Pellanet

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
( εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Ιωάννη Σηφάκη )

1. Ως Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, που εκπροσωπεί το σύνολο των εμπλεκομένων με τα ΜΥΗΕ πανελλαδικά ( επενδυτών, μελετητών, κατασκευαστών, επιστημόνων κ.λ.π.) , χαιρετίζουμε τον θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κ. Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή θα αξιοποιήσει την πραγματική βούληση του Νομοθέτη για την συνεχή συμμετοχή φορέων και πολιτών και μέσω της συγκεκριμένης επιτροπής στο σύνολο της αλλά πιθανά και επιμέρους τμημάτων της για την κατάθεση και επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής. Η περιοχή έχει πολλές ζωντανές δυνάμεις με δυνατότητα να εμβαθύνουν και σε ιδιαίτερα ακόμη θέματα και να βοηθήσουν τον Δήμο να δώσει λύσεις ικανές να αλλάξουν το κλίμα και να ανεβάσουν τον πήχυ των δυνατοτήτων της περιοχής αρκετά ψηλότερα ακόμα και μέσα στην σημερινή πολύ δύσκολη συγκυρία για την χώρα και φυσικά και για τον Δήμο.
2. 'Όπως γνωρίζετε η Αλμωπία κατέχει πρωτεύουσα θέση στην ανάπτυξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών πανελλαδικά. Στην όρια του Δήμου λειτουργούν 12 ΜΥΗΕ, ορισμένα από 12 ετίας, κατασκευάζονται 6 και είναι σε διαδικασία αδειοδότησης άλλα 12. Η συνολική ισχύς των εν λειτουργία έργων είναι περί τα 15 ΜW και σε κατασκευαστική φάση και αδειοδότηση άλλα 15 ΜW περίπου. Η συνολική παραγόμενη ενέργεια το 2009 των εν λειτουργία έργων ήταν 75.000.000 kWh το έτος με μια διακύμανση κάθε χρόνο ανάλογα με τις υγρότητα του έτους. Η Αλμωπία είναι η περιοχή της χώρας με την μεγαλύτερη πυκνότητα ΜΥΗΕ ανά κάτοικο και ανά km2 επιφανείας.
Το γεγονός αυτό έχει συνοπτικά τις εξής συνέπειες :
Α. Δημιουργήθηκε στην περιοχή μας παιδεία γύρω από τις ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη των ΜΥΗΕ παρέσυρε την ανάπτυξη και των φωτοβολταϊκών, τελευταία υποβλήθηκε και ένα αιολικό δημιουργώντας έτσι μια «πράσινη» επαρχία, που έκανε πράξη την «πράσινη» ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον πολύ πριν αυτή διακηρυχθεί ως κυβερνητική πολιτική. Η επαρχία μας συζητείται πανελλαδικά για την συμβολή της με την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και για την εξισορροπημένη ένταξη σημαντικών ενεργειακών έργων με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Χαρακτηρίζεται Ελντοράντο των ΑΠΕ στην χώρα μας. Και σε αυτό είχαν ξεχωριστή συμβολή όλες οι Δημοτικές Αρχές στην επαρχία μας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όλοι οι παράγοντες της Επαρχίας και του Νομού μας. Ακόμη αρκετά σχολεία έχουν επισκεφτεί και επισκέπτονται ΜΥΗΕ συμβάλλοντας στην δημιουργία συνείδησης στην νέα γενιά για τις ΑΠΕ.
Β. Δημιουργήθηκε στην Αλμωπία μια Τοπική Οικονομία ΑΠΕ. Σειρά μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασχολούνται με τις ΑΠΕ όχι μόνο τοπικά αλλά και με σημαντική εξωστρέφεια σε όλη σχεδόν την χώρα.
Μελετητικά γραφεία, συνεργεία κατασκευών με εργαζόμενους από την επαρχία, μηχανουργεία, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, χωματουργοί δραστηριοποιούνται στα ΜΥΗΕ και γενικά σε έργα ΑΠΕ πανελλαδικά προσκομίζοντας εισόδημα που έρχεται στην επαρχία μας.
Γ. Τα έσοδα στο ταμείο του Δήμου από το ανταποδοτικό τέλος των ΜΥΗΕ το 2009 ανήλθαν περί τις 150.000,00 € ετήσια. Αντίστοιχο ποσόν εισπράχθηκε και το έτος 2010 και θα έρχεται κάθε χρόνο. Το τέλος αυτό αποδίδεται ως κράτηση από τα έσοδα των ΜΥΗΕ απευθείας στο ταμείο του Δήμου μηνιαία. Αντιστοιχεί με το 1/8 του συνολικού προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου που συζητάμε σήμερα. Και προέρχεται μόνο από τα ΜΥΗΕ αφού στα φωτοβολταϊκά δεν υπάρχει τέλος υπέρ Δήμου.
Είναι κατανοητό ότι όταν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και των άλλων ΜΥΗΕ, κατασκευαστούν και λειτουργήσουν το έσοδο αυτό θα είναι περίπου διπλάσιο, μπορεί να φθάσει το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Αυτό προϋποθέτει εκτός των άλλων την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει με το δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ, του οποίου η ποιότητα έχει έτσι και αλλιώς βελτιωθεί από την λειτουργία των ΜΥΗΕ λόγω της παραγωγής σχεδόν προβλέψιμης ποσότητας ενέργειας βάσης που ιδιοκαταναλώνεται τοπικά στην άκρη του ηλεκτρικού δικτύου.
Απαιτείται να κατασκευαστούν γραμμές από τον ΤΟΕΒ Εδεσσαίου, ο οποίος απαιτείται να ανακατασκευαστεί. Η πίεση του Δήμου προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη γιατί εκτός του ότι το θέμα απασχολεί αρκετούς επενδυτές ΜΥΗΕ και Φ/Β έχει να περιμένει σημαντικά επιπλέον έσοδα από την μελλοντική λειτουργία και άλλων σταθμών ΜΥΗΕ και του αιολικού.
Μια άλλη λύση η συμπληρωματικά με την προαναφερθείσα είναι η κατασκευή υποσταθμού στην Αριδαία. Η λύση αυτή που μελετάται από την ΔΕΗ δεν ξέρουμε πόσο χρονοβόρα θα είναι λόγω του κόστους της και των αναγκαίων απαλλοτριώσεων για τους πυλώνες υψηλής τάσης κ.λ.π. Ο Δήμος είναι καλό να είναι κοντά και να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση για την επίλυση του προβλήματος αυτού.
Δ. Η αξιοποίηση των χρημάτων από το ανταποδοτικό τέλος είναι βέβαια μέχρι τώρα στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου. Με τον Νόμο 3851/10 που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο παραπέμπεται σε Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα ο τρόπος κατανομής του ανταποδοτικού τέλους το οποίο ( σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο) θα πηγαίνει κατά ένα ποσοστό για την μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος των κατοίκων του Τοπικού διαμερίσματος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το έργο και κατά το υπόλοιπο ποσοστό στο ταμείο του Δήμου για έργα στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα. Αναμένεται η εξειδίκευση του ζητήματος με την Υπουργική Απόφαση για να δούμε αν θα γίνει έτσι η κάπως αλλιώς. Το πιθανότερο είναι ότι, αν γίνει έτσι, σε αρκετά χωριά οι κάτοικοι δεν θα πληρώνουν καθόλου ΔΕΗ η θα πληρώνουν ελάχιστα και τα έργα που θα γίνουν στα χωριά αυτά θα είναι πολύ σημαντικά.
Ε. Το ΜΥΗΕ των Λουτρών των 130 kW έχει αδειοδοτηθεί εδώ και χρόνια και είναι πραγματικά κρίμα που δεν λειτουργεί. Θα μπορούσε όχι απλά να καλύψει τις ανάγκες των Λουτρών αλλά και να προσφέρει και σημαντικά έσοδα στην Δημοτική Επιχείρηση. Το κόστος που απαιτείται για την λειτουργία του θα αποσβεστεί σε 2-3 χρόνια, με δεδομένο ότι υφίσταται τμήμα του απαιτούμενου εξοπλισμού του.
Με δεδομένη την πρωτοπορία της Αλμωπίας στα ΜΥΗΕ πιστεύουμε ότι αυτός ο τόπος με τις τόσες δυνατότητες μπορεί να αναπτυχθεί ουσιαστικά και πρωτοπόρα και σε άλλους τομείς. Η αγροτική οικονομία έχει υποστεί σημαντική υποχώρηση με μεγάλες επιπτώσεις για την περιοχή και εννοείται ότι πρέπει να είναι στις βασικές προτεραιότητες του Δήμου που καλείται επιπρόσθετα να παίξει συντονιστικό και καταλυτικό ρόλο και στην αντιμετώπιση δυσχερειών και νοοτροπιών και του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος της περιοχής προς όφελος των αγροτών. Βλέπουμε όμως μια σταθερή άνοδο ( ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ) της τουριστικής ανάπτυξης βασικά στο Λουτράκι και την Όρμα. Η τάση αυτή πρέπει να ενισχυθεί με σοβαρές πρωτοβουλίες τόσο με την αναβάθμιση των Λουτρών όσο και με την δημιουργία παραρτήματος του Χιονοδρομικού ( μία – δυό πίστες ) από την ορατή από εδώ πλευρά της Αλμωπίας και την προσπάθεια κατασκευής και λειτουργίας τελεφερίκ από τα Λουτρά η την Όρμα προς το Χιονοδρομικό που θα φαίνεται από την Αλμωπία και προς το υφιστάμενο χιονοδρομικό. Είμαστε στην διάθεση του κ. Δημάρχου και του Δήμου να συμβάλλουμε στην επεξεργασία πρότασης, κοστολόγησης της και προσπάθεια εξεύρεσης λύσης χρηματοδότησης του σοβαρού αυτού αναπτυξιακού έργου για την Αλμωπία. Η αναβάθμιση των Λουτρών, η κατασκευή μικρού Χιονοδρομικού ορατού από την Αλμωπία και η κατασκευή τελεφερίκ προς αυτό το χιονοδρομικό και το υφιστάμενο θα φέρουν εδώ πολλαπλάσιο τουρισμό που σε συνδυασμό με άλλες απαιτούμενες δράσεις ( πολιτισμός κ.λ.π.) μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της περιοχής. Και αν εμείς καταφέραμε με μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις να παίζουμε ρόλο πανελλαδικά γιατί να μην μπορέσει ολόκληρος Δήμος με την ενεργό βέβαια στήριξη όλων των φορέων και των πολιτών να υλοποιήσει αυτές τις δράσεις; Αναμένουμε την συμβολή σας κ. Δήμαρχε στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό σημαντικών αναπτυξιακών έργων που θα στηριχθούν – να είστε σίγουρος- από την Επιτροπή Διαβούλευσης και όλους τους φορείς και τους πολίτες. Ι. Σηφάκης

Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου, 2011


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.