Pellanet

Στον εξωδικαστικό οφειλές έως 250.000 προς το Δημόσιο

Χρέη συνολικού ύψους 250.000 ευρώ προς το Δημόσιο –125.000 ευρώ προς εφορία και 125.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία– θα μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού και των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Αυτό προβλέπει η συμφωνία με τους θεσμούς σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις που θα γίνουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο μέχρι σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούσαν να ρυθμίσουν χρέη έως 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και 50.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία.

Εκτός από την αύξηση των χρεών προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο νόμος θα επιτρέπει επίσης:

• Τη ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο έτος και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή είναι σε τρίμηνη καθυστέρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2017 – ο νόμος μέχρι σήμερα προέβλεπε τα ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως τα τέλη του 2016. Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή η ένταξη και των χρεών του 2017, θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις, είτε οι οφειλές που έχουν είναι προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες.

• Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οι ομόρρυθμοι εταίροι και τις εξω-εταιρικές τους οφειλές, δηλαδή τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Στην περίπτωση αυτή η επιλεξιμότητά τους, δηλαδή το κατά πόσο θα γίνεται δεκτή η πρόταση ρύθμισης, θα κρίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας.

• Τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας για αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (π.χ. αγρότες), προκειμένου να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους και προς τράπεζες (μέχρι τώρα επιτρεπόταν η χρήση της πλατφόρμας μόνο για διμερείς ρυθμίσεις των προσώπων αυτών με ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

• Τη ρύθμιση οφειλών προς εταιρείες leasing και factoring, αναγνωρίζοντας την ενισχυμένη θέση τους έναντι μη εξασφαλισμένων πιστωτών.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί το σύνολο των οφειλών που έχουν είτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται βιώσιμες. Οι βελτιώσεις θεωρείται ότι θα βοηθήσουν να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, στον οποίο μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί μόλις 984 περίπου επιχειρήσεις και 995 ελεύθεροι επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι το 2017 μόνο οι απλήρωτοι φόροι προς την εφορία ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ.

Απλοποίηση διαδικασίας

Για την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής της αίτησης, συμφωνήθηκε επίσης:

• Να καταργηθεί η απαίτηση να προσκομίζει κάποιος τα δικαιολογητικά, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Δηλαδή, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης όλων των εγγράφων από την εφορία (ΑΑΔΕ / Taxis), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ) και τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες / Τειρεσίας).

• Να δοθεί η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών και μετά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά δεν επηρεάζουν τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων (επιλεξιμότητας, ύπαρξης περιουσίας κ.λπ.) και τη δυνατότητα σύνταξης προτάσεων αναδιάρθρωσης (υπολογισμός ικανότητας αποπληρωμής, αξίας ρευστοποίησης, αρχής μη χειροτέρευσης θέσης).

Εως 15 Ιουνίου θα έχουν θεσμοθετηθεί οι βελτιώσεις

Στις βελτιώσεις του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών που θα πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί έως τις 15 Ιουνίου περιλαμβάνονται επίσης:

• Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από Δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές), μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ούτως ώστε να μπορεί ο οφειλέτης να λάβει τα ποσά που είναι σε κατασχεμένο λογαριασμό.

• Η παράταση της προστασίας του νόμου και η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων προς τους αιτούντες οφειλέτες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτοδικαίως –πέραν των 70 ημερών– χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο δικαστήριο.

• Η επέκταση της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από την πλευρά του Δημοσίου (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για διμερή διαπραγμάτευση.

• Ο καθορισμός κριτηρίου (πιθανότατα θα είναι η αρχαιότητα) για την επιλογή των οφειλών των μικροπιστωτών που εξαιρούνται της ρύθμισης (κάτω του 1,5% των συνολικών οφειλών ή των 2 εκατ. ευρώ) και οι οποίοι κατέχουν ακριβώς το ίδιο ποσό οφειλής στο όριο του 15% των συνολικών οφειλών ή των 20 εκατ. ευρώ.

• Η υποχρέωση των θεσμικών πιστωτών (Δημόσιο και τράπεζες) να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση των προτάσεων ρύθμισης που έχει υποβάλει ο οφειλέτης. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να άρει τους λόγους άρνησης των πιστωτών ή ακόμα και να τεκμηριώσει στους πιστωτές ότι οι λόγοι αυτοί δεν υφίστανται. Οι πιστωτές θα υποχρεούνται επίσης να ενημερώνουν την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους για την πρόοδο της των διμερών διαδικασιών διαπραγμάτευσης που είναι εκκρεμείς για ένα τρίμηνο.

• Ο καθορισμός προθεσμιών σε κάθε στάδιο, ειδικά σε περιπτώσεις που ο νόμος δεν αναφέρει ρητή προθεσμία, καθώς και σε περιπτώσεις που η πράξη μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από αυτόν που είχε αρχικά σχεδιαστεί.

• Ο καθορισμός της αμοιβής συντονιστών, με δυνατότητα κλιμάκωσης σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. βάσει προόδου εργασιών), έτσι ώστε να προκύπτει κίνητρο ολοκλήρωσης των υποθέσεων, καθώς και θέσπιση μέγιστου ύψους αμοιβής, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση.

Πηγή: kathimerini.gr

Δημοσιεύτηκε στις 23 Μαΐου, 2018


Σχόλια


pellanet facebook