Pellanet

Παρέμβαση της Θ. Τζάκρη στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Η βουλευτής Θ. Τζάκρη στην παρέμβασή της στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου σημείωσε πως το πολυνομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με θετικές αλλά και αρνητικές πτυχές.
Στις θετικές πτυχές κατέγραψε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
1. Η ρύθμιση των χρεών προς τις εφορίες και τα τελωνεία θα δώσει αφενός τη δυνατότητα να εισπραχθούν σημαντικές οφειλές προς το δημόσιο και αφετέρου θα βοηθήσει τους συνεπείς φορολογούμενους, που λόγω της βαθιάς ύφεσης θέλουν αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο. Είναι μια σημαντική ρύθμιση και τα ποσά των δόσεων που προβλέπονται θα δώσουν τη δυνατότητα να εκπληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις των ιδιωτών.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
 Εφάπαξ καταβολή, με διαγραφή όλων των προσαυξήσεων.
 Σε 2 έως 12 δόσεις, με έκπτωση 90% των προσαυξήσεων.
 Σε 13 έως 24 δόσεις, αφαιρώντας το 75% των προσαυξήσεων.
 Σε 25 έως 36 δόσεις, με έκπτωση 60% των προσαυξήσεων.
 Σε 37 έως 48 δόσεις, αφαιρώντας το 45% των προσαυξήσεων.
 Σε 49 έως 60 δόσεις, με απαλλαγή του 25% των προσαυξήσεων.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ. Οι οφειλέτες θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση έως και τις 29 Φεβρουαρίου, με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. ή στο τελωνείο όπου έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές.
2. Στο ίδιο θετικό πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα στους μισθωτούς που εισπράττουν καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές για το 2011 από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται να τις δηλώσουν στο έτος στις οποίες αυτές εισπράττονται και όχι σε αυτό στο οποίο καταγράφονται. Αυτή η διάταξη αίρει μια πραγματική στρέβλωση που δημιουργούσε το παράδοξο φαινόμενο να φορολογούνται άνθρωποι και να αποδίδουν φόρους για ποσά που δεν έχουν εισπράξει.
3. Στο θέμα της Εφεδρείας τίθεται χρονικός περιορισμός τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών όσων εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εφεδρείας που οδηγεί σε συνταξιοδότηση. Αυτή η διάταξη λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς αίρει την τιμωρητική αναμονή ενός εργαζόμενου, που απολύθηκε και ανατράπηκε αιφνιδίως ο οικογενειακός του προϋπολογισμός, να βρίσκεται χωρίς εισόδημα μέχρι τηνολοκλήρωση των πολύμηνων διαδικασιών.
4. Στο θέμα των ΟΤΑ καθίσταται δυνατή η δανειοδότηση για την εξόφληση χρεών που έχουν προκύψει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Η εν λόγω διάταξη μπορεί να βοηθήσει να μπει οριστική τάξη στα οικονομικά των Δήμων και να διευθετηθεί το ζήτημα των χρεών τους.
5. Στο θέμα του βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων μειώνεται σημαντικά ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης για όσους αποκτούν τίτλους σπουδών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα το δημόσιο να αποκτήσει αξιολογότερους προϊσταμένους και αποκαθίσταται το κίνητρο για ανάπτυξη των προσόντων των υπαλλήλων.
6. Ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και για τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές. Συγκεκριμένα, οι βεβαιωμένες ασφαλιστικές οφειλές των προηγούμενων ετών μπορούν να καταβληθούν έως και σε 9 δόσεις με ποσοστά έκπτωσης επί των προσαυξήσεων και των προστίμων από 50% έως και 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού.
Στα αρνητικά η βουλευτής κατέγραψε τα εξής:
1. Στο πεδίο της απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών υποστήριξε πως παρότι ο ανταγωνισμός οφείλει να λειτουργήσει και θα είναι προς όφελος όλων μας, καταργείται η μεταβατική περίοδος για την οποία η τρόικα είχε συμφωνήσει και έτσι ανατρέπεται αιφνιδίως για άλλη μια φορά ο προγραμματισμός των εργαζομένων στον χώρο αυτό. Ποιους εξυπηρετεί η αιφνίδια αυτή κατάργηση αναρωτήθηκε η βουλευτής; Ποια είναι τα συμφέροντα που θέλουν αυτήν την ανατροπή; Επιπλέον, επιβάλλεται μια οικονομική ανορθολογική προϋπόθεση για την απόκτηση της νέας άδειας, που θα οδηγήσει σε εκροή κεφαλαίων και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Ενώ η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει οχήματα με προδιαγραφές ΕURO 5 Α επιδιώκεται να επιβληθεί αυστηρότερο καθεστώς ρύπων ΕURO 5 Β που θα θέσει σε αχρηστία τον υπάρχοντα στόλο των οχημάτων. Έτσι, οι μεταφορείς θα αναγκαστούν να αγοράσουν από τις Γαλλικές και τις Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες νέα οχήματα, μια τεράστια δαπάνη και εκροή κεφαλαίων σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τεχνολογία ΕURO 5 Α είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον.
2. Στο ίδιο αρνητικό πλαίσιο κινούνται και οι ρυθμίσεις για το επάγγελμα των δικηγόρων. Η βουλευτής δήλωσε πως ρυθμίζει πάνω σε γενικές αρχές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος. Η δυνατότητα σύστασης δικηγορικών εταιρειών με παραρτήματα στον περιφέρεια θα καταργήσει επί τις ουσίας τον επιστημονικό χαρακτήρα του επαγγέλματος του δικηγόρου και θα τον καταστήσει υπάλληλο μιας εταιρείας «σούπερ μάρκετ». Ειδικά στην περιφέρεια όπου το επάγγελμα είναι μικρή προσωπική επιχείρηση θα καταληφθεί από λίγα και επώνυμα δικηγορικά γραφεία με brand name, οδηγώντας σε μεγάλη συγκέντρωση και επιγενόμενη μείωση του ανταγωνισμού χωρίς κανένα όφελος για το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, οι νέοι δικηγόροι θα είναι αναγκαστικά υπάλληλοι σε «σούπερ μάρκετ» δικηγορικά γραφεία. Η κ. Τζάκρη επισήμανε ότι το επάγγελμα πλήττεται ήδη βαρέως από την κρίση και δεν χρειάζεται και άλλη τεχνητή κρίση.
3. Η άρση του περιορισμού της ιθαγένειας για τους συμβολαιογράφους, παρότι είναι κοινοτική οδηγία θα οδηγήσει σε μια υπερπροσφορά υπηρεσιών κακής νομικής ποιότητας, χωρίς να διασφαλίζονται συνθήκες ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Όσον αφορά το σημαντικό ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων δίνεται πλέον η δυνατότητα η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας να γίνεται με ταχείες διαδικασίες, όπως λέγεται διαδικασίες Ολυμπιακών Αγώνων. Η ιδέα της διευκόλυνσης των αποκρατικοποιήσεων παρότι είναι θετική πρωτοβουλία, ωστόσο ενέχει σοβαρούς κινδύνους για το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, ενώ έως σήμερα τίθονταν αυστηροί περιορισμοί και διαδικασίες για τις εταιρείες αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, επιχειρείται πλέον η επίλυση των όποιων προβλημάτων αξιοποίησης με έκπτωση προς τις διαδικασίες και τη διαφάνεια, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον. Η Ελλάδα όμως δεν αντέχει άλλο σκάνδαλο με τη δημόσια περιουσία και μάλιστα αυτής της έκτασης. Η κ. Τζάκρη δήλωσε πως σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να ξεπουλήσουμε όσο-όσο την περιουσία του ελληνικού λαού, αλλά να την αξιοποιήσουμε προς όφελός του. Στο πλαίσιο αυτό άσκησε κριτική στη διάταξη που προβλέπει ότι στο Ταμείο θα μπορούν να μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία των ΝΠΔΔ, δηλαδή ακόμα και των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Πανεπιστημίων. Δήλωσε πως θα έπρεπε να ενισχύσουμε τα Ασφαλιστικά Ταμεία με δημόσια περιουσία για τις απώλειες που θα έχουν από το κούρεμα των ομολόγων και όχι να τους παίρνουμε και αυτά που έχουν. Επιπλέον, στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών, παρακάμπτεται το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό είναι περιττή οπισθοδρόμηση που αφήνει πολλές σκιές για τον τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Διότι φαίνεται πως όλο το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων θα αναλωθεί τελικά στην αδιαφανή υπογραφή μερικών συμβάσεων σε συμβούλους. Η εν λόγω παράκαμψη είναι λοιπόν απαράδεκτη. Θα μπορούσε αντί αυτού να τεθεί ρήτρα προτεραιότητας στον έλεγχο των συμβάσεων με τις διαδικασίες του ελέγχου να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα και σε λίγες μέρες, αλλά η παράκαμψη είναι επικίνδυνη σκιά στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δυνατότητα πώλησης μετοχών ΔΕΚΟ χωρίς βιβλίο προσφορών. Η βουλευτής αναρωτήθηκε αν οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου όποιος θέλει θα αναθέτει σε όποιον θέλει να πουλάει όσο θέλει ό,τι θέλει.
Οι παρεμβάσεις της κ. Τζάκρη ολοκληρώθηκαν με τις παραπάνω παρατηρήσεις.

Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιανουαρίου, 2012


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων