Pellanet

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει κοινωνικές δομές για άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους

 

Επτά δράσεις ενίσχυσης των κοινωνικών δομών Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκ. ευρώ ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πρόκειται για την ενίσχυση δομών που έχουν ως έργο τη μέριμνα και την παροχή βοήθειας και φροντίδας σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι επτά δράσεις έρχονται σε συνέχεια των τριών αντίστοιχων ενισχύσεων σε δομές και πρωτοβουλίες της Θεσσαλονίκης.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει στην ενίσχυση των δομών παροχής βοήθειας, πρόνοιας και αλληλεγγύης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, καθώς αυτή αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό της συνοχής στην κοινωνία μας. Τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν αβοήθητοι. Οι δομές που δημιουργήθηκαν και έχουν αποδείξει την αξία τους, μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχουν στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χρήζουν ενίσχυσης κι αυτό ακριβώς κάνουμε μέσω των κονδυλίων που διαθέτουμε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη δέσμευση που αναλάβαμε ως διοίκηση της Περιφέρειας, από την αρχή της θητείας μας: να στήσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι επτά παρεμβάσεις ενίσχυσης κοινωνικών δομών, που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι εξής:

1.Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ της ΑΜΚΕ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» (προϋπολογισμός 144.442 ευρώ – Κιλκίς): Η πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του μεικτού κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕ.Δ.Η.Φ.) ΑμεΑ που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», με έδρα το Κιλκίς. Ο σημερινός εξοπλισμός κρίνεται παρωχημένος λειτουργικά, τεχνολογικά και αισθητικά καθώς έχει γίνει αντικείμενο προμήθειας είτε μέσω αγορών είτε μέσω δωρεών με αποτέλεσμα να είναι ανομοιογενής και σε πολλές περιπτώσεις να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι αδήριτη η ανάγκη εκσυγχρονισμού του. Ο εξοπλισμός αφορά σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό, εξοπλισμό γραφείων και εργαστηρίων, φυσιοθεραπείας, αναπηρικό, γυμναστικής και ξενοδοχειακό, όπως επίσης και όχημα για τη μεταφορά των ωφελουμένων.

2.Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ» (προϋπολογισμός 204.763 ευρώ – Κιλκίς): Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ», με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Ο εξοπλισμός αφορά σε έπιπλα, ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό εργαστηρίων, φυσιοθεραπείας, ψυχαγωγίας – γυμναστικής, αναπηρικό, αλλά και επταθέσιο αυτοκίνητο ειδικά διαμορφωμένο με ράμπα για τη μεταφορά ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο.

3.Αξιοποίηση δημοτικού κληροδοτήματος «Σελεμενάκη Δ.» με τη δημιουργία Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Νέας Προποντίδας (προϋπολογισμός 370.250 ευρώ – Χαλκιδική): Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, αξιοποιώντας το δημοτικό κληροδότημα Δ. Σελεμενάκη που βρίσκεται στην Δ.K. Ν. Καλλικράτειας, προχωρά στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), δηλαδή μιας σύγχρονης ανοικτής δομής ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Η παρέμβαση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες που απαιτούνται να γίνουν στο εν λόγω κληροδότημα καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου αυτό να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, καλύπτοντας ακόμη και τις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες.

4.Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας (προϋπολογισμός 22.383 ευρώ – Ημαθία): Η πράξη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας. Το Κέντρο θα εξοπλιστεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή, ώστε να αναβαθμιστεί το εργαστήριο πληροφορικής, θα γίνουν επεμβάσεις ενίσχυσης της ασφάλειας του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του, θα τοποθετηθούν συστήματα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης και συναγερμού, ενώ θα εξοπλιστούν η αίθουσα φυσικοθεραπείας και το γυμναστήριο των ατόμων με αναπηρίες.

5.Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και ενίσχυση «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» ΚΔΗΦ - Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης (προϋπολογισμός 355.354 ευρώ – Πιερία): Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα γίνει προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την ίδρυση και λειτουργία δεύτερου Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, δυναμικότητας 25 ωφελουμένων σε υφιστάμενη υποδομή (επί της οδού 19ης Μαΐου στην Κατερίνη) και την ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της υφιστάμενης δομής ΚΔΗΦ, που λειτουργεί επί της οδού Μύτικα & Ήρας γωνία στην Κατερίνη, από το Σύλλογο Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης. Ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός, ψυχαγωγίας – άθλησης, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ιατρικός, επίπλων, αλλά και οχήματα μεταφοράς αναπήρων.

6.Παρεμβάσεις στον τομέα των κοινωνικών υποδομών (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης (προϋπολογισμός 177.650 ευρώ – Πιερία): Οι παρεμβάσεις αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών που λειτουργεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης και ειδικότερα το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες λειτουργεί από το 2003 με συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας του εξυπηρετούσε 15 παιδιά-εφήβους με αναπηρίες, ενώ σήμερα αριθμεί 40 ωφελούμενα παιδιά-εφήβους και άτομα με αναπηρίες. Στο Κέντρο εφαρμόζεται δημιουργική απασχόληση μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης εξασφαλίζεται η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό - συγγενικό τους περιβάλλον. Επιπλέον ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται: μουσικοκινητική αγωγή, εκμάθηση πληροφορικής, χορός, αθλητικές δραστηριότητες (κολύμπι), θεατρικό παιχνίδι, επισκέψεις σε εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», λειτουργεί από το 2000 με πολυάριθμες παρεχόμενες υπηρεσίες.

7.Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα (προϋπολογισμός 203.952 ευρώ – Πέλλα): Η πράξη αφορά στην αγορά διαμερίσματος από το Δήμο Έδεσσας για χρήση από το Σύλλογο Γονέων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Έδεσσας ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - Διαμέρισμα. Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τεσσάρων ατόμων με νοητική αναπηρία και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να καταστεί απόλυτα και άμεσα λειτουργικό.

Δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου, 2017


Σχόλια


pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

15:28 - Ανακοίνωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

15:26 - Κλειστό το ΚΕΠ Κονταριώτισσας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

15:22 - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: «Έχει κλονιστεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Δεν θα χαρίσουμε την ατζέντα για την ασφάλεια του πολίτη στη συντηρητική παράταξη»

15:20 - Θερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων του Δήμου Δίου-Ολύμπου

11:37 - Θεσσαλονίκη: Βρήκαν τους κλέφτες που άρπαξαν κοσμήματα 100.000 ευρώ προσποιούμενοι τους… τεχνικούς!

11:35 - ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

11:24 - Πτήση μαρτύριο από Δουβλίνο για Ηράκλειο -Νεαροί Ιρλανδοί έπιναν και κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο

11:21 - Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου – 50 χρόνια Δημοκρατίας

11:19 - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ

11:17 - ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ