Pellanet

3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στην Αθήνα η συνδιάσκεψη του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη. Στην ελληνική πρωτεύουσα παρέστησαν για τις εργασίες της συνδιάσκεψης πάνω από 700 συμμετέχοντες, αντιπροσωπεύοντας 170 χώρες και διεθνούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών που τίμησαν το Φόρουμ με την παρουσία τους είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Ban Ki Moon, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κ. Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός, κ. Γ. Παπανδρέου, κ.α. Της προεδρίας του Φόρουμ, λόγω και της ετήσιας θητείας της Ελλάδας ως προεδρεύουσας των εργασιών, προΐστατο η Υφυπουργός Εσωτερικών κα Θ. Τζάκρη.
Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2006 κατά τη διάρκεια του «Υψηλού Διαλόγου για τη Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη» (High-Level Dialogue on International Migration and Development/HLD) από τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Kofi Anan. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, περισσότερες από 140 χώρες συζήτησαν για τη διασύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης τόσο για τα κράτη αποστολής όσο και προορισμού των μεταναστών. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συνάντηση αποφάσισαν να συνεχίσουν τον διακυβερνητικό διάλογο δημιουργώντας ένα φόρουμ συζήτησης, άτυπο και μη δεσμευτικό, το οποίο θα προωθεί την παραγωγή και διατύπωση πρακτικών συμπερασμάτων και τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων.
Την προεδρία του 1ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη άσκησε το Βέλγιο και το διαδέχθηκαν οι Φιλιππίνες. Η Ελλάδα ανέλαβε τα ηνία στις 16 Δεκεμβρίου 2008 με κύριο στόχο να αναδείξει τρόπους μέσα από τους οποίους η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μέρος της ανάπτυξης και το αντίστροφο. Το θέμα το οποίο επιλέχθηκε από την ελληνική προεδρία είναι «η ένταξη των μεταναστευτικών πολιτικών σε στρατηγικές ανάπτυξης προς όφελος όλων». Από την ανάληψη των καθηκόντων της η Ελλάδα επεδίωξε την ενίσχυση του χαρακτήρα του Φόρουμ ως πλαισίου για ανοικτό και παραγωγικό διάλογο, ως πλατφόρμας ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών και ως πεδίου ανίχνευσης ελλειμμάτων πολιτικής. Προτεραιότητά της αποτέλεσε η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων, προκειμένου εν συνεχεία να αναληφθούν πολιτικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενσωμάτωση των μεταναστευτικών πολιτικών σε αναπτυξιακές στρατηγικές σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διερεύνηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στο πεδίο της διάδρασης μετανάστευσης-ανάπτυξης.
Οι δυο πρώτες ημέρες της τετραήμερης συνάντησης της Αθήνας ήταν αφιερωμένες στην Κοινωνία των Πολιτών και οι δυο επόμενες στη διακυβερνητική διάσκεψη. Στη συνάντηση των εκπροσώπων των κρατών δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα ενσωμάτωσης των μεταναστευτικών προκλήσεων στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα επιδιώχθηκε μια εμβάθυνση των συζητήσεων που προηγήθησαν επί των προηγούμενων προεδριών σε θέματα όπως της διασποράς στην ανάπτυξη, ενώ εξετάστηκε η δυναμική της σχέσης ανάμεσα στην προστασία και την ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής και της αναπτυξιακής συμβολής τους. Τέλος, θέματα όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στα παραγωγικά αίτια της μετανάστευσης βρέθηκαν επίσης στην ημερήσια διάταξη.
Το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων μέσα από το φιλόδοξο εγχείρημα του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη είναι φανερό. Η χώρα μας μετατράπηκε σε λίγα χρόνια από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής και διέλευσης μεταναστών.
Εκ του αποτελέσματος, η παρουσία των μεταναστών στην Ελλάδα μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς συμβάλουν στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης για τον γηγενή πληθυσμό, στη βελτίωση των δημογραφικών δεικτών, στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη συγκράτηση πληθωριστικών πιέσεων, στη βελτίωση και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών.
Η διοργάνωση αυτής της συνδιάσκεψης μόνο επωφελής μπορεί να αποδειχθεί για την Ελλάδα, αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα. Η ανταλλαγή εμπειριών, η μεταφορά πρακτικών, η εμβάθυνση μιας σχέσης αμοιβαίας και ειλικρινούς εμπιστοσύνης μόνο επωφελής μπορεί να αποδειχθεί για το παγκόσμιο θέμα της μετανάστευσης, για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η Ελλάδα, τόσο ως προεδρεύουσα χώρα, όσο και αργότερα ως συμμετέχουσα, προτίθεται ώστε οι φιλόδοξοι στόχοι του Φόρουμ να μη μείνουν στο επίπεδο των προθέσεων αλλά να γίνουν πράξη.-

Δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook