Pellanet

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στην Επιστήμη του Διαδικτύου (Web Science) (ΠMΣ ΕτΔ)
στη Βέροια
από τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

Αρχές Φεβρουαρίου, ο Δήμος μας, δέχτηκε από το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ, πρόταση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), στην «Επιστήμη του Διαδικτύου».
Στις 17-2-09 το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε μία κατ'αρχήν απόφαση αποδοχής της πρότασης του Α.Π.Θ.
Στους μήνες που ακολούθησαν έγιναν και από το Δήμο και από το Μαθηματικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. όλες οι προσπάθειες και οι εργασίες, προκειμένου να διευθετηθούν τα θέματα που αφορούσαν την εφαρμογή της πρότασης.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2009, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε την εφαρμογή του Π.Μ.Σ και την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με το Α.Π.Θ.
Είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε όλους τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπ/σης και κυρίως τους συνδημότες μας και τους ημαθιώτες ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 θα λειτουργήσει στην πόλη μας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου.
Η Βέροια «του Έξυπνου Οικισμού» και «των Ευρυζωνικών Δικτύων», κατατάσσεται σε προωθημένη θέση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στη Διαδικτυακή Κοινωνία.
Καλωσορίζουμε λοιπόν στην πόλη μας και υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μια πρωτοποριακή και παγκόσμιας εμβέλειας ακαδημαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει να συμπληρώσει την υλοποιούμενη ψηφιακή στρατηγική στο Δήμο μας. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη του Διαδικτύου έχουν διττό στόχο: να δημιουργήσουν σημαντικότατο μέγεθος πανεπιστημιακού δυναμικού και να επιταχύνουν την πρακτική εφαρμογή της χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου αποτελεί τον πιο ισχυρό κρίκο στο Δίκτυο Παιδείας του Δήμου Βέροιας σχετικά με την κατανόηση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Αφενός, στοχεύουμε στην λειτουργία του ως «μαγνήτη» για την σπουδάζουσα νεολαία της πόλης μας που αναζητά μια σύγχρονη επαγγελματική κατεύθυνση και αφετέρου επιδιώκουμε τη δημιουργία των κατάλληλων ερεθισμάτων στη Κοινωνία της Πληροφορίας για τους μαθητές αλλά και τους ενεργούς συμπολίτες μας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου (Web Science) (ΠMΣ ΕτΔ) έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους του στην ποσοτική διερεύνηση, τη στρατηγική αξιολόγηση και αξιοποίηση των τεχνολογιών και του περιεχομένου του Διαδικτύου. Απαιτεί πλήρη απασχόληση και προϋποθέτει εξοικείωση με τα επιστημονικά πεδία των Μαθηματικών, της Στατιστικής και του Διαδικτύου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται σε τρεις δέσμες μαθημάτων:
• 1η Δέσμη: Στατιστική και Μαθηματική Μοντελοποίηση του Διαδικτύου
• 2η Δέσμη: Γλώσσες Διαδικτύου και Επεξεργασία Γνώσης
• 3η Δέσμη: Πρακτικές και Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
Το ΠMΣ ΕτΔ πέρα από την προοπτική διδακτικής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας προσφέρει στους αποφοίτους του εξαιρετικές ευκαιρίες στο στίβο της επιχειρηματικότητας και της υποστήριξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στη διαμόρφωση της ψηφιακής στρατηγικής τους. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζονται τρεις επαγγελματικές κατευθύνσεις:
1. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και έρευνα (1η Δέσμη)
Η εκπαίδευση στην Στατιστική και Μαθηματική Μοντελοποίηση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς στο Web, καθιστά τους απόφοιτους του ΠMΣ ΕτΔ ιδεώδεις ακαδημαϊκούς δασκάλους σε Τμήματα Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επεξεργασίας Πληροφορίας. Επιπροσθέτως, έχουν την δυνατότητα να εργασθούν ως ερευνητές στα αντίστοιχα τμήματα εταιρειών που βασίζονται στο Διαδίκτυο (π.χ. Google, MSN κ.α.)

2. Εκπαίδευση και Διδακτική (2η Δέσμη)
Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα πολύπλοκο τεχνο-κοινωνικό σύστημα. Συνεπώς, δημιουργούνται ανάγκες Εκπαίδευσης σε σχετικά ζητήματα ανάπτυξης, ανάλυσης και στρατηγικής. Οι απόφοιτοι του ΠMΣ ΕτΔ θα έχουν σημαντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας με αυξανόμενη ζήτηση στην επαγγελματική κατάρτιση καθώς και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

3. Επιχειρηματικότητα στην Κοινωνία της Πληροφορίας (3η Δέσμη)
Οι απόφοιτοι του ΠMΣ ΕτΔ είναι προετοιμασμένοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων που άπτονται της ανάπτυξης, ανάλυσης και υλοποίησης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας λάβει τις σχετικές γνώσεις Διαχείρισης Έργου για διαδικτυακές υπηρεσίες είναι έτοιμοι να διαδραματίσουν συντονιστικό ρόλο στην αποτελεσματική διεκπεραίωση επιχειρηματικών έργων ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως στελέχη στον ιδιωτικό τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών. Πέραν τούτου, οι απόφοιτοι του ΠMΣ ΕτΔ είναι εφοδιασμένοι με τις δεξιότητες που απαιτεί η ενασχόληση με επιχειρηματικά αντικείμενα που επικουρούνται από το διαδίκτυο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε θέματα κοινωνικών δικτύων, ιδιωτικότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας καθώς διαμορφώνουν το σύγχρονο διαδικτυακό γίγνεσθαι .

Δημοσιεύτηκε στις 1 Οκτωβρίου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook