Pellanet

Μετατάξεις και διακοπή συμβάσεων εργασίας για 100.000 άτομα

Μετατάξεις, διακοπή συμβάσεων εργασίας, έργου και ορισμένου χρόνου, κατάργηση οργανικών θέσεων και σαρωτικές αλλαγές στη μισθοδοσία των δημόσιων υπαλλήλων, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα οδηγήσει και σε μείωση των μισθών, συμπεριλαμβάνει το δεύτερο κύμα των αλλαγών που θα αφορά το δημόσιο τομέα. Πρόκειται για αλλαγές που θα επιφέρει η υλοποίηση μέτρων που ήδη έχουν δρομολογηθεί εκ των υποχρεώσεών μας για την εφαρμογή του μνημονίου, αλλά δεν αποκλείεται να προκύψει η ανάγκη και νέων μέτρων, καθώς μόλις ανοίγουν δύο νέα μεγάλα κεφάλαια, που αφορούν τις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς είναι σε εξέλιξη η καταγραφή προσωπικού και οικονομικής κατάστασης, από την οποία θα προκύψει η ακριβής εικόνα για το χώρο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέχρι τα μέσα του 2011 αναμένονται μετατάξεις δημόσιων υπαλλήλων, ο αριθμός των οποίων κατ' ελάχιστο θα είναι 50.000, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει και τις 90.000. Στο ίδιο διάστημα αναμένεται η διακοπή (μη ανανέωση) των συμβάσεων εργασίας κι ορισμένου χρόνου, ενώ γρίφος παραμένει η τύχη όσων εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εκτιμάται ότι αφορά 100.000 εργαζομένους στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τους πρώτους μήνες του νέου χρόνου αναμένεται να καταργηθούν, επίσης, περίπου 4.000 νομικά πρόσωπα των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Παρότι οι μέχρι σήμερα δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών διαβεβαιώνουν ότι οι αλλαγές στις ΔΕΚΟ δε θα επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας, στο μνημόνιο αναφέρεται ρητά πως η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε νέες μειώσεις προσωπικού στο Δημόσιο (πέρα από τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις) το 2012 και το 2013, με στόχο την εξοικονόμηση 1,1 δισ. ευρώ στη διετία. Το νέο μισθολόγιο Έτσι, εκτός από τη διακοπή συμβάσεων που λήγουν, θέμα τίθεται και για τους μόνιμους υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου δημοσίου δικαίου σε περίπτωση που καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις σε δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι σύντομα θα αποτελέσουν... παρελθόν, καθώς επισπεύδονται οι διαδικασίες για την κατάργηση εκατοντάδων οργανισμών του Δημοσίου. Στην κυβέρνηση έχουν ξεκαθαρίσει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα για απομάκρυνση των εργαζομένων, με το σκεπτικό ότι παύουν να υφίστανται οι οργανικές θέσεις. Το δεύτερο μεγάλο πακέτο αλλαγών αναμένεται ότι θα έρθει με την εφαρμογή του μέτρου της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και με την καθιέρωση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημόσιων υπαλλήλων. Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής των δημόσιων υπαλλήλων, σε εξέλιξη είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία όλων των υπηρετούντων στο Δημόσιο και το ύψος των τακτικών αποδοχών και των επιδομάτων τους. Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα διαχειρίζεται η Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και με βάση αυτή θα γίνει η επεξεργασία του νέου μισθολογίου, όπου προβλέπεται η κατάργηση πολλών επιδομάτων και η ενσωμάτωση όσων απομείνουν στο βασικό μισθό. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας στο μνημόνιο για το ενιαίο μισθολόγιο, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα που «η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα». Στη διαδικασία καθιέρωσης του ενιαίου μισθολόγιου και με τα στοιχεία της απογραφής στο χέρι, το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί θα έρθουν στο φως χιλιάδες περιπτώσεις υπαλλήλων που λαμβάνουν αποδοχές υψηλότερες από αυτές που δικαιούνται βάσει των τυπικών τους προσόντων (π.χ. υπάλληλοι με απολυτήριο λυκείου λαμβάνουν μισθό που αναλογεί σε απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Υποχρεωτικές μετατάξεις Το βέβαιο είναι ότι ο νέος κύκλος των αλλαγών θα ξεκινήσει με ευθύνη του υπουργού Εσωτερικών, Γάννη Ραγκούση (φωτογραφία), καθώς ήδη η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακατατάξεις στον εργασιακό χώρο των εργαζομένων έχει αρχίσει για όσους εργάζονται στη τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πρώτο στάδιο θα μεταταγούν υποχρεωτικά περίπου 3.000 υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους νέους καλλικράτειους δήμους. Μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και καταργούνται οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι 17.000 υπάλληλοι των νομαρχιών θα μετακινηθούν στις αιρετές περιφέρειες (12.352) και στους δήμους (περίπου 4.648). Οι υπάλληλοι θα μετατάσσονται στις υπηρεσίες των δήμων, στους οποίους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των νομαρχιών, αυτοδικαίως, σε αντίστοιχες θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, με διατήρηση του μισθολογικού τους επιπέδου. Από τους 10.500 υπαλλήλους στις σημερινές περιφέρειες, περί τους 7.000 θα μετακινηθούν στις αιρετές περιφέρειες και οι υπάλληλοι στις επτά κρατικές περιφέρειες. Ωστόσο, μετά την επιφυλακτικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι εθελοντικές μετατάξεις, αναζητείται «οδηγός» για τον τρόπο που θα γίνουν οι μετακινήσεις όσων προέλθουν από τις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις οργανισμών και άλλων φορέων. Η συμμετοχή στις εθελοντικές μετατάξεις δεν ικανοποίησε την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις 1.648 υπάλληλοι δήλωσαν ότι θέλουν να μεταταγούν από ένα σύνολο περίπου 27.500 υπαλλήλων στις νομαρχίες και στις περιφέρειες. Ακριβή εικόνα για τον αριθμό των μετατάξεων πάντως το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ακόμη, καθώς είναι αναγκαίο να προηγηθεί καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό τόσο στους δήμους όσο και στις περιφέρειες. Οι υπάλληλοι των 323 νέων ΟΤΑ θα τοποθετηθούν αρχικά σε προσωποπαγείς θέσεις και μέχρι τον Ιούνιο του 2011 σε οργανικές, γιατί μέχρι τότε θα έχουν εγκριθεί από τα δημοτικά συμβούλια τα οργανογράμματα των νέων δήμων.

Δημοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook