Pellanet

Ανιχνεύτηκε ο ιός της γρίπης των πτηνών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε.Πέλλας σας ενημερώνει πως στις 12/01/2017

ανιχνεύτηκε ο ιός της γρίπης των πτηνών (Η5Ν8) τύπου Α (υψηλής παθογονικότητας) σε εκμετάλλευση

28.000 ορνίθων αυγοπαραγωγής στην Αρκαδία . Λαμβάνοντας υπόψη και την προγενέστερη ανίχνευση

(23/12/2016) του υπότυπου Η5Ν8 σε κύκνο στο Δέλτα του Εύρου κρίνεται επιτακτικό περισσότερο από

ποτέ να είμαστε σε αυξημένη εγρήγορση προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

η τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας για να αποφευχθεί η περαιτέρω μετάδοση του ιού.

Καλεί, λοιπόν, όλους τους κατόχους πτηνοτροφικών επιχειρήσεων και οικόσιτων εκµεταλλεύσεων να

τηρούν τα µέτρα βιοασφάλειας εκείνα που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα άγρια

πτηνά.

ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (πτηνοτρόφους, εργαζόμενους

στις εκμεταλλεύσεις, μεταφορείς ζώντων πουλερικών)

Οι άνθρωποι μπορούν να διασπείρουν τον ιό στο περιβάλλον με τα μολυσμένα χέρια, υποδήματα ή

ρούχα γι’ αυτό η λήψη των κατάλληλων μέτρων ατομικής προστασίας θεωρείται απαραίτητη για τον

έλεγχο της εξάπλωσης της λοίμωξης. Σημειώνεται ότι η υγιεινή των χεριών είναι το πιο σημαντικό

μέτρο πρόληψης μετάδοσης της νόσου και ότι το καλό μαγείρεμα του κρέατος των πουλερικών

σκοτώνει τον ιό.

Β. ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ

Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι συστηματικών εκμεταλλεύσεων κάθε είδους και κατηγορίας πουλερικών

(αναπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, εκκολαπτήρια) πρέπει:

1. Να παρακολουθούν την πρώιμη ανίχνευση παρουσίας γρίπης των πτηνών α) πτώση ημερήσιας

κατανάλωσης τροφής και νερού μεγαλύτερη του 20%, β) πτώση ημερήσιας παραγωγής

αυγών μεγαλύτερη του 5% για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών γ) ποσοστό

θνησιμότητας μεγαλύτερο του 3% σε μια εβδομάδα δ) τυχόν κλινικά συμπτώματα ή

μεταθανάτιες αλλοιώσεις που παραπέμπουν σε γρίπη των πτηνών.

2. Να περιορίζουν τις μετακινήσεις πτηνών, οχημάτων και ατόμων στην εκμετάλλευση,

3. να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών καθώς και τα συστήματα

παροχής τροφής και νερού από τυχόν προσεγγίσεις αγρίων πτηνών και άλλων ζώων (ποντίκια).

Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού για τα εκτρεφόμενα πουλερικά, όταν αυτό

προέρχεται από εξωτερικές δεξαμενές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σε άγρια πτηνά,

4. Να διαθέτουν συστήματα απολύμανσης των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων στις

εισόδους των εκμεταλλεύσεών τους και λεκάνες απολύμανσης στις εισόδους των κτιρίων με

απολυμαντικό υγρό που θα ανανεώνεται κάθε 24ωρο.

Γ. ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Απαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερικών: α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές,

αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από

υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. β) σε μη περιφραγμένους χώρους

σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Αυτά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να

καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια

πτηνά. Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των οικόσιτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται

ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών. Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των

πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να

προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

Καλεί επίσης όλες τις λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς που έρχονται σε άµεση και συχνή

επαφή µε άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, οµοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα

περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κλπ), αλλά και τους πολίτες να ειδοποιούν σε περιπτώσεις εύρεσης

νεκρών ή ηµιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου τις αρµόδιες κτηνιατρικές

υπηρεσίες στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Τμήμα Κτηνιατρικής: 2381351336-338

Α.Κ. Έδεσσας: 2381351331-334

Α.Κ. Αριδαίας: 2384021391

Α.Κ. Φούστανης: 2384062214

Α.Κ. Σκύδρας: 2381089339

Α.Κ.Γιαννιτσών: 2382022594

Α.Κ.Κρύας Βρύσης: 2382061563

Α.Κ. Δροσερού: 2381096198

 

Δημοσιεύτηκε στις 20 Ιανουαρίου, 2017


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook