Pellanet

Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας στην Αθήνα για την προώθηση των έργων στην Πέλλα

 Τη Δευτέρα 16/05 και την Τρίτη 17/05, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης μετέβη στην Αθήνα όπου είχε συναντήσεις με σημαντικά πρόσωπα της κυβέρνησης και υπηρεσιακούς παράγοντες υπουργείων και οργανισμών του δημοσίου. Στο πλαίσιο των συνεργασιών που είχε ο κ. Θεοδωρίδης, συναντήθηκε με την Υφυπουργό Απασχόλησης και βουλευτή Πέλλας κα. Θεοδώρα Τζάκρη. Κεντρικό θέμα της συζήτησής τους ήταν το σύνολο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, αλλά και έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης ανάθεσής τους. Με την ευκαιρία, ο κ. Θεοδωρίδης ενημέρωσε την Υφυπουργό για την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς επίσης και για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο ίδιος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και τη διασφάλιση του εισοδήματος των κατοίκων. Οι δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής, όπως τόνισε, είναι πάρα πολλές και ενισχύονται από νέες τάσεις στην αγορά που πριμοδοτούν την ποιότητα και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Επιπλέον, στόχος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας είναι η επιτυχής διαχείριση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, του μοναδικού φυσικού πλούτου που διαθέτει και των δυνατοτήτων εναλλακτικού τουρισμού που μπορεί να αποβεί σημαντική πηγή εισοδήματος και βάση για τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων της Πέλλας. Η τακτική ενημέρωση και συνεχής συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη και της κας Υφυπουργού, όπως και με όλους τους άλλους θεσμικούς παράγοντες και φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, είναι σημαντική για την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Πέλλας και την έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων όπου χρειάζονται. Ο κ. Θεοδωρίδης, κατά την παραμονή του στην πόλη των Αθηνών έλαβε μέρος στη συνεδρίαση της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου όπου συζητήθηκε το θέμα του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας-Καϊμάκτσαλαν. Στην εισήγησή του τόνισε ότι στις 30/6/ 2011 λήγει η μίσθωση του Χιονοδρομικού, συνεπώς θα πρέπει οι αρμόδιοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Στην ευρύτερη περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις του δημοσίου και ιδιωτών και θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Ακόμη, συμμετείχε στη συνεδρίαση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων όπου συζητήθηκαν τα έργα σχολικής στέγης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Είχε συνεργασία για τα ενταγμένα και τα σχεδιαζόμενα έργα και συζήτησε το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Οι σχολικές υποδομές αποτελούν σημαντική προτεραιότητα τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη. Τέλος, ως εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και, ειδικότερα, στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Η έμφαση ήταν στην προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς επίσης και στην τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τις συνθήκες εργασίας, αμοιβής και ασφάλειας που τους παρέχονται.

Δημοσιεύτηκε στις 21 Μαΐου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.