Pellanet

Άμεση αποστολή στις ΔΟΥ

Ερώτηση της Θ. Τζάκρη στη Βουλή για άμεση αποστολή στις ΔΟΥ της χώρας της εγκυκλίου για την εφαρμογή της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο Την άμεση αποστολή της σχετικής εγκυκλίου στις ΔΟΥ της χώρας, ώστε να ξεκινήσει άμεσα και ομαλά η ρύθμιση για τα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Παπαθανασίου η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Η κ. Τζάκρη επισημαίνει στην ερώτησή της ότι καθώς οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τη ρύθμιση (και η πρώτη μηνιαία δόση της οφειλής), σύμφωνα με πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009 στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη, η διαδικασία για την εφαρμογή της ρύθμισης θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση για χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2008 αποτελεί συνέχεια προηγούμενης ρύθμισης που ίσχυσε στο παρελθόν για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 30-06-2008, με τη διαφορά ότι στην παρούσα ρύθμιση η προκαταβολή που καταβάλλεται μαζί με την πρώτη δόση είναι της τάξεως του 5% επί της συνολικής οφειλής, ενώ στην παλαιότερη ρύθμιση ήταν 15% επί της συνολικής οφειλής. Επιπλέον τώρα η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 150 ευρώ ενώ στο παρελθόν ήταν 300 ευρώ. Ανάλογα δε με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει κάποιος διαμορφώνεται και το ποσοστό απαλλαγής επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.- ---------- Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ»

Κύριε Υπουργέ, Ενώ το νομοσχέδιο «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή περιελάμβανε ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2008 οφειλές στο Δημόσιο, δεν έχει ακόμη αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών στις κατά τόπους ΔΟΥ της χώρας για να αρχίσει η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τη ρύθμιση, καθώς και η πρώτη μηνιαία δόση της οφειλής, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009 στην αρμόδια ΔΟΥ ή Τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη, επομένως η διαδικασία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Η παρούσα νομοθετική ρύθμιση, που ρυθμίζει χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των ΔΥΟ, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, μέσω μηνιαίων δόσεων (έως και 24), αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι τις 30-6-2008 (Ν. 3697/2008, ΦΕΚ 194 Α’), η ισχύς της οποίας έληξε. Με τη διαφορά ότι η τελευταία ρύθμιση είναι σαφώς πιο βελτιωμένη, καθώς ορίζει μικρότερη προκαταβολή (της τάξεως του 5% επί της συνολικής οφειλής), σε αντίθεση με την προηγούμενη ρύθμιση, στην οποία η προκαταβολή ισούταν με το 15% της συνολικής οφειλής. Επιπλέον, στην τελευταία ρύθμιση το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 150 ευρώ, ενώ στο παρελθόν ήταν 300 ευρώ. Ανάλογα δε με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει κάποιος, διαμορφώνεται και το ποσοστό απαλλαγής επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Έτσι για 2-3 μηνιαίες δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων είναι 100%, για 4-6 δόσεις 90% κ.ο.κ. Αν κάποιος επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του χρέους του, τότε πέρα από την καθολική απαλλαγή προσαυξήσεων (100%) κερδίζει και 50% απαλλαγή από διάφορα φορολογικά πρόστιμα που του έχουν τυχόν επιβληθεί, ενώ ο οφειλέτης χάνει το δικαίωμα της εν λόγω ρύθμισης αν δεν καταβληθούν τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις. Επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση θα βοηθήσει τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους στο Δημόσιο σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, Επειδή οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009, Επειδή και το κράτος μέσω αυτού του μέτρου θα αυξήσει σημαντικά τα δημόσια έσοδά του, ερωτάσθε κ. Υπουργέ: Προτίθεσθε να αποστείλετε στις ΔΟΥ της χώρας το ταχύτερο δυνατόν την σχετική εγκύκλιο, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών των πολιτών προς το Δημόσιο;

Δημοσιεύτηκε στις 18 Φεβρουαρίου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.