Pellanet

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Όπως είναι γνωστό ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης διεξάγει έναν διαρκή αγώνα για να πετύχει τη διάσωση και αποκατάσταση των αξιόλογων παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών της χώρας, με επίκεντρο το Βαρόσι της Έδεσσας. Σε συνέχεια της διακομματικής συναίνεσης που εξασφάλισε ο ίδιος στην ολομέλεια της Βουλής για την επίτευξη του στόχου αυτού στη διάρκεια σχετικής συζήτησης, προχώρησε στην κατάθεση αλλεπάλληλων ερωτήσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Οικονομικών και Οικονομίας, με τις οποίες ζητούσε τη θέσπιση ισχυρών και ουσιαστικών κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες των κτισμάτων προκειμένου αυτό να γίνει πραγματικότητα, θέτοντας μάλιστα ζήτημα χρηματοδότησης από το λεγόμενο Πράσινο Ταμείο. Οι αρχικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι από τον Απρίλιο του 2011 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία ( ΥΠΕΚΑ, ΥΠΟΙΟ και ΥΠΠΟΤ ), με αποκλειστικό αντικείμενο την επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου κινήτρων ( οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα ) στους ιδιοκτήτες κτισμάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς για την προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ότι εντός 5 μηνών από τη συγκρότησή της θα έπρεπε αυτή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και την εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής τους. Έπειτα μάλιστα από την παρέλευση του παραπάνω αυτού χρονικού διαστήματος, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σηφουνάκης απαντώντας στην τελευταία ερώτηση του Γιώργου Καρασμάνη διαβίβασε το υπ' αριθ. 44349/13-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ, καθώς και το υπ' αριθ. 1429/11-10-2011 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου, τα οποία παρατίθενται αυτούσια: Έγγραφο Πολεοδομικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΚΑ : « Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και σε ότι αφορά τη Δ/νσή μας, σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή για την επανεξέταση του υφιστάμενου πλαισίου κινήτρων προστασίας των διατηρητέων κτιρίων έχει συνέλθει, έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και διατύπωσης των προτάσεών της ». Έγγραφο Πράσινου Ταμείου :  « Σας πληροφορούμε ότι το Πράσινο Ταμείο πρόσφατα ( Οκτώβριος 2011) ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να υλοποιηθεί η τελική επεξεργασία του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων», που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός του 2011. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, θα υπάρξει προκήρυξη-πρόσκληση προς τους φορείς ( ΟΤΑ και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ), οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έργα Αστικής Αναζωογόνησης. Στους φορείς θα δοθεί και κάθε δυνατή αποσαφήνιση / υποστήριξη σχετικά με το σύστημα διαχείρισης και τον οδηγό επιλεξιμότητας έργων-δράσεων. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν από φορείς, οι οποίοι δύναται, σύμφωνα με την πρόσκληση, να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους θα αξιολογηθούν αναλόγως και θα επιλεγούν μέχρι εξάντλησης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του προγράμματος, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Εφόσον η πρόταση κριθεί επιλέξιμη, θα συμπεριληφθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα ».

Δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου, 2011


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων