Pellanet

Ομιλία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα στον Απολογισμό Πεπραγμένων 2016

ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

«Προχωρούμε υπεύθυνα, με δουλειά, συνέπεια και μεθοδικότητα τις

μεταρρυθμίσεις και το έργο μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»,

τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας κατά

τη σημερινή παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων της διοίκησης της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2016.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα και

δράσεις της διοίκησης της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση οι

διεκδικήσεις γίνονται με επιχειρήματα και προτάσεις κι όχι με κραυγές. Επίσης,

υπογράμμισε ότι σε συνδυασμό με την κατάλληλη προετοιμασία που έγινε σε όλη τη

διάρκεια του προηγούμενου έτους από τη διοίκηση της Περιφέρειας, το 2017 να είναι

έτος ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία. Οι

δράσεις άλλωστε της Περιφέρειας, όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, θα επικεντρωθούν στην

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και

στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών της περιοχής, μέσω στοχευμένων

πολιτικών.

«Το έργο της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αποτέλεσμα

ομαδικής δουλειάς. Σκληρής και επίμονης δουλειάς. Οι Αντιπεριφερειάρχες, οι

Περιφερειακοί μας Σύμβουλοι, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε όλες τις Διευθύνσεις, σε

όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, στην Κεντρική Μακεδονία, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια,

για να μπορέσει η Περιφέρειά μας, όχι απλώς να μείνει όρθια και να λειτουργήσει, αλλά να

λειτουργήσει καλά, παρά τα προβλήματα, παρά τα εμπόδια, παρά τις προσωπικές

δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Παρά το γεγονός επίσης, ότι το στελεχιακό δυναμικό

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μειώθηκε κατά 30%, τα τελευταία χρόνια. Πάντα

προσπαθούμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε ακόμα

περισσότερο», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε πως η μεταρρύθμιση βρίσκεται στον πυρήνα της

πολιτικής της Περιφέρειας, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο Οργανισμό της

Περιφέρειας, που ολοκληρώθηκε το 2016 και ισχύει πλέον από την αρχή του τρέχοντος

Δελτία Τύπου και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.pkm.gov.gr

έτους. «Από το 2013, σταθερά και αποφασιστικά χτίζουμε μια σύγχρονη Περιφέρεια. Το

2016, ήταν η χρονιά της κορύφωσης του μεταρρυθμιστικού έργου, που με συνέπεια κάνει

αυτή η διοίκηση από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Οι πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ανέφερε ο Περιφερειάρχης είναι:

-Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε την πιο βαθιά τομή στον Καλλικράτη, εισάγοντας

και εφαρμόζοντας την Τομεακή Διοίκηση.

-Ήμασταν οι πρώτοι επίσης, που χτυπήσαμε αποφασιστικά τη γραφειοκρατία,

επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες και μεταβιβάζοντας το 90% των υπογραφών από το

πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών.

-Προχωρήσαμε τον πρώτο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μεταξύ όλων των Περιφερειών

της χώρας.

-Επεκτείναμε τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής και ολοκληρώνουμε την

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σ’ όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Ο νέος Οργανισμός Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πιο

ουσιαστική και πλήρης αναμόρφωση οργανωτικού σχήματος, όχι μόνο ανάμεσα στις

Περιφέρειες, αλλά συνολικά στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με το νέο

Οργανισμό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται πλέον ένας φορέας με εξωστρεφή

προσανατολισμό. Ένας φορέας πιο αποδοτικός, με αύξηση της παραγωγικότητας,

περισσότερη εκροή υπηρεσιών, καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Ένας φορέας με

ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό, με σύγχρονες, καινοτόμες δομές και υπηρεσίες.

Οι νέες δομές και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, είναι:

-Ειδική Αυτοτελής Διεύθυνση για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας και της

Καινοτομίας με την φιλοσοφία του one – stop – shop (υπηρεσίας μιας πόρτας), για την

επιχειρηματικότητα, τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια.

-Ειδικό Τμήμα για την Προβολή των Αγροτικών Προϊόντων, που μαζί με την

Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύουν την

προώθηση προϊόντων της μακεδονικής γης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

-Διεύθυνση Τουρισμού, που θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια

επέκτασης της τουριστικής περιόδου, ώστε η Κεντρική Μακεδονία να αποτελεί τουριστικό

προορισμό και τους δώδεκα μήνες του χρόνου.

-Καινοτομικό περιεχόμενο στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Προτυποποίησης,

αλλά και στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Ταυτόχρονα μειώσαμε κατά 25% τις διοικητικές δομές, καθιστώντας την

Περιφέρειά μας ακόμα πιο ευέλικτη. Ο νέος Οργανισμός είναι ένα καθοριστικό βήμα στην

εξέλιξη του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια στον

δρόμο των μεταρρυθμίσεων, υλοποιώντας ακόμα περισσότερες το επόμενο διάστημα όπως

την επαναξιολόγηση από το μηδέν του προϋπολογισμού και τον επανασχεδιασμό του, την

εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και το μεγάλο διοικητικό project της

αυτοματοποίησης των διαδικασιών», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις πρωτιές

της Περιφέρειας τόσο στην ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013, όσο και στο νέο ΕΣΠΑ

2014-2020.

Η Κεντρική Μακεδονία αναδείχθηκε αδιαμφισβήτητη εθνική

πρωταθλήτρια, με τις καλύτερες επιδόσεις ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της

χώρας.

Δελτία Τύπου και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.pkm.gov.gr

-Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απορρόφησε το 114,2%

των κονδυλίων. Αναδείχτηκε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στην απορρόφηση και στις

πληρωμές έργων. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, υπερδιπλασιάστηκε η απορρόφηση των

κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με αύξηση που ξεπέρασε τις 60 μονάδες, από το 53% στο 114,2%,

ολοκληρώνοντας 523 έργα.

-Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πέτυχε την

ταχύτερη εκκίνηση. Σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ ξεκινούν το 2017 οι εργασίες για τη

σύνδεση των αστικών κέντρων Σερρών, Κιλκίς, Κατερίνης, Βέροιας, Γιαννιτσών και

Αλεξάνδρειας με το δίκτυο φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης του

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»

υποβλήθηκε πρόταση προϋπολογισμού 1.460.000 ευρώ, για την ανάδειξη της Αμφίπολης

Σερρών ως τουριστικού προορισμού, ενώ στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραμματίζεται η

ένταξη των έργων για τη συνέχιση της ανασκαφής και τη δημιουργία συνθηκών

επισκεψιμότητας στο μνημείο. Για την ενίσχυση των ευάλωτων συνανθρώπων μας και στην

προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, υλοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο των

προγραμμάτων για την καταπολέμησης της φτώχειας και κυρίως του προγράμματος

Επισιτιστικής Βοήθειας του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας, από το οποίο επωφελούνται

60.000 πολίτες. Μέχρι στιγμής, συνολικά εντάχθηκαν 125 πράξεις προϋπολογισμού 505,8

εκατομμυρίων ευρώ και οι συμβάσεις ανήλθαν στα 321 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές

πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα 119 εκατομμύρια ευρώ, κατατάσσοντας την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρώτη Περιφέρεια στη χώρα για το 2016. Η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το 2016 η μία από τις πέντε πρώτες Περιφέρειες

σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, που απορρόφησε πόρους στο νέο ΕΣΠΑ.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην πολιτική που ακολούθησε η διοίκηση της

Περιφέρειας σε τρεις άξονες το 2016:

1.Επανεκκίνηση και ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας: Στο πλαίσιο αυτό

υπογράφηκαν τα δυο σημαντικά σύμφωνα συνεργασίας με την Αγία Πετρούπολη και το

Ερευνητικό Ινστιτούτο CERN. Αναλυτικά στοιχεία δόθηκαν από τον κ. Τζιτζικώστα για τους

πέντε κυρίαρχους τομείς στους οποίους εστίασε την προσπάθειά της το 2016 η διοίκηση της

Περιφέρειας (Αναπτυξιακός Νόμος, Τουρισμός, Αγροτική Οικονομία, Εμπόριο και

Υποδομές).

2.Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της Περιφέρειας για την καλύτερη

εξυπηρέτηση του πολίτη: Η Περιφέρεια, είπε ο κ. Τζιτζικώστας, συνέχισε το

νοικοκύρεμα των οικονομικών της, μειώνοντας κατά 28,8% τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της.

Μειώθηκαν επίσης, στο μισό, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης. Μειώθηκαν κατά 40% οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Τρίτους. Η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας γίνεται αξιόπιστη, φερέγγυα και συμβάλλει στην καλή

λειτουργία τόσο της εθνικής όσο και της πραγματικής μας οικονομίας. Η Περιφέρεια είναι

η πρώτη που προχώρησε τον πρώτο ηλεκτρονικό διαγωνισμό.«Η διοίκησή μας, δεν έκανε,

δεν κάνει και δεν θα κάνει απολύτως καμία έκπτωση στα ζητήματα διαφάνειας», τόνισε.

Επίσης, επισήμανε τρεις πρωτιές της Περιφέρειας:

-Πρώτη Περιφέρεια που οργάνωσε την παρακολούθηση των εσόδων με πλήρως

μηχανογραφημένο τρόπο.

-Πρώτη Περιφέρεια σε αναρτήσεις στην εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δελτία Τύπου και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: www.pkm.gov.gr

-Πρώτη Περιφέρεια που ανέπτυξε πρότυπο λογισμικό διεξαγωγής της εκλογικής

διαδικασίας, το ELECTOR, το οποίο ήδη χορηγήθηκε σε άλλες τρεις Περιφέρειες της

χώρας, με πνευματικά δικαιώματα και εγχειριδίων εκπαίδευση χρηστών.

3.Αλληλεγγύη, κοινωνική μέριμνα και δημόσια υγεία: Ο Περιφερειάρχης

αναφέρθηκε στις διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και στοιχειώδους

διαβίωσης για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, στην ενίσχυση των δομών κοινωνικής

πρόνοιας (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Συσσίτια κτλ.), στο πρόγραμμα

καταπολέμησης κουνουπιών, στις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος δυσοσμίας

στη δυτική Θεσσαλονίκη και στους χιλιάδες ελέγχους για την προστασία της δημόσιας

υγείας.

Ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι σε κάθε διοίκηση και σε κάθε προσπάθεια

υπάρχουν και λάθη και καθυστερήσεις. Υπάρχουν θέματα και διαδικασίες, που έπρεπε να

ξεκινήσουν νωρίτερα και να ολοκληρωθούν ταχύτερα, είπε, όμως σημείωσε ότι η

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η πιο διεκδικητική της χώρας, κάτι που

αποδείχτηκε στη διάρκεια του 2016, με συγκεκριμένες ενέργειες.

Ειδικές αναφορές έκανε ο κ. Τζιτζικώστας στις προσπάθειες της Περιφέρειας για

την αντιμετώπιση του προσφυγικού, αλλά και στις παρεμβάσεις της για τα ζητήματα που

ανέκυψαν με τα έργα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και με τις

κινητοποιήσεις στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρθηκε αναλυτικά στα

κυριότερα απολογιστικά στοιχεία του έργου της διοίκησης για το 2016. Η

εισήγηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας επισυνάπτεται στο παρόν

δελτίο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου, 2017


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook