Pellanet

Παρατυπίες για το διάστημα 2006-2010 διαπιστώνει το πόρισμα για τη σχολική επιτροπή Κοπανού

Σημαντικές παρατυπίες διαπιστώνει το πόρισμα της πενταμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου Νάουσας για τη σχολική επιτροπή του σχολείου του Κοπανού από το 2006 έως και το 2010. Ως εκ τούτου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη έγκριση του ισολογισμού της για το 2010 και την παραπομπή του πορίσματος στην ΠΚΜ και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της πενταμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής αντιδήμαρχο Γιώργο Βασιλείου στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Το πόρισμα της επιτροπής, η οποία συστάθηκε μετά από ομόφωνη απόφαση του σώματος στην περασμένη του συνεδρίαση, κάνει λόγο για παντελή έλλειψη πρακτικών συνεδριάσεων από το 2006 έως το 2010, έλλειψη βιβλίων πρακτικών και εξόδων για το 2006 (από αυτά του 2007 και 2008 λείπει η θεώρηση της τότε δημοτικής αρχής Ανθεμίων), ενώ σημειώνεται επίσης η παραδοχή του τότε διευθυντή του σχολείου ότι το σύνολο των δαπανών για τα φωτιστικά, που καταβλήθηκαν σε συγκεκριμένο επαγγελματία και οι οποίες ανέρχονται για τα έτη 2007, 2008 και 2009, σε 29.000 ευρώ περίπου, έγινε μετά από εντολή του τότε δημάρχου Ανθεμίων Δημήτρη Σιδηρόπουλου. Αναφέρεται επίσης ότι τα φωτιστικά των επίμαχων τιμολογίων δεν τοποθετήθηκαν στο σχολείο Κοπανού. Αναφορές επίσης γίνονται για εργασίες που δεν έγιναν και πληρώθηκαν από τη σχολική επιτροπή, καθώς και στην τοποθέτηση πετρελαίου θέρμανσης στο σχολείο και το νηπιαγωγείο του Κοπανού, χωρίς να υπάρχουν υπογραφές από τον διευθυντή του σχολείου στα παραληφθέντα τιμολόγια. Τελικά μετά από πρόταση του κ. Βασιλείου τέθηκε προς ψηφοφορία η άρνηση παραλαβής του ισολογισμού-απολογισμού του 2010 της σχολικής επιτροπής Κοπανού (γι' αυτό είναι αρμόδιο το σημερινό δημοτικό συμβούλιο Νάουσας, ενώ για τα προηγούμενα έτη ήταν το ομόλογό του, του τέως δήμου Ανθεμίων) και η παραπομπή του πορίσματος της επιτροπής τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την περαιτέρω διερεύνηση και απόδοση τυχόν ευθυνών.Ο κ. Γώγος κατέθεσε τη δική του πρόταση για άρνηση παραλαβής του απολογισμού λόγω παρατυπιών.Ο κ. Λακηνάνος από τη Λαϊκή Συσπείρωση ,ζήτησε την αναβολή του θέματος και τη σύσταση νέας δημοτικής επιτροπής, η οποία θα διερευνούσε το ζήτημα. Ο κ. Λακηνάνος είπε μεταξύ των άλλων: « Όπως προκύπτει από τις διαπιστώσεις του πορίσματος εκτός των άλλων προς έλεγχο δαπανών, η εν λόγω επιτροπή χρησιμοποιήθηκε από την δημοτική αρχή για την παραγωγή ενός έργου ηλεκτροφωτισμού, όπως διατείνονται, με μια πρακτική που κατά κόρον χρησιμοποιούν οι Δήμοι και που εμείς δεν υιοθετήσαμε και δεν ψηφίσαμε. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν στην επιτροπή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από την πώληση ενός οικοπέδου. Συνεπώς είναι αναγκαίο να γίνει κατά την άποψη μου ο έλεγχος των αποδείξεων αυτών και η αντιστοίχηση τους με το μέγεθος του συγκεκριμένου έργου. Προτείνουμε λοιπόν την περαιτέρω διερεύνηση του όλου θέματος.» Ο κ. Καραμπατζός στην τοποθέτησή του σημείωσε: «Βρέθηκαν κάποια πράγματα. Δεν είμαστε εισαγγελείς. Ο ρόλος μας είναι πολιτικός. Ζήτησα με έγγραφο από τον κ. Στογιάννη (πρόεδρο της σχολικής επιτροπής) πριν από 4 μήνες να μου φέρει τα πρακτικά και τους απολογισμούς. Εκώφευσε. Μου έφερε μετά από πολλές οχλήσεις μια στοίβα τιμολογίων. Σήμερα το ζητούμενο είναι η διαφάνεια. Θα στείλουμε το πόρισμα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς». Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, με την πρόταση του κ. Καραμπατζού τάχθηκαν οι σύμβουλοι της παράταξής του και οι κ. Υφαντίδης και Παπαϊωάννου από τη μείζονα μειοψηφία. Η κ. Ιωσηφίδου και ο κ. Παπαθεοδώρου από την ίδια παράταξη ψήφισαν την πρόταση για αναβολή, ενώ οι σύμβουλοι του κ. Γώγου την πρόταση του επικεφαλής τους.

http://www.epea.com.gr

Δημοσιεύτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.