Pellanet

Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Αγροτική Ανάπτυξη

Στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/3 στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την Αγροτική ανάπτυξη και το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας παραβρέθηκε και παρουσίασε ειδική εισήγηση ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Στην συνεδρίαση στην οποία προήδρευσε ο Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, συμμετείχε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Ο κ. Θεοδωρίδης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Πέλλα όπου οι αγρότες έχουν αναπτύξει κατά καιρούς σημαντικές καινοτομίες και, παράλληλα, κατέθεσε ρεαλιστικές προτάσεις για μία καλύτερη προοπτική αγροτικής ανάπτυξης στην Πέλλα, αλλά και ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί απόσπασμα από την εισήγηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη: «Η αγροτική ανάπτυξη και ο εξωστρεφής προσανατολισμός της είναι σήμερα κεντρικό ζητούμενο στην Πέλλα, αλλά και σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Είναι κεντρικό ζητούμενο για μια νέα αγροτική οικονομία στην νέα γεωγραφία της διοικητικής μεταρρύθμισης. Στην νέα γεωγραφία που επιτρέπει συνολικό, ενοποιημένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό για την απαιτούμενη, εδώ και τώρα, μεταρρύθμιση ώστε η αγροτική οικονομία να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας. Αυτής της πραγματικής οικονομίας που θα αντιμετωπίσει την κρίση των περιφερειακών οικονομιών μας και θα διαχειριστεί τις επιπτώσεις της στις τοπικές μας κοινωνίες. Οι επιπτώσεις της κρίσης προκαλούν οργή και ακραίες αρνητικές συμπεριφορές από τους πολίτες και τους παραγωγούς. Καθήκον της πολιτείας και της πολιτικής είναι να τις εντάξει σε μια στρατηγική ανατροπών, αναθεωρήσεων και μεταρρυθμίσεων ώστε η αγροτική οικονομία να ενισχύσει την άμυνα της χώρας, να ανακτήσει το μερίδιό της στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, κερδίζοντας τις αγορές που έχασε και εξακολουθεί να χάνει. Εμείς στην Πέλλα σχεδιάζουμε την στρατηγική και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό δράσεων που υλοποιούν τις επιδιώξεις μας για τη συνολική πραγματική οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση της Πέλλας είναι μια εισήγηση πλαίσιο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και μια κατεύθυνση προσανατολισμού για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Η Στρατηγική που προτείνουμε περιλαμβάνει: α) Επιλογή και υποστήριξη τομέων και κλάδων της αγροτικής οικονομίας με δυνατότητες ανταγωνιστικής ένταξης στα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα προσφοράς και ζήτησης όπως: · Στην κτηνοτροφία: - Εκτροφή μοσχαριών για κρεοπαραγωγή και σταδιακή βελτίωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου κρέατος - Εκτροφή αιγοπροβάτων για γάλα με άμεση εξαγωγή του γίδινου γάλακτος ως ειδικού διατροφικού προϊόντος - Δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων με ανάπτυξη συστηματικών αγρών βόσκησης για μείωση του κόστους γαλακτοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής · Στην γεωργία: - Συστηματικές καλυμμένες καλλιέργειες για προγραμματισμένη συγκομιδή λαχανοκηπευτικών (σπαράγγια, πιπέρια, μελιτζάνες, κολοκύθια κλπ) με εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας των καλλιεργειών με ενεργειακή στήριξη από βιομάζα / pellets ή από συστήματα γεωθερμίας - Συστηματικοί δενδρώνες για κεράσια, ροδάκινα, μήλα, ακτινίδια με χωροταξική αναδιάρθρωση καλλιεργειών σε ανταγωνιστικότερα εδάφη και μικροκλίμα - Συστηματική αμπελώνες για αξιοποίηση της δυναμικής εξέλιξης του καλού ελληνικού οίνου (αμπελώνες Νάουσας, Γιαννιτσών, Γουμένισσας, Χαλκιδική κλπ) β) Ενδυνάμωση και μεγέθυνση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στους παραπάνω τομείς και κλάδους της αγροτικής οικονομίας για την δημιουργία ισχυρών αγροτικών επιχειρήσεων ικανών να αντιμετωπίσουν τον ενδοευρωπαϊκό ανταγωνισμό μέσα στη χώρα μας, αλλά και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος γ) Τεχνική και οργανωτική υποστήριξη σε δίκτυα παραγωγών της αγροτικής οικονομίας της αυτάρκειας για τους αγρότες που για διάφορους λόγους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ενταχθούν ή να συστήσουν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται να δοθεί: · Στις ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων με ενίσχυση και αναβάθμιση του ιχθυογεννητικού σταθμού της Έδεσσας για πέστροφα, γριβάδια κλπ · Στις μελισσοκομικές δραστηριότητες για μέλι ή και πλήρη σειρά προϊόντων κυψέλης (πρόπολη, γύρη, βασιλικός πολτός). Η Κεντρική Μακεδονία είναι μια μεγάλη δύναμη στην μελισσοκομία. · Στις φυσικές και εναλλακτικές καλλιέργειες για ειδικά προϊόντα. · Στις υδατοκαλλιέργειες του θαλάσσιου πάρκου μυδοκαλλιεργειών στις εκβολές Λουδία – Αξιού – Αλιάκμονα. · Στην προστασία των ορυζώνων Ημαθίας – Θεσσαλονίκης - Σερρών Σημαντικές παρεμβάσεις υποστήριξης της στρατηγικής περιλαμβάνουν: α) Αναβάθμιση των δύο ινστιτούτων φυλλοβόλων (Ναούσης) και Κτηνοτροφίας (Παραλίμνη Γιαννιτσών). β)Ανάταξη του εδαφικού περιβάλλοντος με ειδικές παρεμβάσεις δύο πενταετών προγραμμάτων εξυγίανσης (απονίτρωση) και προστασίας των πολύτιμων εδαφικών πόρων ώστε να μην κινδυνεύουν τα προϊόντα μας από κακόβουλες επιθέσεις ανταγωνιστών στην ευρωπαϊκή αγορά. γ) Ολοκληρωμένος εκσυγχρονισμός των αποστραγγιστικών συστημάτων για την προστασία των εδαφών και του τελικού αποδέκτη (πάρκο μυδοκαλλιεργειών Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα). δ) Δραστική παρέμβαση για την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης αρδευτικών και ενεργειακών πόρων. ε) Θεσμική παρέμβαση για την δημιουργία υγιούς πλαισίου εκμίσθωσης γαιών τουλάχιστον 15ετούς διάρκειας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης επενδύσεων σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. στ) Δημιουργία επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης τροχαίου στόλου ψυγείων μεταφορών αγροτικών προϊόντων στην περιβάλλουσα ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από μόνη της η επιλογή του περιεχομένου του καλαθιού των αγροτικών προϊόντων δεν αποτελεί μια αποτελεσματική επιχειρησιακή πλατφόρμα ανάταξης της αγροτικής οικονομίας. Απαιτείται μεγέθυνση αγροτικών επιχειρήσεων. Απαιτείται ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού κόστους. Απαιτείται παροχή χαμηλού κόστους ενέργειας και αρδευτικών πόρων. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμός, οργάνωση και καθημερινή συνεργασία μεταξύ των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας που πλέον έχουν έναν αναβαθμισμένο και σημαντικό ρόλο, δίπλα και κοντά στον αγρότη το εισόδημα του οποίου αποτελεί τη βάση της τοπικής οικονομίας». ª Ανακοίνωση: Νέα τηλέφωνα του ΚΤΕΟ Π.Ε. Πέλλας Ανακοινώνεται ότι λόγω της μετάπτωσης του τηλεφωνικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα του ΚΤΕΟ (Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων) στο Λιπαρό. Τα νέα τηλέφωνα είναι: 2381-3-52301 (για κλείσιμο ραντεβού) 2381-3-52300 (fax)

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαρτίου, 2011


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:34 - 4ο Περιβαλλοντικό & Αθλητικό Φεστιβάλ «ΑΓΑΠΩ ΛΟΥΔΙΑ» – Μη λείψει κανείς!

12:30 - Λάκης Βασιλειάδης: Επίσκεψη στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις σε κοινότητες της Αλμωπίας

12:26 - Η βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας φιλοξένησε τον ποιητή Θοδωρή Σαρηγκιόλη

12:22 - Επίσκεψη κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στη Νάξο

12:19 - Μήνυμα του Δημάρχου Πέλλας Στάθη Φουντουκίδη σε μαθητές και γονείς για τις πανελλαδικές εξετάσεις

12:17 - Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ της απόφασης Αυγενάκη για το πρόγραμμα ενίσχυσης των παρακάρλιων περιοχών, ύψους 43 εκατ. ευρώ

12:14 - Επίσκεψη της Υφυπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου Σοφίας Βούλτεψη στον Δήμαρχο Πέλλας

07:23 - Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 29 Μαΐου στον Άγιο Σπυρίδωνα (περιοχή Αγίου Γεωργίου)

15:02 - Ενημέρωση προς τους Δημότες- Προτροπή μη χρήσης της γέφυρας του Πλατανότοπου μέχρι νεότερης ανακοίνωσης

15:00 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ