Pellanet

Επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 50 ωρών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων νομού Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Έδεσσας, ότι θα υλοποιήσει στην πόλη της Έδεσσας τα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 50 ωρών:

1. ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (για αρχαρίους) κωδ. 16643 (έναρξη 22-03-2010, λήξη 02-06-2010).
Πρόκειται για πρόγραμμα εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη απλών καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών των ενηλίκων σε ένα εισαγωγικό επίπεδο στην Γαλλική γλώσσα.
Θεματικές Ενότητες: Παρουσιάζομαι, Χόμπυ, Η γειτονιά μου, Καθημερινή ζωή, Ο ελεύθερος χρόνος, Η υγεία, Η γαλλική κουζίνα.

2. ΑΓΓΛΙΚΑ Ι κωδ. 16621 (Έναρξη 22-03-2010, λήξη 02-06-2010).
Αγγλικά αρχαρίων για ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, που δεν έχουν διδαχθεί καθόλου αγγλικά ή διδάχθηκαν ελάχιστα στο παρελθόν.
Θεματικές Ενότητες: 1. Τα Αγγλικά είναι παντού, 2. Ας γνωριστούμε, 3. Στο τηλέφωνο, 4. Θέλω να μάθω περισσότερα για σένα, 5. Η Οικογένειά μου, 6. Διασημότητες, 7. Ας κινηθούμε και ας ξεκουραστούμε, 8. Έτοιμοι για μαγείρεμα; 9. Είσαι ότι τρως, 10. Σπίτι μου Σπιτάκι μου, 11. Σπίτια και Έπιπλα.

3. ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ κωδ. 16650 (έναρξη 24-03-2010, λήξη 07-06-2010).
Αγγλικά αρχαρίων για ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου, απόφοιτους τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Αγγλική Γλώσσα Ι ή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου (προσφέρεται τεστ κατάταξης στο ΚΕΕ), οι οποίοι έχουν διακόψει εδώ και πολύ καιρό τη μελέτη των αγγλικών και δεν αισθάνονται έτοιμοι να καλύψουν απλές, καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες στην Αγγλική Γλώσσα).
Θεματικές Ενότητες: Ο καιρός, Καθημερινή ρουτίνα, Οικογενειακές στιγμές, Τα αγαπημένα μου, Πάρτυ, Ενδιαφέροντα, Σινεμά, Τηλεόραση, Περάσαμε υπέροχα!, Χαιρετίσματα από τη Ρώμη, Έχω ξαναπάει, Μεγάλοι εξερευνητές, Πάμε για ψώνια, Ανακύκλωση.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ. Εισαγωγή σε υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις –βάσεις δεδομένων. Κωδ. 16665 (Έναρξη 23-03-2010, λήξη 03-06-2010).
Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν παρακολουθήσει ή έχουν γνώσεις αντίστοιχου επιπέδου του εκπαιδευτικού προγράμματος Πληροφορική ΙΙ (Οι συμμετέχοντες πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις του περιβάλλοντος εργασίας του MS Office, να μπορούν να διαχειρίζονται αρχεία και εκτυπώσεις, καθώς και την επεξεργασία κειμένου (MS Word).
Θεματικές ενότητες: 1.Υπολογιστικά φύλλα ( MS Excel ) 2. Παρουσιάσεις (MS power point) 3.
Βάσεις δεδομένων ( MS Access).

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙV: Προχωρημένα Θέματα σχετικά με Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων κωδ. 16743 (έναρξη 24-03-2010, λήξη 07-06-2010).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν παρακολουθήσει η έχουν γνώσεις αντίστοιχου επιπέδου του εκπαιδευτικού προγράμματος Πληροφορική ΙΙΙ ( εισαγωγικές γνώσεις στα Υπολογιστικά Φύλλα Excel,τις Παρουσιάσεις MS PowerPoint και τις Βάσεις Δεδομένων MS Access).
Θεματικές ενότητες: Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)- Παρουσιάσεις (MS PowerPoint) – Βάσεις Δεδομένων (MS Access) προχωρημένου επιπέδου.

Τα μαθήματα των ξένων γλωσσών θα πραγματοποιούνται στις αίθουσες του ΚΕΕ, Δευτέρα-Τετάρτη 5-8, ενώ της
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (Νέες Εργατικές κατοικίες- στάση Σμαρέκα), από 9.30 μ.μ. έως 16.30 μ.μ. Πληροφορίες τηλ. 2381028842. Καταληκτική Ημ/νία
Υποβολής Αιτήσεων: 19/03/2010.
Μαζί με την υποβολή της αίτησης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες:
1. αστυνομική ταυτότητα 2. Πιστοποιητικό σπουδών 3. Πιστοποιητικό ανεργίας αν υπάρχει, ή πολυτεκνίας ή αναπηρίας 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα τα 2 τελευταία χρόνια (παρέχεται μαζί με την αίτηση).

Τα προγράμματα προφέρονται δωρεάν, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Λεπτομέρειες μπορούν να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι και από την ιστοσελίδα http://kee.ideke.edu.gr/?p=courses

Προϊστάμενος : Παναγιωτίδης Γεώργιος
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Δίτσου Μαρία
Γραμματέας: Σολακίδης Δημήτριος

Δημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.