Pellanet

Ημέρα αφιερωμένη στη Μικροβιακή Αντοχή στα Αντιβιοτικά

Το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑμεΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ κοινοποιεί το μήνυμα του ΚΕΕΛΠΝΟ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, στις 7 Απριλίου, που φέτος είναι αφιερωμένη στην Μικροβιακή Αντοχή στα Αντιβιοτικά. Το θέμα αυτό αναφέρει: Ο εορτασμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας διότι η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά είναι ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και διεθνώς αλλά και ειδικά στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητα των μικροβίων, που απομονώνονται στα Ελληνικά Νοσοκομεία, είναι ανθεκτικά στα περισσότερα αντιβιοτικά και συνεπώς οι αντίστοιχες λοιμώξεις δύσκολα θεραπεύονται. 
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει (λόγω του προβλήματος αυτού) βρεθεί στο στόχαστρο διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
• Σημειώνεται ότι έως και το 80% των μικροβίων, που απομονώνονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα ελληνικά νοσοκομεία, είναι ανθεκτικά σχεδόν σε όλες τις ομάδες αντιβιοτικών. 
• Η χώρα μας είναι η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα όπου η πανανθεκτική Klebsiella έχει πλέον σε μεγάλη έκταση εγκατασταθεί στα Ελληνικά Νοσοκομεία. 
• Υπάρχουν τουλάχιστον 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπου συζητείται η διασπορά από την χώρα μας μικροοργανισμών σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία (μέσω ασθενών που διακομίστηκαν από την Ελλάδα σε νοσοκομεία της Β. Ευρώπης) με επακόλουθο την πρόκληση επιδημικού επεισοδίου εκεί.
Οι ασθενείς από την Ελλάδα πλέον υφίστανται (χρονοβόρο) έλεγχο πριν εισαχθούν σε νοσοκομεία της Ολλανδίας, της Γερμανίας, των Σκανδιναβικών χωρών. 
• Στην Ελλάδα, επίσης παρατηρείται η μεγαλύτερη κατά κεφαλή κατανάλωση αντιβιοτικών. Επισημαίνεται ότι η μικροβιακή αντοχή και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, παρόλο που γενικά συνδέονται με την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών, έχει διεθνώς αποδειχθεί ότι σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στο νοσοκομείο και γενικά αποτελούν δείκτη επάρκειας: 
• Των διαδικασιών ελέγχου λοιμώξεων (π.χ. πλύσιμο χεριών αλλά και διαθεσιμότητα των σχετικών υποδομών).
• Της κατανομής του νοσηλευτικού προσωπικού.
• Της κατά το δυνατόν ελάττωσης χρόνου νοσηλείας δια του συγχρονισμού των διαδικασιών (χειρουργεία, αναμονές για απεικονιστικές εξετάσεις κλπ).
• Γενικά της οργάνωσης και λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η γενικότερη στάση της κοινωνίας (πχ ρόλος των ΜΜΕ στην ενημέρωση του πληθυσμού), η στάση του πληθυσμού στην πολυφαρμακία κλπ, αποτελούν επίσης παραμέτρους στην διαμόρφωση του προβλήματος. 
Σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα επίσης, που επιτείνει το πρόβλημα, είναι το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες πλέον ΔΕΝ επενδύουν στην ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών, με αποτέλεσμα πλέον να υποχωρούμε στην προ των αντιβιοτικών περίοδο και, λοιμώξεις που προ 10ετίας θεραπεύονταν, πλέον να μην θεραπεύονται. 
Ο ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, καλεί τα κράτη και τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, προβάλλοντας τους εξής άξονες-προτεραιότητες: 1. Ανάγκη για πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
2. Εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης 
3. Λελογισμένη χρήση αντιβιοτικών 
4. Διαπίστευση της ποιότητας των φαρμάκων 
5. Αποτελεσματικός έλεγχος των λοιμώξεων 
6. Ενίσχυση της έρευνας 

Ειδικά με την «ανάγκη για πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος», ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ως βασική προϋπόθεση για την επίλυση του προβλήματος αυτού (όπως άλλωστε και κάθε προβλήματος Δημόσιας Υγείας) την πολιτική δέσμευση, δηλαδή την έμπρακτη αναγνώριση της σοβαρότητας του προβλήματος από την κοινωνία και τους φορείς της (πολιτική ηγεσία αλλά και φορείς όπως ιατρικοί, φαρμακευτικοί, κτηνιατρικοί σύλλογοι, φαρμακοβιομήχανοι, σύνδεσμοι οικονομολόγων υγείας, νοσηλευτικοί σύλλογοι, οικονομολόγοι υγείας κλπ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. Α.με Α. 
ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.