίως κριτήρια: α) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) την ηλικία, με πρόβλεψη για αυξημένη μοριοδότηση σε νέους έως 29 ετών και ανέργους άνω των 55 ετών, γ) την οικογενειακή κατάσταση και δ) την ανεργία του/της συζύγου. 5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έκδοσης της δημόσιας πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ για την κατάρτιση του Πίνακα, ο τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ανέργων για πλήρωση των αιτούμενων θέσεων ανά ειδικότητα από τους φορείς της παραγράφου 1 για την εκτέλεση των έργων, ο τρόπος σύνταξης των Πινάκων, η μοριοδότηση καθενός από τα κριτήρια της παραγράφου 4 για την κατάταξη των ανέργων στους Πίνακες, η διαδικασία επικαιροποίησης των Πινάκων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό. 6. Οι Πίνακες πριν την οριστικοποίηση ή επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ και στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. 7. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών προς το ΑΣΕΠ, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισής τους στους διαδικτυακούς τόπους. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση. 8. Κάθε υποψήφιος με την αίτησή του δηλώνει υποχρεωτικώς την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει και αποδεικνύει, καθώς και μέχρι τρεις (3) φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμεί να προσληφθεί. 9. Για την πρόσληψη σε έργα αυτεπιστασίας ενός δήμου προτάσσονται οι άνεργοι, οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο δήμο ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση. 10. Δικαίωμα πρόσληψης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν μόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων όπως αυτός οριστικοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως. 11. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με την εκτέλεση του έργου για το οποίο προσλήφθηκε ή ξένα με την ειδικότητά του ή χωρίς να συντρέχουν τα προσόντα πρόσληψης ανά ειδικότητα, απαγορεύεται. Μεταφορά του προσωπικού αυτού από έργο σε άλλο έργο δεν επιτρέπεται. 12. Το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος, οργάνου, εφαρμοζομένων των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου. 13. Οι δαπάνες για τις αμοιβές του ανωτέρω προσωπικού και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις. 14. Το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος διάρκειας της σύμβασής του, χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική πράξη. Σε περίπτωση που οι ανάγκες απασχόλησης του προσωπικού στο αυτό έργο δεν είναι συνεχείς, συνάπτονται συμβάσεις αντίστοιχες με τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του προσωπικού αυτού. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προ της συμπληρώσεως των 135 ημερών εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, ο άνεργος παραμένει με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής στον ισχύοντα Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης και δύναται να απασχοληθεί σε έργο δήμου, συνδέσμου ή νομικού προσώπου της αρχικής επιλογής του μέχρι τη συμπλήρωση των 135 ημερών. 15. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό, που διατηρείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άλλως τα καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε βάρος τους. 16. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων ως προς τη σύναψη και την εξέλιξη των συμβάσεων που συνάπτονται βάσει του παρόντος ευθύνεται ο δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου ή νομικού προσώπου, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται και τα ποσά που κατέβαλλε παρανόμως. 17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την αμοιβή του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να καλύπτεται με επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καταρτίζονται ειδικά συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους των οποίων διενεργείται η ως άνω επιχορήγηση. Με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (Α΄40) ή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 3996/2011 (Α΄170) ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους με την διαδικασία του παρόντος. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορεί να γίνεται και συμπληρωματικά.»
πηγή: http://www.aftodioikisi.gr

Δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου, 2011


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων