Pellanet

Ορισμός Αντινομαρχών από το Νομάρχη Πέλλας

Με Απόφαση του Νομάρχη Πέλλας, Μιχάλη Καραμάνη ορίστηκαν για τη νέα προγραμματική περίοδο 1-1-2010 έως και 31-12-2010, οι Αντινομάρχες και πρόεδροι των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτροπών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Απόφαση του κ. Νομάρχη, ορίστηκαν:
Ο Αντινομάρχης, Χαράλαμπος Παυλίδης, Πρόεδρος της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητες και ευθύνη εποπτείας, συντονισμού, ρύθμισης και ελέγχου των επόμενων Υπηρεσιών:
1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
2. Δνση Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
3. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
4. Διεύθυνση Υγείας-Πρόνοιας
Ο Αντινομάρχης, Σωτήριος Κεχαγιάς, Πρόεδρος της 2ης Νομαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητες και ευθύνη εποπτείας, συντονισμού, ρύθμισης και ελέγχου των επόμενων Υπηρεσιών:
1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
2. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Οικισμού και Χωροταξίας
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης
4. Διεύθυνση Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Ο Αντινομάρχης, Νικόλαος Βερικούκης, Πρόεδρος της 3ης Νομαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητες και ευθύνη εποπτείας, συντονισμού, ρύθμισης και ελέγχου των επόμενων Υπηρεσιών:
1. Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας
2. Διεύθυνση Γεωργίας Γιαννιτσών
3. Διεύθυνση Κτηνιατρικής
4. Διεύθυνση Πολιτικής γης
5. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Ο Αντινομάρχης, Κωνσταντίνος Χατζηλουλούδας, Πρόεδρος της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής, με αρμοδιότητες και ευθύνη εποπτείας, συντονισμού, ρύθμισης και ελέγχου των επόμενων Υπηρεσιών:
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Αστικής Δημοτικής Κατάστασης
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Πληροφορικής
3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μία σειρά από αρμοδιότητες σχετικές με κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης όπως η πολιτική για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, η άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας στους υπαλλήλους, η επιβολή προστίμων και διοικητικών ποινών, η διεξαγωγή των εκλογών και ευρωεκλογών, ασκούνται στο σύνολό τους από τον Νομάρχη Πέλλας.
Με αφορμή τον ορισμό των Αντινομαρχών ο κ. Νομάρχης δήλωσε τα εξής:
«Εύχομαι σε όλους τους Αντινομάρχες καλή επιτυχία στο έργο τους το οποίο συμπίπτει με την τελευταία προγραμματική περίοδο της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει προσφέρει πολλά στον τόπο και στην εθνική οικονομία και, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες επιλογές στο πλαίσιο της δρομολογούμενης διοικητικής αναδιάρθρωσης, μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων και στην εξασφάλιση προοπτικών ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Συνεχίζουμε με κύριο κριτήριο στις επιλογές μας την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και την ισόρροπη ανάπτυξη στο νομό. Στη δύσκολη χρονική συγκυρία απαντούμε με επενδύσεις στον άνθρωπο και προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας. Το έργο μας έχει προοπτική και συνέχεια ενώ ο διάλογος και η εποικοδομητική κριτική θεωρώ ότι είναι αναγκαία για την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας και τη διαρκή βελτίωση της θέσης του νομού μας στην παγκόσμια οικονομία και την ποιότητα ζωής τοπικά».
Ο Νομάρχης Πέλλας ευχαριστεί την απερχόμενη Αντινομάρχη Θεοδώρα Δούμτση
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και δημόσια την Αντινομάρχη κα. Θεοδώρα Δούμτση με την οποία συνεργάστηκα στενά κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ήταν μία συνεργασία που μπορώ να την χαρακτηρίσω άψογη από κάθε άποψη, εποικοδομητική και συνεπή ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματά της.Η συμβολή της κας Δούμτση ήταν πραγματικά σημαντική για την ισόρροπη ανάπτυξη του νομού μας, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη διεθνή και ελληνική οικονομία. Οι επιλογές της σηματοδοτούν μία νέα εποχή στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Πέλλας, καθώς αφορούν σε έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και εξασφαλίζουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
Στην ίδια κατεύθυνση θα ήθελα να τονίσω την υπευθυνότητα στην εργασία της και την εμμονή της να δίνει λύσεις σε προβλήματα που, τις περισσότερες φορές, προέρχονταν από τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ευελιξίας της δημόσιας διοίκησης. Οι επιλογές της χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από την ορθολογική και χρηστή διαχείριση των περιορισμένων οικονομικών πόρων της Νομαρχίας, την πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες των αναθέσεων και εγκρίσεων καθώς επίσης και το ξεχωριστό ήθος στη συνεργασία της με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και όλους τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων.
Πιστεύω ότι οι πολίτες της Πέλλας αισθάνονται δικαιωμένοι για την στήριξη που παρέχουν στη Θεοδώρα Δούμτση και είναι ευγνώμονες για την προσφορά της στον τόπο που περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ευρύ πλέγμα δράσεων και έργων που υλοποίησε κατά τη διάρκεια της θητείας της αλλά και συνολικά με την ιδιότητα του πολίτη που συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή και δημόσιο βίο. Με την Θεοδώρα Δούμτση θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με γνώμονα πάντοτε τα συμφέροντα και τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Πέλλας. Η ποιότητα της δουλειάς, της επικοινωνίας και της συνολικής προσφοράς της, εύχομαι να αποτελέσουν πρότυπο όλων όσων καλούνται να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον από μία θέση ευθύνης.

Μιχάλης Καραμάνης
Νομάρχης Πέλλας

Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιανουαρίου, 2010


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.