Pellanet

Η Θ. Τζάκρη για τα αυθαίρετα

Στην παρέμβασή της στις 23-7-2013 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θ. Τζάκρη απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό τόνισε το νομοσχέδιο αυτό να μην έχει την τύχη του προηγούμενου νόμου, του Ν. 4014/2011, για την αυθαίρετη δόμηση, που κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, αν και επεσήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως ανέφερε η βουλευτής, «ο Ν. 4014/2011 είχε ως χρονικό κριτήριο τα 30 χρόνια εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για όλα τα κτίρια πριν το 1983 και για τα κτίρια μετά το 1983 την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για όσα έχουν πολεοδομική υπέρβαση μέχρι 40% και για μεγάλες πολεοδομικές υπερβάσεις πάνω από 40% 30 χρόνια εξαίρεση από την κατεδάφιση και δικαίωμα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης». Όπως είπε η κ. Τζάκρη απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό «αν τα 30 χρόνια εξαίρεσης θεωρήθηκαν οριστική τακτοποίηση φανταστείτε τι θα πει το ΣτΕ για την οριστική εξαίρεση». Σε ότι αφορά το συζητούμενο νομοσχέδιο, η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι είναι καλά επεξεργασμένο για να καλύψει τα προβλήματα των κατόχων αυθαιρέτων, καθώς όλες σχεδόν οι περιπτώσεις καλύπτονται, όπως π.χ. οι κάθετες ιδιοκτησίες και μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν κάλυπτε ο Ν. 4014/2011, όπως π.χ. οι χρήσεις γης, όπου η αρχική προσέγγιση ήταν να μην επιτρέπεται η μεταβολή της χρήσης γης σε κατοικία, εάν δεν προβλέπονταν αρχικά η κατοικία ως χρήση γης. Σε ότι αφορά δε τις δόσεις, η βουλευτής ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα, εφόσον προβλέπονται μέχρι και 100 δόσεις και το νομοσχέδιο ως προς το σημείο αυτό βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ τεράστια ελαστικότητα υπάρχει και σε ότι αφορά τον τεχνικό φάκελο, εφόσον ο φάκελος της στατικής μελέτης μπορεί να υποβληθεί ακόμη και 5 χρόνια μετά την τακτοποίηση. «Αυτό πρέπει να το δούμε, καθώς το θέμα αυτό άπτεται και της συνταγματικότητας» είπε η κ. Τζάκρη απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο Υπουργό. «Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίζει η τακτοποίηση είναι η στατική ασφάλεια του κτιρίου. Η στατική επάρκεια πρέπει να είναι βασικό στοιχείο του φακέλου που κατατίθεται ηλεκτρονικά με επιμέλεια του ιδιώτη μηχανικού. Διαφορετικά πως θα γίνει ο έλεγχος από την δημόσια αρχή; Να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει μια ελαστικότητα, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα, το πολύ ένα εξάμηνο από την τακτοποίηση» ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής. Η κ. Τζάκρη τόνισε στη συνέχεια ότι και το θέμα της τράπεζας γης χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. Τι είναι η τράπεζα γης; Είναι ένας μηχανισμός που θέλει να διευκολύνει την μεταφορά του συντελεστή δόμησης και στην ουσία να ρυθμίσει τα θέματα της μεταφοράς του συντελεστή. Η κ. Τζάκρη επεσήμανε πως είναι ένα σωστό εργαλείο που αντιμετωπίζει τα θέματα του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Δεν αντιμετωπίζει όμως τα εξής ζητήματα τόνισε η βουλευτής: «Πρώτον, δεν καθορίζονται οι ζώνες υποδοχής. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα που πρέπει να καθορισθεί με προεδρικό διάταγμα, αλλά στην προκείμενη περίπτωση ο νόμος δεν βάζει ούτε καν τις βασικές αρχές προκειμένου να έρθει στην συνέχεια ο κανονιστικός νομοθέτης και να εκδώσει το προεδρικό διάταγμα. Πρέπει ο νομοθέτης να βάλει έναν βασικό κανόνα, με βάση και την νομολογία του ΣτΕ σε ότι αφορά π.χ. την εγγύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής. «Σας ρωτώ π.χ. μπορώ να μεταφέρω συντελεστή δόμησης από την Αθήνα στην Κρήτη; Ανάλογα με το σε ποιο επίπεδο γίνεται ο σχεδιασμός σε εκείνο το επίπεδο πρέπει να γίνεται και η μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Π.χ. σε επίπεδο δήμου (Καλλικρατικού ή Καποδιστριακού), ή και σε επίπεδο περιφέρειας για τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια» συνέχισε η κ. Τζάκρη. «Δεύτερον δεν προσδιορίζεται από που αγοράζεται ο συντελεστής, διότι οι κατηγορίες που προβλέπονται δεν είναι τόσο δόκιμες και νομοτεχνικά επεξεργασμένες, ώστε να είναι σαφές και στην διοίκηση και στον πολίτη πότε μπορεί να αποκτηθεί δικαίωμα μεταφοράς ή να πωληθεί ο συντελεστής. Διότι η τράπεζα γης, όπως ρυθμίζεται στο συζητούμενο νομοσχέδιο, έχει την καινοτομία να μπορεί να δίνει δημόσιο χρήμα, το οποίο δίνεται για να γίνει η πολεοδομική αποκατάσταση. Πέραν όμως των κατηγοριών των ρυμοτουμούμενων ή των διατηρητέων κτηρίων δεν είναι σαφές πότε μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είτε να πωλήσει το δικαίωμα δόμησης και να πάρει χρήματα, είτε να το πωλήσει και να πάρει συντελεστή δόμησης», ανέφερε η βουλευτής. «Τρίτο μεγάλο θέμα είναι η αξία του ακινήτου. Υπάρχει μια γενική εξουσιοδοτική διάταξη που λέει ότι η αξία του ακινήτου καθορίζεται γενικά αναλόγως της αντικειμενικής αξίας και της τιμής ζώνης. Αυτό όμως θέλει περαιτέρω εξειδίκευση στον νόμο» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Τζάκρη. «Πρέπει να μπει και παράμετρος σε ότι αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρέπει να υπάρχει μια επεξεργασία, ώστε να μην υπάρξει κερδοσκοπία. Είναι απολύτως επιβεβλημένο να υπάρχει σε επίπεδο νόμου και όχι στο επίπεδο του προεδρικού διατάγματος, ώστε να αποφεύγονται μεθοδεύσεις που μπορούν να έχουν την εξής κατεύθυνση: π.χ. έχω ένα ακίνητο αναξιοποίητο, λ.χ. ένα διατηρητέο. Μεθοδεύω να ενταχθεί αυτό σε μια από τις κατηγορίες και το χρυσοπουλώ στη συνέχεια στην τράπεζα γης. Θα πρέπει να προσδιοριστεί ειδικότερα ο όρος "παλιές και εγκαταλελειμμένες τουριστικές η βιομηχανικές μονάδες σε εκτός σχεδίου περιοχές". Ποιές περιοχές εννοούμε, διότι αυτό δεν ρυθμίζεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ή τι σημαίνει ό όρος "ακίνητα για τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις δόμησης από δημόσιες παρεμβάσεις στον τομέα γης", εφόσον ο όρος δεν υπάρχει στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και εδώ μπορεί να ανήκει κάθε είδους διάταγμα ή εξαίρεση που ίσχυε μέχρι σήμερα, π.χ. περιπτώσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος» τόνισε η κ. Τζάκρη. «Τέταρτο ζήτημα σε ότι αφορά την τράπεζα γης είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ιεράρχηση. Όλοι θα μπορούν να πωλήσουν στην τράπεζα γης; Θα προηγείται κάποιος κάποιου άλλου; Προβλέπονται κοινωνικά κριτήρια;» ρώτησε η κ. Τζάκρη τον παριστάμενο αναπληρωτή Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. «Ο αντίλογος βέβαια εδώ είναι ότι τα ζητήματα αυτά θα προβλεφθούν στο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί. Όμως θα πρέπει να μπουν στον νόμο οι γενικές αρχές, άλλως να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά της Βουλής από τον Υπουργό. Διότι κ. Υπουργέ, επικρατεί η αντίληψη ότι η τράπεζα γης δεν θα περπατήσει κατά το κοινώς λεγόμενο. Και ότι ουσιαστικά θα εξακολουθούν να υφίστανται τα προβλήματα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που υπάρχουν και σήμερα. Θα πρέπει, ει δυνατόν, να αντιμετωπιστεί τώρα το ζήτημα αυτό, εάν θέλετε να πείτε ότι επιλύσατε ένα ζήτημα με μια πρακτικά εφαρμόσιμη ρύθμιση. Άλλως θα έχουμε κάνει πάλι μια τρύπα στο νερό», είπε χαρακτηριστικά η κ. Τζάκρη. Τέλος η κ. Τζάκρη είπε στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ότι θα καταθέσει τροπολογία στο συζητούμενο νομοσχέδιο με την οποία θα προτείνει να ανανεώνεται/παρατείνεται για 3 μήνες η εξάμηνη προθεσμία που είχε ταχθεί με το άρθρο 4, παρ. 2στ του π.δ/τος της 15/11/2011 «Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους» για την έκδοση αδειών, που αφορούν σε ακίνητα ευρισκόμενα εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του παραπάνω διατάγματος διατάξεις, εφόσον συντρέχουν και οι σχετικές προς τούτο ταχθείσες προϋποθέσεις (ήτοι θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία όλων των απαιτούμενων στοιχειών προελέγχου, ή υποβολή αίτησης για την χορήγηση άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά πριν την έκδοση του π.δ/τος κλπ). Σύμφωνα με την κ. Τζάκρη, η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένης της οικονομικής κρίσης, για την προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών και προκειμένου να μην ανατραπούν οι καλοπίστως δημιουργηθείσες προσδοκίες τους για την εφαρμογή του προγενέστερου πολεοδομικού καθεστώτος, πολλώ δε μάλλον που ο Ν. 4014/2011 κηρύχθηκε αντισυνταγματικός, με την διενέργεια όλων των μελετών και την συγκρότηση και κατάθεση του σχετικού φακέλου για την λήψη της πολεοδομικής άδειας πριν την έκδοση του παραπάνω διατάγματος, λόγω της εκπνοής της αρχικώς ταχθείσας, με την σχετική μεταβατική διάταξη του παραπάνω προεδρικού διατάγματος προθεσμίας ενέργειας της Διοίκησης άλλωστε και όχι του καλόπιστου πολίτη. Με διαφορετική εκδοχή εξάλλου εκτός της προσβολής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, που είχαν καταθέσει πλήρη τον σχετικό φάκελο πριν την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, πρέπει για να εκδοθούν οι άδειές τους να συνταχθούν νέες μελέτες και σχέδια σύμφωνα με το νέο καθεστώς με επιπλέον αποτέλεσμα την πρόσθετη οικονομική τους επιβάρυνση.

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου, 2013


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.