Pellanet

Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω κοινών ευρωπαϊκών εργασιακών κανόνων

Η ελληνική πρόταση βρίσκει απήχηση

H Νέα Δημοκρατία έχει θέσει ως κυβερνητικό στόχο την προώθηση της απασχόλησης που είναι "συνυφασμένη με την οικονομική ανάκαμψη και αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή". Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φ.Πάλλη-Πετραλιά, υπέβαλε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης. Πρόκειται για ένα τολμηρό βήμα στο πλαίσιο της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο η Ευρώπη έχει πραγματικά ανάγκη. Με τη δημιουργία πλαισίου αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών, κοινών για τα 27 κράτη μέλη, θα επιτευχθεί μείωση της ανεργίας, αναζωογόνηση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, J.Kohout, κατά την τελευταία Σύνοδο της Ολομέλειας του Στρασβούργου, απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ, Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την πρόταση. Υπενθύμισε τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο αναφέρεται σε θέματα απασχόλησης προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει λόγω της οικονομικής κρίσης (κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 30 δις ευρώ και εθνική 170 δις ευρώ).
- Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης την άμεση δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με δυνατότητα νέου προγραμματισμού εξόδων για υποστήριξη της απασχόλησης, προς όφελος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (υποστήριξη πολιτικών διευκόλυνσης της μετάβασης στην αγορά εργασίας, ενδυνάμωση των στρατηγικών απασχόλησης, κατάρτισης και επανακατάρτισης).
- Προτείνονται ανανεωμένες δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Η κοινοτική αυτή βοήθεια συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση και την κρίση, με προτεραιότητα τους απολυόμενους εργαζόμενους.
- Ο εκπρόσωπος της Τσεχικής προεδρίας παρουσίασε επίσης τα συμπληρωματικά μέτρα που συνοδεύουν την καταπολέμηση της ανεργίας: πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά, μείωση των διοικητικών δυσκαμψιών, βελτίωση των συνθηκών για τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες και καινοτόμες επιχειρήσεις και ενθάρρυνση της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.
Στο ίδιο μήκος κύματος για την καταπολέμηση της ανεργίας και τον καθορισμό κοινών δράσεων για την προώθηση της απασχόλησης εργάστηκε το Ειδικό Συμβούλιο Κορυφής (Τρόικα Τσεχία, Σουηδία, Ισπανία) στην Πράγα, στις 6 και 7 Μαΐου.

Στις Βρυξέλλες, 1500 εκπρόσωποι πολιτών από 27 κράτη μέλη, που έλαβαν μέρος σε πανευρωπαική διαβούλευση παρουσίασαν τις 15 προτεραιότητες των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Έξι από αυτές αφορούν την κοινωνική πολιτική. Ο Πρόεδρος της Ε.Επιτροπής, J.-Μ.Barroso, αλλά και ηγέτες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αναφέρθηκαν στην ανάγκη κοινού εργασιακού κώδικα για όλους τους Ευρωπαίους εργαζομένους.
Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι κοινός στόχος των ευρωπαϊκών δράσεων. Η ελληνική πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης ελπίζεται να βρει απήχηση στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Οι ηγέτες των κρατών μελών ας αναλάβουν τις ευθύνες τους για να διαφυλάξουν την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς, μια οικονομία με υψηλά κοινωνικά κριτήρια.

Δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook