Pellanet

Αποφάσεις «βόμβα» υπέρ δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Εκδόθηκε υπερ χιλιάδων δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, που είχαν προσφύγει δικαστικά, οι αποφάσεις ΠΠρΑθ 799 και 800/2017 επί συλλογικών αγωγών καταναλωτικών σωματείων και του πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.

Οι δικαστές, με ενισχυτικό μάλιστα χαρακτήρα, επιβεβαιώνουν το σκεπτικό της δημοσιευμένης Πρωτόδικης απόφασης υπ’ αριθμ.334/2016, επί συλλογικής αγωγής κατά της Eurobank που προηγήθηκε και ήδη εκδικάστηκε σε β’ στάδιο αναμένοντας πλέον την έκδοση απόφασης από το Εφετείο Αθηνών.
Οι εν λόγω αποφάσεις 799 και 800 αναφέρουν μεταξύ άλλων καταχρηστικών συμπεριφορών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι των καταναλωτών, ότι :
α) Οι Τράπεζες είχαν πληροφορηθεί, ήδη από το 2007, σχετικά με το συναλλαγματικό κίνδυνο υποτίμησης του ευρώ κατά ποσοστό έως και 30%, σύμφωνα με την έκθεση και τις υποδείξεις του Δ.Ν.Τ.

β) Πρόκειται για δάνεια με ρήτρα αξίας ξένου νομίσματος κι όχι δάνεια αυτούσιου συναλλάγματος,

γ) Η παρεχόμενη προστασία στον καταναλωτή ήταν ανεπαρκής και βλαπτική.

δ) Οι συμβάσεις δανείων σε CHF δεν αποτελούν απλές συμβάσεις δανείων αλλά πολυσύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα,

ε) Αυτό που λάμβανε στα χέρια του ο δανειολήπτης ήταν το προϊόν της "μετατροπής" του δανείου από CHF σε ευρώ. Οι καταναλωτές δεν είχαν εξειδικευμένες γνώσεις στα προϊόντα επενδυτικού χαρτοφυλακίου και ήταν αδύνατον να προβλεφθούν ακόμη και από ειδικούς και έμπειρους οικονομολόγους.

στ) Οι υπάλληλοι της τράπεζας δεν ήταν ειδικά πιστοποιημένοι, κατά το άρθ 4 Ν. 2836/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ 49 του Ν. 3371/2005 και το αρ 16 του Ν. 3606/2007, ώστε να παρέχουν τέτοιου είδους προϊόντα,

ζ) ενώ, τέλος ποτέ δεν παρασχέθηκε επαρκής, σαφής και πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών για τους απορρέοντες από αυτού του είδους τις συμβάσεις κινδύνους. Οι Τράπεζες όφειλαν να φροντίσουν για την προσήκουσα ενημέρωση των δυνητικών δανειοληπτών.

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω θέμα αποτελεί θηλιά στο λαιμό για πολλές δεκάδες χιλιάδες οικογένειες δανειοληπτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, οι οποίοι  βλέπουν πως μετά από χρόνια συνεπών καταβολών συνεχίζουν να χρωστούν περισσότερα απ’ όσα αρχικώς δανείστηκαν.
Γι’ αυτό και ως θείο δώρο χαρακτηρίστηκε από τον ΣΥΔΑΝΕΦ η μόλις πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ). Συγκεκριμένα με την απόφαση τονίστηκε πως, ο δανειολήπτης πρέπει να ενημερώνεται σαφώς για το ότι συνάπτοντας σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα, εκτίθεται σε ορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο ενδέχεται να δυσκολευτεί οικονομικά να αντεπεξέλθει σε περίπτωση υποτιμήσεως του νομίσματος στο οποίο λαμβάνει τα εισοδήματά του. Αφετέρου, η τράπεζα πρέπει να εκθέτει τις δυνητικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τους κινδύνους που ενέχει η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα, ιδίως στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν λαμβάνει τα εισοδήματά του στο εν λόγω ξένο νόμισμα.
Μάλιστα, δανειολήπτες αναφέρουν πως μετά και από αυτές τις νέες αποφάσεις δεν θα διστάσουν για νέες διαμαρτυρίες με βάση το πάγιο αίτημα τους για ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευρά της Πολιτείας, ώστε να επανέρθει στην αρχική ισοτιμία το δάνειό τους, ώστε να μην γεννηθεί νέο κύμα κόκκινων δανείων.

Για τους ΣΥΔΑΝΕΦ και ΙΝΚΑ παραστάθηκαν οι δικηγόροι Μάριος Μαρινάκος, Ιωάννης Μυταλούλης, Αριάδνη Νούκα και Σανδαλάκης Αναστάσιος.

Πηγη:pelladothe.gr

Δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου, 2017


Σχόλια


pellanet facebook