Pellanet

Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, 30 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 30-11-2011 ημέρα Τετάρτη, ώρα 19:00 μ.μ. για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Καθιέρωση 24ώρης λειτουργίας Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο στο Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στο Τμήμα Κίνησης, Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων , Ηλεκτροφωτισμού και Καυσίμων.
2) Καθιέρωση 24ώρης λειτουργίας Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο στην υπηρεσία Σχολικών Φυλάκων.
3) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πέλλας με τους αναπληρωτές τους στις παρακάτω επιτροπές της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας : α) Επιτροπή Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου , β) Επιτροπή Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου, γ) Επιτροπή αυθαιρέτων του άρθρου 4 του Π.Δ 267/98 των Τμημάτων Πολεοδομίας ( ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας) , δ) Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) των Δήμων της ΠΕΔ Κ.Μ. ( Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) και ε) Επιτροπή για τον καθορισμό της αξίας των ακινήτων του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/86 που περιλαμβάνονται στις πράξεις εφαρμογής.
4) Κοπή δένδρων
5) Ορισμός δικυκλιστών Δημοτικής Αστυνομίας
6) Απευθείας ανάθεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2011- 2012 στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου ΚΤΕΑΛ Αστικών Γραμμών Α.Ε και ΚΤΕΛ Ν. Πέλλας Α.Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2963/2001.
7) Παραχώρηση χρήσης του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης στη ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
8) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τομέα ψυχικής υγείας με τίτλο: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ψυχικής υγείας.
9) Παράταση προθεσμίας εκπλήρωσης σκοπού παραχώρησης αγροτεμαχίου στην Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης στον Ο.Ε.Κ για την κατασκευή εργατικών κατοικιών
10) Έγκριση υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Πενταπλατάνου του Δήμου Πέλλας με πρ/σμό 4.711.000,00 €.
11) Διόρθωση της αριθμ. 257/2011 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αριθμ. 1393 αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Δροσερού , ως προς την έκταση , από 36.486 τ.μ σε 29.900 τ.μ.
12) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή έργων απορροής υδάτων περιφερειακού δρόμου Γιαννιτσών – Πενταπλατάνου , πρ/σμού: 45.000,00 €.
13) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Πέλλας για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας , πρ/σμού: 8.015.408,76 €.
14) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Πέλλας για την εκτέλεση του έργου: Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων – Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μ. Αλεξάνδρου Ν. Πέλλας , πρ/σμού: 9.518.000,00 €.
15) Διοικητική αποβολή του Καρανταγλίδη Αθανάσιου του Στέργιου από την καταπατηθείσα έκταση , εμβαδού 168 τ.μ στον οικισμό Λειβαδίτσα της Τοπικής Κοινότητας Ραχώνας.
16) Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων στον πρώην Δήμο Μ. Αλεξάνδρου Α.Μ. 102/2010.
17) Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Μελισσίου .
18) Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Κύρρου , Α.Μ. 8/2011.
19) Παράταση ή μη περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευή πάρκου Αγίου Γεωργίου.
20) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση πεζοδρομίων Γρ. Βίτσι – Πτολεμαίου Β- Πασχαλούδη- Γκόνου Γιώτα, Α.Μ. 21/2011.
21) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή εσωτερικής περίφραξης γηπέδου Αμπελιών, Α.Μ 59/2011.
22) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Διαμόρφωση βόρεια εισόδου Αμπελιών, Α.Μ. 66/2010.
23) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τάφων στα νέα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής , Α.Μ 12/2011.
24) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή μεταλλικής στέγης βορείου τμήματος Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών, Α.Μ. 28/2010.
25) Διευκρίνιση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 9548/2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την έγκριση του Γ.Π.Σ Κρύας Βρύσης στο Γ κεφάλαιοο παράγραφος 2 στον καθορισμό των χρήσεων γης εντός των πολεοδομικών ενοτήτων.
26) Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών, πρ/σμού: 7.070,75 €.
27) Γνωμοδότηση για την παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστης έκτασης του αγροκτήματος Δαμιανού Σ.Δ. 1972 με αριθμό 1179 και με εμβαδό 4.030 τ.μ , στον Μυστακίδη Ιωάννη του Γεωργίου.
28) Γνωμοδότηση για την παραχώρηση του αριθμ. 169 οικοπέδου της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασβεσταριωτών ΄΄ Γκόνος Γιώτας΄΄.
29) Εκμισθώσεις αγροτεμαχίων
30) Εκμίσθωση των κυλικείων του δημοτικών γυμναστηρίων Κρύας Βρύσης και Π. Μυλοτόπου
31) Υποβολή κατάστασης – έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού για το Γ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πέλλας.
32) Ψήφιση πιστώσεων για συμμετοχή Δ.Υ σε σεμινάριο.
33) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας.
34) Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
35) Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Γιαννιτσών.
36) Διαγραφή οφειλών
37) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πέλλας.
38) Αιτήσεις - διάφορα έγγραφα.

Εισηγητής του 3ου, 28ου, 29ου,30ου 33ου,381υ θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πασσαλής Χρήστος
Εισηγητής από το 9ο μέχρι και το 27ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 5ου,6ου,31ου,32ου,35ου,36ου και 37ου ο αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος Κων/νος
Εισηγητής του 1ου και 2ου θέματος ο Δ/ντής του Δήμου κ. Καστερίδης Ευστάθιος
Εισηγητής του 7ου και 8ου θέματος η πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ κα Λούσπα Ερασμία.
Εισηγητής του 33ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καζαντζίδης Σωκράτης.
Εισηγητής του 4ου θέματος η γεωπόνος του Δήμου κα Παπαδοπούλου Κυριακή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου, 2011


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων