Pellanet

Το μεγάλο «κόλπο» με τη ζάχαρη τώρα αρχίζει

 Τις τελευταίες μέρες παρατηρείται έλλειψη ζάχαρης στα ράφια των SUPER MARKETS και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του Καν (ΕΚ) 302/28-3-2011, «η αρνητική διαφορά μεταξύ της διαθεσιμότητας και τις χρήσης της ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης κατά τις δυο τελευταίες περιόδους εμπορίας εκτιμάται σε ένα εκατομμύριο τόνους …». Με άλλα λόγια λείπουν από την κοινοτική αγορά 1.000.000.000 κιλά ζάχαρη. Ο βασικός δασμός για την εισαγωγή ζάχαρης από τρίτες χώρες ανέρχεται στο ποσό των 41,90 ευρώ ανά εκατό κιλά και ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να υπάρχει και ένας πρόσθετος δασμός της τάξης των 3-7 ευρώ ανά εκατό κιλά. Δηλ. κάθε κιλό ζάχαρης που εισάγεται από Τρίτη μη προτιμησιακή χώρα επιβαρύνεται με δασμό 0,45 ευρώ και επειδή επί του δασμού επιβάλλεται και ΦΠΑ ο τελικός καταναλωτής επιβαρύνεται με τουλάχιστον μισό ευρώ ανά κιλό, στη ζάχαρη που καταναλώνει και η οποία εισάγεται από τρίτες χώρες. Επειδή λοιπόν λείπουν από την κοινοτική αγορά ένα εκατομμύριο τόνοι ζάχαρης, ο Jose Manuel Barroso υπογράφει τον εκτελεστικό κανονισμό 302/2011, για να «ανακουφίσει» τους κοινοτικούς καταναλωτές. Με τον κανονισμό αυτό αποφασίστηκε να εισαχθούν από τρίτες χώρες, σε όλη την κοινότητα, 300.000 τόνοι ζάχαρης χωρίς δασμό κατά το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 μέχρι 30-9-2011. Φυσικά αυτό αποφασίστηκε να πληρώνουν οι κοινοτικοί καταναλωτές κατά 50 λεπτά φθηνότερα τη ζάχαρη!!!, όμως το μεγάλο «κόλπο» τώρα αρχίζει. Όπως προαναφέραμε ο κανονισμός 302/11 εκδόθηκε στις 28-3-2011 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. 29-3-2011 (L 81/29-3-2011), με ημερομηνία ισχύος από 1-4-2011. Ο κανονισμός αυτός κοινοποιήθηκε στα τελωνεία στις 9 Μαΐου με έγγραφο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 19-4-2011. Συνεπώς ένας Έλληνας εισαγωγέας ή μεταποιητής-εισαγωγέας θα μπορούσε φυσιολογικά να ενημερωθεί για την ποσόστωση μετά τις 20-4-2011. Την ημερομηνία αυτή όμως δημοσιεύτηκε άλλος κανονισμός ο 393/19-4-2011 (L 104/20-4-2011), βάσει του οποίου αναστέλλεται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2011 η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση ποσόστωσης γιατί οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές από 1η μέχρι 7η Απριλίου 2011, υπερβαίνουν την διαθέσιμη ποσότητα εισαγωγής χωρίς δασμό. Δηλ. με λίγα λόγια όσοι πρόλαβαν «άρπαξαν» την ποσόστωση μέχρι 7-4-2011 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι: 1. Από την κοινοτική αγορά λείπουν ένα εκατομμύριο τόνοι ζάχαρης 2. Η κοινότητα αποφασίζει να εισάγει 300.000 τόνους χωρίς δασμό από 1-4-2011 μέχρι 30-9-2011 3. Η ποσότητα αυτή «εξαφανίζεται» στις 7-4-2011, προφανώς από ανθρώπους που γνώριζαν το θέμα αυτό πριν την έκδοση του κοινοτικού κανονισμού 4. Χορηγήθηκε ποσόστωση μόνο για 300.000 τόνους (ενώ λείπουν από την αγορά ένα εκατομμύριο τόνοι) για να «παίξουν» με τις τιμές, στις πλάτες των καταναλωτών, αυτοί οι οποίοι «πρόλαβαν» να αρπάξουν την ποσόστωση 5. Βάσει των παραπάνω όρων, τη διαφορά του δασμού θα την καρπωθούν μόνο οι εισαγωγείς και όχι οι καταναλωτές, αφού θα εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη στην κοινοτική αγορά από 700.000 τόνους ζάχαρης. Αν η κοινότητα ήθελε πράγματι να «ανακουφίσει» τους καταναλωτές, θα αποφάσιζε να εισάγει χωρίς δασμό όλη την ποσότητα της ζάχαρης που λείπει από την κοινοτική αγορά και στην περίπτωση αυτή εφόσον η προσφορά θα ισοσκελίζονταν με τη ζήτηση, θα υπήρχε υγιής ανταγωνισμός και το κέρδος θα ήταν πράγματι του καταναλωτή. 6. Το «παιχνίδι» αυτό, θα έχει άμεσες επιπτώσεις σε όλους τους καταναλωτές οι οποίοι θα γεμίσουν τις τσέπες των ελάχιστων εισαγωγέων. Ιδιαίτερα στους αγρότες ροδακινοπαραγωγούς θα έχει διπλή επίπτωση γιατί εκτός του ότι θα αγοράζουν ακριβά τη ζάχαρη από το SUPER MARKET, θα πουλήσουν φθηνότερα τα προϊόντα τους στις μεταποιητικές βιομηχανίες οι οποίες θα περικόψουν μέρος της τιμής του βιομηχανικού ροδακίνου για να ισοσκελίσουν το αυξημένο κόστος της κομπόστας από την τιμή της ζάχαρης. Έτσι φροντίζει η κοινότητα για τους καταναλωτές της. Ας ψάξουν τουλάχιστον να βρουν ποιοι είναι αυτοί που θα καρπωθούν αυτή τη διαφορά του δασμού.   Από την απόφαση αυτή τα ταμεία της Ε.Ε. και των κρατών – μελών θα έχουν απώλεια εσόδων (δασμός και ΦΠΑ) 150 εκατομμύρια ευρώ, (300.000.000 κιλά Χ 0,5 € επιβαρύνσεις = 150 εκατομμύρια € δασμοί και φόροι) τα οποία δυστυχώς θα τα καρπωθούν κάποιοι επιτήδειοι……

Δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.