Pellanet

Δικαιώματα 43 εκατ. ευρώ μοιράζει το εθνικό απόθεμα

Ολοκληρώθηκε η κατανομή των νέων δικαιωμάτων στους δικαιούχους από το εθνικό απόθεμα τόσο του 2010 όσο και της πρόσθετης ενίσχυσης (άρθρο 68) για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Όλοι οι παραγωγοί μπορούν να μπουν στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr και με την εισαγωγή του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου να δουν εάν δικαιούνται νέα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και πόσα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, «σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στον Καν.73/2009 και όσα ορίζονται στις υπ' αριθμ. 262346/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/24-03-10) και 262345/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 323/24-3-10) ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μηχανογραφική επεξεργασία σε ό,τι αφορά την κατανομή νέων δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή το Άρθρο 68 για το έτος 2010. Οι πίνακες κατάταξης (μοριοδότηση) των δικαιούχων συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία της εκμετάλλευσης που δήλωσαν οι υποψήφιοι κατά την Δήλωση Εκμετάλλευσης- Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2010 και τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διαδικασία πληρωμής των ενισχύσεων. Το ποσό του Εθνικού Αποθέματος που θα διατεθεί ανέρχεται σε περίπου 13.000.000 ευρώ, ενώ το ποσό που θα διατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για νέα δικαιώματα για το 2010 θα ανέλθει σε 43.000.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανώτερη ενδεικτική μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος ανέρχεται σε 400 ευρώ, από την προσωρινή κατανομή προκύπτει ότι εν δυνάμει δικαιούχοι από την πρώτη επεξεργασία ορίζονται για: - Την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος οι επιλέξιμοι επενδυτές και νέοι παραγωγοί που συγκεντρώνουν με βάση τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ κριτήρια άνω των 35 μορίων. - Την κατανομή του άρθρου 68 οι επιλέξιμοι παραγωγοί των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας που συγκεντρώνουν με βάση τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ κριτήρια άνω των 21 μορίων. Από την επεξεργασία των στοιχείων η ελάχιστη κατανομή ισούται με ένα δικαίωμα και η προσωρινή μέγιστη ανέρχεται σε 6 δικαιώματα, ενώ κανένας δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονα νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα και το Άρθρο 68. Τα στοιχεία της κατανομής τόσο για τον κάθε δικαιούχο όσο και για το σύνολο των δικαιούχων ενός δημοτικού διαμερίσματος θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) για ενημέρωση της αναλυτικής βαθμολογίας. Η κατανομή των νέων δικαιωμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων στα μισθωτήρια των εν δυνάμει δικαιούχων (τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαετούς διάρκειας) καθώς και της κατανομής των βοσκοτόπων. Μετά την τελική επεξεργασία θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση η οριστική μοναδιαία αξία του κάθε δικαιώματος, καθώς και τα νέα κατώτατα μόρια που πρέπει να κατέχει ένας γεωργός προκειμένου να τύχει κατανομής ή μη ώστε να υπάρξει πλήρης κατανομή του διαθέσιμου ποσού των 43.000.000 ευρώ πριν την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 που είναι η 30ή Ιουνίου 2011».

Δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουνίου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.