Pellanet

Παρέμβαση της Θεοδώρας Τζάκρη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

 

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρα Τζάκρη μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας επεσήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αν και παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας, διατηρεί τις αδυναμίες και τα διαρθρωτικά του προβλήματα, όπως:

  • το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων και τον πολυτεμαχισμό της γεωργικής γης,
  • τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού,
  • το υψηλό κόστος παραγωγής,
  • τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα του τομέα κλπ.

Η κ. Τζάκρη τόνισε ότι «η παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα θα έρθει μόνο μέσα από χάραξη στρατηγικής και μέτρα πολιτικής ώστε να περάσουμε από το μοντέλο της γεωργίας το οποίο είναι συνδεδεμένο με ενισχύσεις στο μοντέλο που είναι συνδεδεμένο με την ποιότητα, την ταυτότητα και τις καλύτερες τιμές».

Για να συμβεί αυτό απαιτείται:

Η βελτίωση της ηλιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού με την υποστήριξη νέων και δραστήριων αγροτών, αλλά και τη διασφάλιση της διαρκούς ανανέωσης αυτού του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό σημαίνει κίνητρα ένταξης για τους νέους αγρότες και προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν προγράμματα όπως το πρόγραμμα «Νέοι αγρότες» που έχει προκηρυχθεί ήδη και για την περίοδο 2014-2020 και κίνητρα αποχώρησης για τους παλαιότερους.

Η οργάνωση των αγροτών μέσα από σχήματα όπως οι οργανώσεις παραγωγών και οι συνεταιρισμοί, καθώς και η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (cluster) σε όλη την αλυσίδα της αξίας, που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή, την μεταποίηση και την εμπορία, όπως π.χ. το cluster στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού, προσπάθεια που ξεκίνησε από την ίδια με την συμμετοχή βαμβακοπαραγωγών, εκκοκκιστών και κλωστοϋφαντουργών και δικτύων επιχειρήσεων και την ένταξη του αντίστοιχου προγράμματος στο ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017 για την  επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της πρόσβασης των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η ανταγωνιστικότητα συμβάλλει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην εγχώρια και διεθνή αγορά και συνεπώς στη δημιουργία εισοδήματος και απασχόλησης. Ως εκ τούτου συνιστά προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσα από διαδικασίες όπως:

  • πιστοποίησης ειδικών προϊόντων ή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ βιολογικής γεωργίας, «δίκαιου εμπορίου», τοπικών αγορών κλπ και
  • μεταποίησης με την στήριξη ΜΜΕ σε θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας, καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων τους (και προς την κατεύθυνση αυτή βοηθά το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» που θα προκηρυχθεί από το ΕΣΠΑ στις αρχές του 2017, μέσω του οποίου θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν νέες διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων μειώνοντας μάλιστα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα).

Η βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων με την εξυγίανση των όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων. Στο σημείο αυτό η κ. Τζάκρη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι αγρότες σήμερα είναι έρμαια των εκάστοτε εμπόρων και θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την θωράκισή τους με την υιοθέτηση των αντίστοιχων κοινοτικών οδηγιών».

Η ενδυνάμωση του εξωτερικού εμπορίου και κυρίως η διευκόλυνση και ενθάρρυνση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων-τροφίμων. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν οι διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως π.χ. η Ινδία και το Ιράν που αποτελούν νέες, τεράστιες, αναδυόμενες αγορές στις οποίες θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφάλεια τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα.

Η κ. Τζάκρη έκλεισε την παρέμβασή της λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για να πετύχει η στρατηγική της ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών είναι απαραίτητη η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας. Απαραίτητα στοιχεία σε αυτό είναι η  εκπαίδευση και η μεταφορά της γνώσης και η αξιοποίηση των σημαντικών πόρων της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020, οι οποίοι ανέρχονται περίπου σε 20 δις €, καθώς και η αξιοποίηση όλων των δυνατών μας σημείων και των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων που είναι μεταξύ άλλων:

  • το ανθρώπινο δυναμικό, οι αγρότες μας και οι επιστήμονες μας,
  • οι αξιόλογες υποδομές της βιομηχανίας τροφίμων και
  • η δυνατότητά μας για παραγωγή διαφοροποιημένων και ποιοτικών προϊόντων».-

Δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου, 2016


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.