Pellanet

Άδικη εξαίρεση ευρύτατων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων

στον ιδιωτικό τομέα από την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Την άδικη εξαίρεση ευρύτατων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων στον ιδιωτικό τομέα από την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (Ν. 3655/2008), όπως εργαζόμενες σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ναυτιλιακά γραφεία και πρακτορεία, ασφαλισμένες σε κλάδους ασθενείας που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου στο Δημόσιο, ειδικευόμενες γιατροί, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α., λόγω λανθασμένης ερμηνείας του γράμματος του νόμου από το Υπουργείο Απασχόλησης και τον ΟΑΕΔ, επεσήμανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.
Η βουλευτής αναφέρει ότι το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 αναγνωρίζει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διάρκειας 6 μηνών, μετά τη λήξη της λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, κατά την διάρκεια της οποίας η εργαζόμενη λαμβάνει από το ΟΑΕΔ μηνιαίο ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, έχει κανονική ασφαλιστική κάλυψη και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Την παροχή αυτή δικαιούται η μητέρα που εργάζεται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το πρόβλημα ωστόσο εστιάζεται στην ερμηνεία που έδωσε στην ανωτέρω διάταξη η Υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με απόφασή της και ακολούθως ο ΟΑΕΔ για την εφαρμογή του μέτρου, με τις οποίες τίθεται επιπλέον ως κριτήριο η ασφαλισμένη να υπάγεται στις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, με το σκεπτικό ότι οι εργαζόμενες μητέρες που υπάγονται σε κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) τυγχάνουν ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για το μειωμένο ωράριο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει υπόψη το υπουργείο αν οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην πράξη, καθώς εξαρτώνται πλήρως από τη συμφωνία του εργοδότη και σε πλείστες περιπτώσεις δεν έχουν αντίκρισμα.
Δεδομένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη στις 13-7-2009 εξέδωσε πόρισμα σύμφωνα με το οποίο η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης του ασφαλιστικού νόμου είναι εσφαλμένη και δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των εργαζόμενων μητέρων στον ιδιωτικό τομέα αντιβαίνοντας το Σύνταγμα και τις αρχές του κοινωνικού κράτους και δεδομένου ότι και η ΓΣΕΕ έχει εκφράσει τις ίδιες θέσεις υπέρ των εν λόγω εργαζόμενων μητέρων, η κ. Τζάκρη καλεί την Υπουργό Απασχόλησης να τηρήσει τα υπεσχημένα της στη Βουλή περί πλήρη προστασία της μητρότητας, να σταθεί δίπλα στην σκληρά εργαζόμενη και πενιχρά αμειβόμενη στον ιδιωτικό τομέα μητέρα, καθώς και:
- να χορηγήσει την άδεια μητρότητας και στις εργαζόμενες που δεν υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και
- να τροποποιήσει την υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 33891/606/08/9-5-08 ώστε να αποκλείει από την παροχή μόνο τις εργαζόμενες που πράγματι ωφελούνται από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων και όχι εκείνες που στην πράξη δεν ωφελούνται εξαιτίας της διαφωνίας του εργοδότη.-

----------
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Εξαίρεση ευρύτατων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων από την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας»

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο της Κυβέρνησης (Ν.3655/2008) και ειδικότερα με το άρθρο 142, «η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών… κατά την διάρκεια της οποίας ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό (όπως κάθε φορά καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας… και ο χρόνος της ειδικής άδειας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
Τόσο όμως το ίδιο το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όσο και οι φορείς του (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ), ερμήνευσαν το εν λόγω άρθρο σχετικά με την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας με τρόπο που εξαιρεί αδικαιολόγητα και άδικα από την παροχή μεγάλη μερίδα εργαζόμενων μητέρων στον ιδιωτικό τομέα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γεγονός που επεσήμανε στο Υπουργείο με σειρά ενεργειών της η ΓΣΕΕ και το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατου πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη (13/7/09) που δικαιώνει πλήρως τις θέσεις της ΓΣΕΕ και τις εργαζόμενες μητέρες που πλήττονται από την πρακτική του Υπουργείου και του ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με την υπ' αριθμ. 33891/606/08/9-5-08 απόφασή του ερμήνευσε τον νόμο που το ίδιο επεξεργάστηκε και προώθησε προς ψήφιση προσθέτοντας ένα επιπλέον τρίτο κριτήριο: το να υπάγεται η ασφαλισμένη στις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Ο ΟΑΕΔ στη συνέχεια έκρινε βάση της απόφασης αυτής του υπουργείου ότι ΔΕΝ δικαιούνται την παροχή όσες εργαζόμενες υπάγονται σε κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις (ΣΣΕ) που προβλέπουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το μειωμένο ωράριο, οι οποίες όμως ρυθμίσεις εξαρτώνται από τη συμφωνία του εργοδότη, χωρίς να εξετάζει δηλαδή αν στην πράξη οι εν λόγω εργαζόμενες ωφελούνται πράγματι από αυτές. Από την πρακτική του υπουργείου και του ΟΑΕΔ πλήττονται οι εργαζόμενες σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ναυτιλιακά γραφεία και πρακτορεία, ασφαλισμένες σε κλάδους ασθενείας που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εργαζόμενες ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου στο Δημόσιο, ειδικευόμενες γιατροί, αποκλειστικές νοσοκόμες και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ξεκάθαρος και δηλώνει ότι η ερμηνεία της διοίκησης είναι λανθασμένη, διότι σκοπός του νομοθέτη είναι να ωφεληθούν όλες οι εργαζόμενες μητέρες που παρέχουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα και όχι να αποκλείονται άδικα ορισμένες κατηγορίες οι οποίες ούτως ή άλλως θα έπρεπε να ορίζονται στον νόμο ρητά. Επιπλέον, το επιπλέον κριτήριο που τέθηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης εισάγει διάκριση εις βάρος μιας κατηγορίας εργαζόμενων μητέρων χωρίς μάλιστα να επικαλείται λόγους κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, με πιθανή αντίθεση στο άρθρο 4, παρ. 1 του Συντάγματος.

Επειδή στόχος του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και της Κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η με κάθε μέσο και τρόπο εξασφάλιση της προστασίας της μητρότητας στην χώρα μας,
Επειδή με δεδομένο το έντονο πρόβλημα υπογεννητικότητας στην χώρα μας, της οικονομικής στενότητας των νοικοκυριών για να πληρώνουν ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης βρεφών, τις μεγάλες εργασιακές απαιτήσεις και τους εξαιρετικά χαμηλά μισθούς στον ιδιωτικό τομέα και το διάτρητο δίχτυ κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας, η εξαίρεση μεγάλης μερίδας εργαζόμενων μητέρων στον ιδιωτικό τομέα από την 6μηνη άδεια μητρότητας που τις βοηθά έστω και στοιχειωδώς να προγραμματίσουν την ζωή τους με βάση τον διπλό ρόλο που καλούνται να παίξουν, της μητέρας και της σκληρά εργαζόμενης, αντίκειται στον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο του κράτους ως κοινωνικό κράτος,
Επειδή η Υπουργός Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας από το βήμα της Βουλής διαβεβαίωνε όλες τις εργαζόμενες μητέρες ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα θιγούν από τον εν λόγω νέο ασφαλιστικό νόμο και πως η μητρότητα θα προστατευτεί με κάθε πρόσφορο τρόπο,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Προτίθεσθε να χορηγήσετε την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας και στις εργαζόμενες που δεν υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ 2004-2005;
2. Προτίθεσθε να τροποποιήσετε την υπουργική απόφαση 33891/606/08/9-5-08 ώστε να αποκλείει από τη ρύθμιση μόνο τις εργαζόμενες που πράγματι ωφελούνται από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων και όχι εκείνες που στην πράξη δεν ωφελούνται εξαιτίας της διαφωνίας του εργοδότη τους;

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου, 2009


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:28 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.Τ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

13:25 - ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 1ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΠΕΛΛΗΣ

13:22 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

13:19 - ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

13:15 - Ο Παντελής Θαλασσινός σε εκδήλωση με την ενορία Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών

13:09 - Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

13:04 - Λάκης Βασιλειάδης: Υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς τα έργα Ανακαίνισης & Διαμόρφωσης στις Δομές Υγείας της Έδεσσας και της Π.Ε. Πέλλας

10:50 - Μια ξεχωριστή συνέντευξη με τον Παντελή Θαλασσινό στο Ράδιο Εκ Βαθέων

14:45 - Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη

14:39 - Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση της Μέσης Ανατολής, Arabian Travel Market, στο Ντουμπάι