Pellanet

Το 20% των παιδικών ατυχημάτων γίνονται σε παιδικές χαρές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Στα αστικά κέντρα, οι ελεύθεροι χώροι αναψυχής φαντάζουν σήμερα, δυστυχώς, πολυτέλεια. Τα σημερινά παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα έλλειψης χώρων στους οποίους να μπορούν να διοχετεύσουν την ενέργεια τους, να παίξουν και να χαρούν, να κάνουν όλα αυτά που η ηλικία τους επιβάλλει. Και το πρόβλημα φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερο για τις επόμενες γενιές.
Επιπλέον, οι σύγχρονες παιδικές χαρές πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλείς, λειτουργικές και καλαίσθητες. Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης των Παιδικών Ατυχημάτων, το 20% των παιδικών ατυχημάτων να γίνεται σε παιδικές χαρές.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε ο υφυπουργός, Αθανάσιος Νάκος, με πλήρη συναίσθηση της αναγκαιότητας για αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και πρόσβασης στις παιδικές χαρές, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών», με στόχο να συμβάλει στο σχεδιασμό και τη δημιουργία κατάλληλων χώρων ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, με σύγχρονα όργανα, μελετημένα για την πρόληψη ατυχημάτων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Το Πρόγραμμα «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών», θα υλοποιηθεί από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για την υλοποίηση του εγκρίθηκαν πιστώσεις συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ και αντιστοιχεί στη διαμόρφωση περίπου 800 έργων.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές οφείλουν να πιστοποιήσουν όλες τις υφιστάμενες παιδικές χαρές που λειτουργούν στην περιφέρεια τους, από αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, μέχρι και τις 31/12/2012, προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία τους. Άλλωστε, εφεξής οι παιδικές χαρές λειτουργούν με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, που θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία τους όσο και για τη συντήρησή τους.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα αστικά κέντρα, ενώ θα πραγματοποιηθούν έως 4 έργα ανά Δήμο, προκειμένου να εκτελεστούν έργα σε όλη την επικράτεια. Οι υπόλοιπες παιδικές χαρές που θα πρέπει να ανακατασκευαστούν προκειμένου να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση, θα είναι κατά προτεραιότητα επιλέξιμες στο Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας ΙΙ».
Θα μπορούσαμε δηλαδή να φανταστούμε, ότι κάποια στιγμή θα υπάρχουν κατάλληλοι χώροι παιδικών χαρών, με επαρκή φωτισμό, ασφαλή παιχνίδια, βρύσες, σημεία σκίασης, περίφραξης, πράσινο, αλλά και αυτά που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, παράδειγμα, ηλιακά φωτιστικά, ανακύκλωση του νερού για την άρδευση των φυτών κλπ. Αρκεί βέβαια, αυτή η στιγμή να είναι στο άμεσο μέλλον κι όχι όταν τα παιδιά μας θα έχουν παιδιά.

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook