Pellanet

Αποδίδεται το 1% από τα ΜΥΗΕ στους κατοίκους – Όφελος για Όρμα, Λυκόστομο, Πρόμαχοι, Γαρέφι, Βορεινό, Πευκωτό, Νεοχώρι, Φούστανη και Νότια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ΕΣΜΥΕ)

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ 1% ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ( 2,25 εκατ. ευρώ πανελλαδικά) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Να αποδοθεί και το 1,7% υπέρ Δήμου για έργα υποδομής στα Τοπικά Διαμερίσματα που λειτουργούν Μικρά Υδροηλεκτρικά

Σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων με δηλώσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, σχετικά με την «Επιστροφή, μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ, μεσοσταθμικά 100-400 ευρώ σε χωριά με αιολικά», θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:

• Ο ΕΣΜΥΕ χαιρετά τις δηλώσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες, μετά από καθυστέρηση 3 ετών, βρέθηκε επιτέλους ο τρόπος της απόδοσης του παρακρατούμενου ποσοστού 1% επί του τζίρου των έργων ΑΠΕ στους κατοίκους των τοπικών διαμερισμάτων στα όρια των οποίων λειτουργούν τα έργα.

• Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη είχε προβλεφθεί στα πλαίσια του Ν.3851/2010 σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονταν οι δικαιούχοι και ο τρόπος διανομής του 1% «με πίστωση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών του Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε.». Σε αναμονή της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης ήρθε ο Ν.4203/2013 σύμφωνα με τον οποίο ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ποσών που θα πρέπει να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές θα καθορίζονταν με «κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...»

• Όπως φαίνεται εν τέλει, στα τέλη του 2014, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, φαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα βαίνει προς την λύση του, ευτυχώς διότι σε πολλές περιπτώσεις, οι νομικοί σύμβουλοι των Δήμων συζητούσαν σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσουν τα χρήματα αυτά να καταβληθούν απευθείας από τους παραγωγούς στις ΔΟΥ, διαφορετικά θα μπλοκάρονται οι φορολογικές ενημερότητές τους.

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το ποσό που έχει παρακρατηθεί μέχρι σήμερα και βρίσκεται στο ταμείο του ΛΑΓΗΕ προς απόδοση, είναι της τάξεως των 16,5 εκατ. €. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν όμως τα κατωτέρω στατιστικά στοιχεία. Εκ των 16,5 εκατ €:o ποσοστό της τάξεως του 73,5% προέρχεται από την παρακράτηση επί των εσόδων λειτουργίας αιολικών πάρκων εγκατεστημένης ισχύος ίσης με το 38% της συνολικής εγκατεστημένη ισχύος έργων ΑΠΕo ποσοστό της τάξεως του 13,5% προέρχεται από την παρακράτηση επί των εσόδων λειτουργίας μικρών υδροηλεκτρικών έργων εγκατεστημένης ισχύος ίσης με το 4,4% (!!) της συνολικής εγκατεστημένη ισχύος έργων ΑΠΕ.

Προκύπτει δηλαδή ότι το 87% του ποσού των 16,5 εκατ. € που πρόκειται να αποδοθεί στου οικιακούς καταναλωτές των ΟΤΑ που είναι εγκατεστημένα τα έργα, προέρχεται από ΜΥΗΕ & Αιολικά τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 42,4% της συνολικής εγκατεστημένη ισχύος έργων ΑΠΕ ανά την επικράτεια.

O κλάδος των ΜΥΗΕ εμπράκτως συμβάλει στην βελτίωση της θέσης των κατοίκων των περιοχών εγκατάστασης. Και η συμβολή αυτή θα ήταν σαφώς μεγαλύτερη αν οι Δήμοι ( που εισπράττουν το 1,7% επί του κύκλου εργασιών από ΜΥΗΕ) χρησιμοποιούσαν τα χρήματα αυτά ανταποδοτικά για έργα υποδομής στις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν τα ΜΥΗΕ. Για να τονιστεί η προαναφερόμενη συμβολή των ΜΥΗΕ ( και των αιολικών) στις τοπικές κοινωνίες αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι, αν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (πλην των κτιριακών εγκαταστάσεων) δεν απαλλάσσονταν από την καταβολή του ειδικού τέλους του 3%, το ποσό που θα μπορούσε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των ΟΤΑ θα ήταν περίπου 4 φορές μεγαλύτερο (~55 εκατ. €), ενώ αντίστοιχα μεγαλύτερο κατά 4 φορές θα ήταν και το ποσό που θα αποδίδονταν στους δήμους.

Για τον ΕΣΜΥΕ

Γιάννης Σηφάκης

Πρόεδρος ΔΣ

Δημοσιεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, 2014


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων