Pellanet

Αναπτυξιακή Πέλλας: έγκριση των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ της  Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ , κατετάγη  στη 13η θέση από το σύνολο των 47 Αναπτυξιακών Εταιριών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εγκρίθηκε ως τελικός δικαιούχος υλοποίησης του  προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 για την ΠΕΛΛΑ

Δημοσιεύτηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καθώς και η κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

 

Συνολικά, με την Υπουργική Απόφαση εγκρίνονται 31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά και κατανέμονται συνολικά  290,1 εκ. € από τα 322 εκ. € της σχετικής πρόσκλησης, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε δεύτερη φάση στη βάση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων.

 

Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από τις λοιπές Αναπτυξιακές εταιρίες – Ομάδες Τοπικής Δράσης της χώρας.

 

Στο νέο CLLD/LEADER δόθηκε έμφαση στη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες και υιοθετήθηκε η δυνατότητα της πολυταμειακότητας και της πολυτομεακότητας με αξιοποίηση και επιπλέον καθεστώτων ενίσχυσης για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των επενδύσεων ενώ εφαρμόζεται σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ, διασφαλίζοντας την εξ ολοκλήρου κάλυψη του αγροτικών περιοχών της χώρας.

 

Η κατανομή των πιστώσεων έγινε στη λογική της βάσης των προβλεπόμενων από το οικείο θεσμικό πλαίσιο κριτηρίων που αφορούν στη βαθμολογία, το πληθυσμό και τη ρεαλιστικότητα των υποβληθέντων σχεδίων.

 

H Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των ενστάσεων κατετάγη 13η σε σύνολο 47 Αναπτυξιακών σε όλη την Ελλάδα και της κατανεμήθηκε ποσό Δημόσιας Δαπάνης 7.050.000,00 € που αναφέρεται  για έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού άνω των 12.000.000,00 €.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά το σύνολο της έκτασης της ΠΕ Πέλλας εκτός τις Δημοτικές Κοινότητες Έδεσσας και Γιαννιτσών και αναφέρεται σε πληθυσμό 88.661 κατοίκων.

 

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΠΕ και Δήμαρχος Έδεσσας κ. Γιάννου Δημήτριος αναφέρει:

«Μετά την απόφαση έγκρισης και κατανομής των πόρων στο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του CLLD/LEADER και με την αναμενόμενη δημοσίευση του θεσμικού πλαισίου θα δρομολογηθεί ουσιαστικά η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης των επενδυτικών και λοιπών δράσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, από την ΟΤΔ της ΑΝ.ΠΕ.

Είμαι πεπεισμένος  ότι θα κινητοποιήσουμε δημιουργικά την τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές δυνάμεις των αγροτικών περιοχών της περιοχής παρέμβασης , και αυτό  θα αποτελέσει την κατάλληλη ώθηση για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους οι δημιουργικοί άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα προγράμματα του ΠΑΑ. Αφού για μια ακόμη φορά ευχαριστήσω τα στελέχη της ΑΝ.ΠΕ που παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες πέτυχαν τον στόχο της θετικής αξιολόγησης και μάλιστα με την πολύ καλή αξιολόγηση της 13ης θέσης σε 47  Αναπτυξιακές Εταιρίες από το σύνολο της Επικράτειας, εύχομαι και ευελπιστώ το τοπικό πρόγραμμα της ΠΕΛΛΑΣ να έχει άμεση απορροφητικότητα και αποτελεσματική υλοποίηση, αναγκαία συνθήκη ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της κατανομής της ΔΔ του προγράμματος από  νέες κατανομές πιστώσεων και αδιάθετους πόρους από άλλες περιοχές, λόγω και της ιδιαίτερης ανταγωνιστικότητας του και δηλώνω ότι το ΔΣ της ΑΝ.ΠΕ και τα στελέχη θα συμβάλλουν στην έρρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του. »

Δημοσιεύτηκε στις 16 Δεκεμβρίου, 2016


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.