Pellanet

Aνταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Νομού

Η αξιολόγηση της πρόσφατης επίσκεψης των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο Δήμο της Φρανκφούρτης, η συμμετοχή σ' εκθέσεις που προβάλλουν τ' ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Νομού κι άλλα τρέχοντα θέματα απασχόλησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Δ.Κ. στη συνεδρίασή του που συγκάλεσε και προήδρευσε ο Δήμαρχος Εξαπλατάνου, Σταύρος Τουφεγγόπουλος (Πέμπτη 28/5/2009).
Πιο συγκεκριμένα:
Χρήσιμες κι αξιοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των στερεών αστικών απορριμμάτων αποκόμισε η αντιπροσωπεία της Τ.Ε.Δ.Κ. που επισκέφτηκε το Δήμο Φρανκφούρτης (4 – 6 Μαΐου). Η μέθοδος της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων μπορεί και πρέπει, σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, να συνδυαστεί με τις άλλες μεθόδους (π.χ. καύση, λιπασματοποίηση, ανακύκλωση), ώστε να μειωθεί ο όγκος, το κόστος και οι επιπτώσεις που προκαλούν τ' απορρίμματα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Επιπλέον η συνάντηση στο Προξενείο της Φρανκφούρτης με την Πρόξενο και τους απόδημους που εκλέγονται σε αιρετά αξιώματα της γερμανικής αυτοδιοίκησης αξιολογήθηκε θετικά γιατί είχε σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την απαρχή για την ανάπτυξη σχέσεων καλής και μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των αιρετών και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπροσωπούν.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε τη συμμετοχή της Τ.Ε.Δ.Κ. (ως συνδιοργανωτή φορέα) στη Γεωργική και Βιοτεχνική Έκθεση Ν. Πέλλας που πραγματοποιείται στην Κρύα Βρύση, 26 – 30 Αυγούστου και ακόμη τη συμμετοχή (με δικό της περίπτερο και τη σύμπραξη των Δήμων) στην έκθεση POLIS 2009 που είναι μια Διεθνής Έκθεση φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίου, κοινωνικού τομέα και ιδιωτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από 26 έως 29 Νοεμβρίου.
Επίσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Παρασκευή 5 Ιουνίου) αποφασίστηκε η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών που θα έχουν διαρκή χαρακτήρα (π.χ. καταχωρίσεις στον τύπο, έκδοση φυλλαδίων, προτροπή για τη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς, μείωση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, περιορισμού στη χρήση πλαστικού, εξοικονόμηση νερού κι ενέργειας, στήριξη του εθελοντισμού κ.α.).
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα της απασχόλησης των 313 ατόμων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού καθώς και για τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. (έναρξη απόδοσης των παρακρατηθέντων πόρων μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που προώθησε το ΥΠ.ΕΣ.).

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.