Pellanet

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών, η άδεια των οποίων εκδίδεται και ανανεώνεται στο Δήμο Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας, ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, ότι εκδόθηκε η αρ. 153/26-8-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκαν οι χρόνοι προσέλευσης των πωλητών προς ανανέωση των επαγγελματικών αδειών τους και κατάθεσης των δικαιολογητικών, σε εφαρμογή των άρθρων 14 και 39 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ Α΄-118), ως εξής :
Επαγγελματίες πωλητές με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «Θ» προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου από Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014. Επαγγελματίες πωλητές με επώνυμο που αρχίζει από «Ι» έως και «Ν» προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου από Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 Επαγγελματίες πωλητές με επώνυμο που αρχίζει από «Ξ» έως και «Ω» προσέρχονται για κατάθεση του φακέλου από Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, εξαιρουμένης της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Όλοι οι πωλητές προσέρχονται τις ώρες από 09:00 έως και 14:00 τις ως άνω οριζόμενες ημέρες. Μη προσέλευση στα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας ή ανωτέρας βίας ή οποία πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, είναι τα εξής:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη και
η) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Έδεσσας.
Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται, ενώ ενημερώνεται προς τούτο ο ενδιαφερόμενος με απόδειξη στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ή άλλο πρόσφορο τρόπο σύμφωνα με το νόμο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης του Δήμου Έδεσσας, στο τηλέφωνο 2381350724.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Έδεσσας

Δημοσιεύτηκε στις 29 Αυγούστου, 2014


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV