Pellanet

Ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ενδυναμώνονται οι υπηρεσίες Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης της Αλμωπίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης ανέλαβε τη διοργάνωση ευρείας σύσκεψης για την αποσαφήνιση και συζήτηση της ορθολογικής διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με κεντρικό στόχο
την προώθηση της Ανάπτυξης στην Πέλλα και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
εξυπηρέτησης των πολιτών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ.
Δημήτριος Μπίνος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Ζέρζης, εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου και του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Αλμωπίας, οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, εκπρόσωποι των δύο Συλλόγων των εργαζομένων, εργαζόμενοι, κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την σύσκεψη εξέφρασε ο βουλευτής Πέλλας κ. Γιάννης Σηφάκης ο οποίος όμως δεν κατάφερε να παραβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Ο κ. Σηφάκης ζήτησε την παρουσία στη σύσκεψη εκπροσώπων των Γεωργών και Κτηνοτρόφων που αποτελούν το κύριο κοινό εξυπηρέτησης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών αγροτικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο Δήμο Αλμωπίας.
Ανοίγοντας τη συζήτηση ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στον αποδεκατισμό σε προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, μετά από τη συνταξιοδότηση περισσότερων από τους μισούς υπαλλήλων κατά
την τελευταία τετραετία. Από τα 400 άτομα που ήταν το προσωπικό της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας, η σημερινή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Πέλλας αριθμεί λιγότερα από 180 άτομα. Ο κ. Θεοδωρίδης τόνισε ότι ο μειωμένος
αυτός αριθμός στελεχών καλείται να διεκπεραιώσει ένα πολύ μεγαλύτερο όγκο
εργασίας, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για την τήρηση των αυστηρών διαδικασιών υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων, των αυξημένων απαιτήσεων για διαφάνεια, τήρηση της νομιμότητας αλλά και των τελευταίων δημοσιονομικών περικοπών που δεν επιτρέπουν την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Displaying Σύσκεψη ανθρώπινο δυναμικό-2.JPG

Ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «...με την υφιστάμενη οργάνωση, είναι πλέον απολύτως κατανοητό ότι η δουλειά 'δεν βγαίνει' και απαιτείται αναδιανομή του προσωπικού». Όπως τόνισε, όλες οι μετακινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και όσες χρειαστεί να γίνουν αποφασίζονται μετά από σχετική εισήγηση των Προϊσταμένων και Διευθυντών, τους οποίους ο κ. Θεοδωρίδης συναντά σε εβδομαδιαία βάση. Οι Προϊστάμενοι έχουν εποπτική εικόνα της διοίκησης και γνωρίζουν επακριβώς τον εργασιακό φόρτο και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των στελεχών των υπηρεσιών τους. Για την περίπτωση της μετακίνησης διοικητικών στελεχών από υπηρεσίες της
Αλμωπίας η οποία προκάλεσε ανησυχία και κινητικότητα στην τοπική κοινωνία τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι ήταν μία απολύτως ορθολογική
απόφαση η οποία λήφθηκε με βάση αντικειμενικά δεδομένα του φόρτου και είδους
της εργασίας, χωρίς να συνδέεται με τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι όλοι
άριστοι και ικανότατοι υπάλληλοι. Στις κεντρικές υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης
εργάζονται 20 άτομα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης υποστηριζόμενα από 1
μόνο διοικητικό στέλεχος και 2 εργατοτεχνίτες, ενώ στις υπηρεσίες της Αλμωπίας
υπάρχουν 6 Γεωτεχνικοί Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι οποίοι υποστηρίζονται
από 6 διοικητικά στελέχη (ενώ στην πρώτη περίπτωση η αναλογία είναι 20 προς 1,
στη δεύτερη περίπτωση είναι 1 προς 1). Οι κεντρικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν
σημαντικό έλλειμμα στη διεκπεραίωση του διοικητικού έργου το οποίο τελικά δημιουργεί δυσλειτουργίες και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας είναι η μόνη η οποία διαθέτει τόσο μεγάλο αριθμό αποκεντρωμένων υπηρεσιών («αντένες») που, βεβαίως, όπως είχε τεκμηριώσει ο κ. Θεοδωρίδης κατά την οργάνωση των υπηρεσιών, δικαιολογείται από την εκτεταμένη και έντονη γεωμορφολογία της περιοχής και το μέγεθος και κατανομή του ζωικού και γεωργικού κεφαλαίου. Όπως τόνισε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, η Απόφαση ήταν συλλογική και λήφθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Όπως σημείωσε η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού κα. Κ. Κυριακοπούλου, οι μετακινήσεις υπαλλήλων αποτελούν μία «γενναία» πράξη της διοίκησης, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης είναι υπεύθυνος, από το Νόμο του «Προγράμματος Καλλικράτη», για τη δομή και οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης, είναι αυτός που λογοδοτεί στους πολίτες και στην τοπική κοινωνία για την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πολιτών και την παραγωγικότητα των υπηρεσιών. Ο κ. Θεοδωρίδης διευκρίνισε και κατέστησε απολύτως σαφές ότι «σε καμία περίπτωση δεν κλείνουν ή υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες της Αλμωπίας. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών είναι μία αλλαγή που προκαλεί ίσως ανησυχία, όπως συμβαίνει συνήθως με τις αλλαγές, αλλά στόχος της είναι η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο μίας στρατηγικής προς όφελος της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας».
Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Τρύφων Τσαντάκης ανέφερε
ότι, στο άμεσο μέλλον, οι υπηρεσίες της Αλμωπίας θα ενδυναμωθούν με την ενίσχυσή τους με επιστημονικό προσωπικό, ενώ η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εμπειρία των στελεχών εγγυώνται την συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των παραγωγών και κτηνοτρόφων σ' όλες τις απομακρυσμένες περιοχές της Πέλλας.
Τον λόγο έλαβε και ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτριος Μπίνος ο οποίος ανέφερε ότι «οι Άλμωπες νιώθουν προδομένοι από την κατάργηση υπηρεσιών που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους της περιοχής» και για το λόγο αυτό υπάρχει επιφυλακτικότητα. Αναγνώρισε το ειλικρινές ενδιαφέρον του κ. Αντιπεριφερειάρχη τονίζοντας ότι «απαιτείται κοινός αγώνας για την επικράτηση δίκαιων και λειτουργικών λύσεων που προωθούν το συμφέρον της Πέλλας συνολικά». Πρότεινε μάλιστα την μεταφορά κεντρικών υπηρεσιών στην Αλμωπία που συνδέονται με την φυσιογνωμία και φυσικούς πόρους της περιοχής.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πέτρος Ζέρζης δήλωσε ότι είναι αντίθετος με την «αφαίμαξη» της Αλμωπίας, τόνισε όμως ότι οι χρειάζεται «να εμπιστευτούμε τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών, παρακολουθώντας στην πράξη τα αποτελέσματα των αλλαγών». Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών εξαρτάται, όπως ανέφερε, από πολλούς παράγοντες. Όχι μόνο μέσα από την πληρέστερη στελέχωση, που είναι αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος παράγοντας,
αλλά και άλλους παράγοντες, όπως η χρήση νέων τεχνολογιών, η παρακίνηση και ο
ανασχεδιασμός των διαδικασιών, μπορούμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα.
Οι εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλμωπίας εξέφρασαν την αγωνία τους για την εξυπηρέτηση των γεωργών και κτηνοτρόφων της Αλμωπίας μετά τις αλλαγές, η οποία είναι σήμερα σε εξαιρετικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έλαβαν σαφή διαβεβαίωση, τόσο από τον Αντιπεριφερειάρχη όσο και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι «οι αλλαγές έχουν μελετηθεί κατάλληλα και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί πάγια δέσμευση της διοίκησης».
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας κα. Α. Παπαλεξίου τόνισε ότι οι οργανωτικές αλλαγές είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας και να εφαρμόζονται μετά από σχετική ενημέρωση
και διαβούλευση με τους εργαζομένους. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος
του Συλλόγου κ. Κ. Ερυθρόπουλος δήλωσε ότι με την Ανακοίνωση που δόθηκε στη
δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες, πρόθεσή του δεν ήταν να θίξει το πρόσωπο
του κ. Θεοδωρίδη, τον οποίο εκτιμά απεριόριστα και αναγνωρίζει τον θεσμικό του ρόλο, αλλά να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας κ. Α. Τζάκος τόνισε ότι είναι σημαντικό οι όποιες αλλαγές και επίλυση των προβλημάτων της διοίκησης να πραγματοποιούνται σ' ένα κλίμα «αμοιβαίας κατανόησης και αλληλοσεβασμού», το οποίο καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στη σημερινή σύσκεψη.
Κλείνοντας, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τον εποικοδομητικό διάλογο, την ευκαιρία για αποσαφήνιση ζητημάτων που προβλημάτισαν την τοπική κοινωνία (ο Δήμαρχος Αλμωπίας κατέθεσε ψήφισμα του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας), αναδεικνύοντας ότι οι μετακινήσεις προσωπικού
σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλεκτικές και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος των κατοίκων και της ανάπτυξης της Πέλλας.

Displaying Σύσκεψη ανθρώπινο δυναμικό-1.JPG

Δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου, 2015


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV