Pellanet

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 Την Τετάρτη 30 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τον απολογισμό του Δημάρχου Ανέστη Μακρίδη για τα πεπραγμένα του έτους 2009. Το Συμβούλιο ξεκίνησε με την ομιλία του Δημάρχου για τα πεπραγμένα του 2009 και παρατίθεται ως εξής : Αγαπητοί Συνάδελφοι «Οδεύουμε προς το τέλος της τετράχρονης θητείας μας διανύοντας την τελευταία χρονιά προσπάθειας σωστής και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι η τελευταία λογοδοσία Δημάρχου στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα τρεισίμιση αυτά χρόνια διοίκησης συναντήσαμε δυσκολίες και εμπόδια, τα οποία καταφέραμε να ξεπερνούμε πάντα με γνώμονα την συλλογικότητα και την συνεργασία. Στόχος μας πάντα η εξυπηρέτηση του δημότη και η βελτίωση ποιότητας της καθημερινής ζωής. Αυτό ήταν αυτονόητο διότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταφέρεται το σύνολο σχεδόν των εκτελεστικών δραστηριοτήτων του κράτους. Η Αυτοδιοίκηση με βάση το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, αλλά κυρίως τα μεγάλα ανοικτά ζητήματα της αποκέντρωσης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης των περιφερειακών θεσμών έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένας νέος κύκλος μεταρρυθμίσεων. Αυτό έγινε. Το έτος 2009 λειτούργησε θετικά στην πορεία του Δήμου, τα έσοδα και οι επενδύσεις αυξήθηκαν, τα Νομικά Πρόσωπα λειτούργησαν και οι υπηρεσίες του Δήμου οργανώθηκαν. Τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα θέματα χαρακτηρίζει η συνεχής προσπάθεια, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια.   ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Τέλος εποχής, λοιπόν για το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρώπης σήμανε με ανακοίνωση της εφαρμογής του Καλλικράτη. Ήμασταν άτυχοι, ο Καλλικράτης εκχωρεί επιτέλους νέες αρμοδιότητες στους Ο.Τ.Α., οι οποίες θα έπρεπε να είχαν μεταβιβαστεί πολύ καιρό πριν. Συγκρίνοντας την ελληνική με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα συχνά αισθανόμασταν σαν φτωχοί συγγενείς που περίμεναν στην ουρά για ελεημοσύνη. Η άμεση εξυπηρέτηση και η ποιότητα στις υπηρεσίες που αναζητούσε ο πολίτης – έχοντας κάθε δικαίωμα- φάναταζε ως πολυτέλεια, όταν στις ευρωπαϊκές χώρες αυτά ήταν δεδομένα. Η γκρίζα όμως πραγματικότητα είχε και εξαιρέσεις. Μια τέτοια ήταν και ο Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η δημοτική αρχή δεν περίμενε τον Καλλικράτη για να πράξει το αυτονόητο για τους συμπολίτες της. Έτοιμη από καιρό περίμενε την ιστορική στιγμή μετάβασης σε μια νέα εποχή. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Η ψήφιση νέων οργανισμών εσωτερικής Υπηρεσίας τόσο του Δήμου όσο και των νομικών προσώπων παλαιών και νεοσυσταθέντων αποτέλεσε την μεγάλη δομή στον διοικητικό τομέα με στόχο την αναβάθμιση, την αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό του Δήμου και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η Διοίκηση ακολουθεί μια πολιτική συνοχής, συνένωσης και συνεργασίας με όλους προκειμένου όλες αυτές οι αλλαγές να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Όσον αφορά στην διαχείριση : Η οικονομική κατάσταση ενός Δήμου αποτυπώνει το επίπεδο υγείας των οικονομικών του και την προοπτική ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς δημοτικής δραστηριότητας από την διοικητική λειτουργία ως τις επενδύσεις. Η χρηστή και συνετή οικονομική διαχείριση που άσκησε η διοίκησή μας συντέλεσε ώστε ο Δήμος να καλύπτει τις λειτουργικές του δαπάνες και ταυτόχρονα να ασκεί την κοινωνική του πολιτική και το κλείσιμο παλαιών οικονομικών ανοιγμάτων. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τηρούμε σε μεγάλο βαθμό το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει για την υλοποίηση των στόχων μας. Έχουμε δρομολογήσει την υλοποίηση των στόχων μας. Έχουμε δρομολογήσει την υλοποίηση όλων σχεδόν των βασικών έργων υποδομής που έχουμε προγραμματίσει με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας. Σε μερικά έργα μάλιστα κινούμαστε πιο γρήγορα από ότι υπολογίζαμε. Όσον αφορά την ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Με το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ προχωρήσαμε σε μια σειρά έργων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Η Διοίκησή μας υλοποιεί ένα φιλόδοξο τεχνικό πρόγραμμα που η ολοκλήρωσή του θα αλλάξει την εικόνα του Δήμου. Δόθηκε προτεραιότητα σε έργα ουσίας σε κάθε περιοχή του Δήμου, προκειμένου να πετύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξή του. Ενδεικτικά αναφέρω: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 162.000,00 2009 2 ΠΙΣΤΑ MOTO CROSS 20.000,00 2009 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΛΙΠΑΡΟΥ 10.000,00 2009 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ (Κ.Ε.Π. , Κ.Α.Π.Η. , ΒΙΒΛΙΟΘΗ) ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 155.000,00 2009 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 45.000,00 2010 6 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 20.000,00 2009 7 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΙΠΑΡΟ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ 45.000,00 2009 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Δ. 38.000,00 2009 9 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Δ. 44.000,00 2009 10 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΙΠΑΡΟΥ 10.000,00 2009 11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ Α.Τ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 44.000,00 2009 12 ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 44.000,00 2009 13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 20.000,00 2009 14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. 44.000,00 2009 15 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ 44.000,00 2009 16 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 44.000,00 2009 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 35.000,00 2009 18 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 180.000,00 19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. 37.529,00 20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 34.696,00 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 33.842,00 22 ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΚΙΕΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 38.797,00 23 ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42.238,00 24 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 19.339,00 25 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΛΙΠΑΡΟΥ 9.722,00 26 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 30.000,00 27 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 42.126,00 28 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 21.228,00 29 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 44.763,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.178.280,00

Θεωρώ μετά από αυτό το σχεδιάγραμμα δεν είμαι Δήμαρχος «μερικής απασχόλησης» και «περιορισμένης ευθύνης». ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο Δήμος μας για να ασκεί με επιτυχία τις αρμοδιότητές του έχει συγκροτήσει μια αξιόλογη υπηρεσιακή δομή με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Η διοικητική δομή του Δήμου ανταποκρίνεται στις ασκούμενες αρμοδιότητες. Επιπλέον, ο Δήμος φροντίζει ώστε να υπάρχει συνεχής κατάρτιση του προσωπικού με την συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διότι η γνώση και η πληροφόρηση για τις εξελίξεις στη νομοθεσία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη διαχείριση των υποθέσεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ζητήσαμε και καταφέραμε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού μερικής απασχόλησης με αξιοκρατικά κριτήρια Α.Σ.Ε.Π. Οι υπάλληλοι καλύπτουν τομείς νευραλγικούς όπως ο διοικητικός τομέας αλλά και ο τομέας της καθαριότητας. Εξασφαλίσαμε καθημερινή καθαριότητα για όλα τα δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι καλύπτουν ανάγκες του Κ.Ε.Π. και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης. Όσον αφορά το προσωπικό των Επιχειρήσεων αυτό κατανέμεται όπου προκύπτουν ανάγκες και κυρίως στις κοινότητες. Θα ήθελα να επικεντρώσω την ομιλία μου σε ότι αφορά την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου αλλά και τη Επιχείρηση Ύδρευσης τόσο στα οικονομικά όσο και στους βασικούς άξονες της πολιτικής που ασκούν οι Επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   Ξεκινώντας από το τρίπτυχο Πολιτισμός-Κοινωνική Ανάπτυξη-Περιβάλλον για το έτος 2009 στηρίξαμε δυναμικά την έννοια του Πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα έκφρασης (θέατρο, εκδηλώσεις, χορωδίες και άλλα). Δραστηριοποιήσαμε περισσότερο τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό προς τους πολίτες, αξιοποιώντας την καλύτερη συνεργασία με Κοινωνικούς και Ιατρικούς επιστήμονες, άριστη συνεργασία στον τομέα της πληροφόρησης για θέματα όπως τα ναρκωτικά, την ψυχική υγεία, των ηλικιωμένων καθώς και των παιδιών στην προσχολική ηλικία, με την διοργάνωση ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν. Εδώ και ενάμιση χρόνο καθιερώσαμε καθημερινό συσσίτιο για 12 άπορους δημότες και οικογένειες με ανήλικα τέκνα και ηλικιωμένους. Όσον αφορά την αποστολή μαθητών από όλο τον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κατασκήνωση στην Καβάλα, δώσαμε την ευκαιρία σε 40 μαθητές από όλα τα Δ.Δ. ισάξια μέσα από Πρόγραμμα που υλοποιεί η ΔΗΜ.ΚΕΠ.Α.Μ.Α. για την Κοινωνική Ανάπτυξη και τον Πολιτισμό να συμμετέχουν στην κατασκήνωση με ελάχιστα προσωπικά έξοδα. Εξασφαλίσαμε την δυνατή καθαριότητα σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, απασχολώντας τον εργολάβο καθαριότητας που διασφάλιζε τις καθημερινές λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες που προέκυπταν σύμφωνα με την κρίση του κάθε Προέδρου στα εκάστοτε χωριά. Ιδιαίτερη υπήρξε η προσπάθεια για την εξυγίανση των οικονομικών της Επιχείρησης. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ιδέες είναι εύκολες, οι προτάσεις πολλές, τα σχέδια ατελείωτα. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα οικονομικά μέσα. Από το τέλος του 2008 είχαμε θέσει προς εφαρμογή το πρόγραμμα εξυγίανσης και μέσα στο 2009 κάναμε ένα μεγάλο βήμα και πλησιάσαμε τον στόχο μας κατά 95%. Πιστεύουμε ότι την παρούσα χρονιά, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό θα φτάσουμε στην πλήρη εξυγίανση της Επιχείρησης. Ήταν μεγάλα και σημαντικά τα βήματα που κάναμε για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μας μέσα από την Επιχείρηση, δεν θέλαμε να είναι αιματηρές οι οικονομικές συνθήκες, γι' αυτό εξάλλου ήδη οδεύουμε με ταχύτερους ρυθμούς προς την εξυγίανση προσπαθώντας την οριστική απόσβεση των χρεών που ταλαιπωρεί όλα αυτά τα χρόνια την ΔΗΜ.Κ.ΕΠ.Α.Μ.Α. από την σύστασή της έως σήμερα. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ   Γνωρίζετε στην παρούσα φάση οι οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Α. είναι τεράστιες, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό δημοτών δεν ανταποκρίνονται στην πληρωμή των τελών ύδρευσης. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση χρεών της Επιχείρησης και την μείωση των εσόδων, η οποία απασχολεί και προσωπικό τριών υπαλλήλων. Τις διοικητικές ανάγκες καλύπτει υπάλληλος από τη μερική απασχόληση. Έχουμε προβεί επανειλημμένως σε συνεχείς ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και συναίνεση, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Α. να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Δεν μου είναι ευχάριστο να φτάσω στο σημείο της διακοπής υδροδότησης των παραπάνω δημοτών. Είμαι, όμως, εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να το κάνω γιατί αποτελεί την έσχατη λύση. Έχουμε τακτική επαφή και επικοινωνία με τα Τοπικά Συμβούλια, προσδιορίσαμε σε κάθε χωριό το ποσό που δικαιούται, φροντίσαμε να έχουμε φυσική παρουσία σε όλο το Δήμο και σε και σε μεγάλο βαθμό αποκαταστήσαμε την σχέση εμπιστοσύνης με όλα τα χωριά και θεωρούμε ότι αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία ζητήματα. Προωθήσαμε διοίκηση στον Δήμο που έχει δύο στόχους: την κινητοποίηση της κοινωνίας αλλά και τον εναρμονισμό των υπηρεσιών. Θέλουμε χαμηλούς τόνους αλλά και αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα, επιθυμούμε τον διάλογο, τη συμμετοχή αλλά και την αποφασιστικότητα. Είμαστε παρ' όλα αυτά αισιόδοξοι για την πορεία του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ενδείξεις είναι θετικές και οι συγκυρίες ευνοϊκές. Υπάρχουν καλοί συνεργάτες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και διάθεσης για δουλειά κα προσφορά. Το σπουδαιότερο είναι ότι υπάρχουν δημότες που ξέρουν να κρίνουν, να επιλέγουν, να συμμετέχουν και να προσφέρουν για την προκοπή του τόπου τους. Γνωρίζουμε τις ικανότητές μας αλλά και τις αδυναμίες μας. Δεχόμαστε οποιαδήποτε καλόπιστη κριτική. Θέλω, όμως, να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε αποδυθεί σε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα φάνηκαν. Δυσλειτουργίες και αγκυλώσεις ετών δεν είναι δυνατό να θεραπευτούν μέσα σε τέσσερα χρόνια». Αμέσως μετά Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας Καραχρήστο Γεώργιο, ο οποίος ανάγνωσε τους λογαριασμούς των εσόδων και εξόδων. Στις απορίες και παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων απάντησε ο Δήμαρχος. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τις περισσότερες διευκρινίσεις ζήτησε ο δημοτικός σύμβουλος Μηλώσης Φίλιππος. Η συνεδρίαση έληξε με ομόφωνη ψήφιση των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής. Από το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Αλμυρού Ζωή

Δημοσιεύτηκε στις 1 Ιουλίου, 2010


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

13:28 - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α.Α.Τ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ

13:25 - ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ 1ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΔΕΣΣΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΠΕΛΛΗΣ

13:22 - ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

13:19 - ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

13:15 - Ο Παντελής Θαλασσινός σε εκδήλωση με την ενορία Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών

13:09 - Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

13:04 - Λάκης Βασιλειάδης: Υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς τα έργα Ανακαίνισης & Διαμόρφωσης στις Δομές Υγείας της Έδεσσας και της Π.Ε. Πέλλας

10:50 - Μια ξεχωριστή συνέντευξη με τον Παντελή Θαλασσινό στο Ράδιο Εκ Βαθέων

14:45 - Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη

14:39 - Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση της Μέσης Ανατολής, Arabian Travel Market, στο Ντουμπάι