Pellanet

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Στις 27 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και φυσικά η Ελλάδα και, ειδικότερα, η περιοχή μας που τα τελευταία χρόνια επενδύει στον ποιοτικό τουρισμό γιορτάζουν.

Η διεθνής οικονομική ύφεση των προηγούμενων μηνών δεν ευνοεί τον τουρισμό αλλά εφόσον η χώρα μας λάβει τα κατάλληλα μέτρα η κρίση μπορεί να αναδειχθεί σε ευκαιρία. Η οικονομική στενότητα ευνοεί περιοχές που, όπως και ο νομός μας, έχουν επενδύσει στον εναλλακτικό, ήπιο τουρισμό, με βάση τις φυσικές και πολιτιστικές τους αξίες. Οι σημερινοί τουρίστες είναι σκεπτόμενοι και αναζητούν τόπους που μπορούν να τους προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία και υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τους πελάτες τους, τις ειδικότερες προτιμήσεις και απαιτήσεις τους και να ανταποκριθούν σ' αυτές με υπευθυνότητα, εξακολουθεί η χώρα μας να υστερεί σ' αυτό που θα ονομάζαμε τουριστική παιδεία. Μία ολοκληρωμένη αντίληψη δηλαδή για την τουριστική ανάπτυξη και τη παγίωση μίας ειλικρινούς σχέσης με τους επισκέπτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που να έχει διάρκεια στο χρόνο. Η αναζήτηση ενός νέου πελάτη έχει υψηλό κόστος για μία επιχείρηση ενώ η εξυπηρέτηση του πελάτη που παραμένει πιστός στην επιχείρηση συνδέεται με υψηλή και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Γνωρίζουμε από έρευνες ότι ο δυσαρεστημένος πελάτης θα δυσφημίσει την επιχείρηση που θεωρεί ότι του προσέφερε κακή ποιότητα υπηρεσιών σε τουλάχιστον είκοσι άτομα στο ευρύτερο περιβάλλον του, ενώ ο ικανοποιημένος πελάτης θα μοιραστεί τη θετική γνώμη του με μόνο τέσσερα άτομα.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας έχει θέσει ως στόχο να καταστήσει τον ποιοτικό τουρισμό συνώνυμο του νομού. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο και απαιτείται η συνεργασία και ο συντονισμός των δυνάμεων όλων μας. Απλές ενέργειες, όπως η ευγένεια και το έμπρακτο ενδιαφέρον να πληροφορήσουμε σωστά ένα διερχόμενο τουρίστα, έχουν τεράστια συμβολή στη βελτίωση της εικόνας και της φήμης που αποκτά η περιοχή μας.

Το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας υλοποιείται με βάση συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι συζητιούνται με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής η οποία αποτελεί ένα πολυσυλλεκτικό όργανο με υπηρεσιακούς παράγοντες, αιρετούς και εκπροσώπους των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία του νομού. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις, παράγουμε και διανέμουμε στοχευόμενα ενημερωτικό υλικό, δημιουργήσαμε έναν ειδικό τομέα στη διαδραστική δικτυακή πύλη της Νομαρχίας, συνεργαζόμαστε με τουριστικούς οργανισμούς και πραγματοποιούμε επαφές για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων και την κατάκτηση μεγαλύτερου μέρους της τουριστικής αγοράς. Η προσέγγισή μας είναι πολυεπίπεδη και σύμφωνα με τις καλές πρακτικές του σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Τον επόμενο καιρό οι πρωτοβουλίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας πρόκειται να ενταθούν ακόμη περισσότερο, με έναυσμα και την ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πέλλας. Ο νομός μας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό και με την προσπάθεια και συνεργασία όλων μας μπορεί να αποτελέσει περιοχή πρώτης επιλογής για έλληνες και αλλοδαπούς τουρίστες που αναζητούν την ποιότητα.

Δημοσιεύτηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, 2009


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.