Pellanet

Ολοκληρωμένη μελέτη αστικής ανάπλασης

 στην ανατολική πλευρά της πόλης κατέθεσε στο Ε.Σ.Π.Α. ο δήμος Γιαννιτσών Στην αξιοποίηση των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α. στοχεύει ο δήμος Γιαννιτσών για να αλλάξει την εικόνα της πόλης και των οικισμών, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομών που ήδη έχει εντάξει στο τεχνικό του πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και τους ιδίους πόρους. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Μελέτης από την Τεχνική υπηρεσία του δήμου Γιαννιτσών που αφορά μια συνολική παρέμβαση στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η παραπάνω πρόταση κατατέθηκε στο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. στον Αξονα που αφορά τις Αστικές Αναπλάσεις και αναμένεται να αξιολογηθεί τους επόμενους μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο Αξονα έργων, το μεγαλύτερο ποσοστό κονδυλίων θα κατευθυνθεί στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα και με τις διαπιστώσεις που έγιναν στην πρόσφατη σύσκεψη στη νομαρχία Πέλλας, παρουσία της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας κας Λιονή. Η συγκεκριμένη Μελέτη έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση ανάπλασης οδών – πεζοδρόμων – χώρων πρασίνου περιοχής Σφαγείων έως Δημαρχείο δήμου Γιαννιτσών» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.688.000,00 ευρώ. Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης και μετακίνησης των πεζών από την περιοχή της πλατείας των Παλαιών Σφαγείων ως το Δημαρχείο της πόλης των Γιαννιτσών, με την ανάπλαση πεζοδρομίων, την πεζοδρόμηση οδών και την ανάπλαση πάρκων και χώρων πρασίνου. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν εργασίες κρασπέδωσης, πλακόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού καθώς και κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οδούς της πόλης που ξεκινούν από μια περιοχή υποβαθμισμένη όσον αφορά τα έργα υποδομής. Η αναφερόμενη περιοχή ξεκινά από την ανατολική είσοδο της πόλης και καταλήγει σε μια κομβική θέση για τον πολεοδομικό ιστό της πόλης, στον χώρο όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Οι οδοί που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις ανάπλασης των πεζοδρομίων είναι οι εξής: Εθνικής Αντιστάσεως, Κωνσταντινουπόλεως, Ολυμπιονικών, Σουμελάς, Κ. Μεθοδίου, Θ. Μαγκριώτη , Αθ. Οικονόμου , Ασμανίδη. Εργασίες πεζοδρόμησης οδών θα πραγματοποιηθούν στις οδούς: Αργυρίου Δέλιου, Γαβριηλίδη και στην είσοδο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης στους χώρους πρασίνου που βρίσκονται στο Πάρκο Αγίας Αικατερίνης και στην Πλατεία Παλαιών Σφαγείων. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις κρίνονται άκρως απαραίτητες δεδομένου ότι σε πολλά σημεία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή είναι κατεστραμμένα με αποτέλεσμα η διέλευση των πεζών να καθίσταται δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και επικίνδυνη. Επιπλέον επειδή οι υποδομές είναι ελλιπείς ή και ανύπαρκτες σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων δημιουργούνται φαινόμενα πλημμύρας που καθιστούν αδύνατη την προσπέλαση. Ακόμη πιο σημαντικό προβάλλει το ζήτημα της μετακίνησης των ατόμων με κινητικά προβλήματα, αφού η μετακίνηση τους στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής παρέμβασης είναι αδύνατη, και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της ασφάλτου. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κρίνονται επίσης απαραίτητες καθώς προσδίδουν στον πολίτη ασφάλεια στην μετακίνηση τις βραδινές ώρες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε μια περιοχή που κρίνεται σημαντική η αναβάθμιση της, ώστε να ενοποιηθεί με ουσιαστικό τρόπο με το κέντρο της πόλης. Οι αναπλάσεις των πλατειών με την δημιουργία χώρων πρασίνου οδηγούν στην κατασκευή πυρήνων διαμόρφωσης και ανάδειξης του πρασίνου και έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, την αύξηση του πρασίνου, τη δημιουργία δικτύου πρασίνου μέσα στην πόλη, την ανάπλαση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Η προτεινόμενη πράξη αντιμετωπίζει κρίσιμα θέματα που συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη μέσω της διευκόλυνσης πρόσβασης και μετακίνησης. Οι προτεινόμενες εργασίες έχουν σαν πρωταρχικό στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας, την διευκόλυνση των μετακινήσεων και της πρόσβασης, την δημιουργία χώρων πρασίνου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και επιπλέον αποτελούν κομμάτι μιας ολοκληρωμένης παρέμβαση αστικής ανάπτυξης που εντάσσεται σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των περιφερειακών και εγκαταλελειμμένων περιοχών και την ουσιαστική ένταξη αυτών στον κεντρικό ιστό της πόλης. Γραφείο τύπου Δήμου Γιαννιτσών

Δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook