Pellanet

Προκήρυξη ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ “ΣKAKIOY” Δημοτικών Δ.Π.Ε. Πέλλας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11- 2016 ΦΕΚ 3754/τ.Β/21-11- 2016, Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα «Αθλητικές

Δραστηριότητες Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

2. Το με αριθμ. πρωτ. 39138/25-11- 2016 (ΑΔΑ: 768P465ΠΣ-0φ1), έγγραφο της Περ/κής Δ/νσης Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης

Κ. Μακεδονίας με θέμα «Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Δ.Δ.Ε.

Πέλλας, σχ. έτους 2016 – 2017».

3. Την υπ΄ αριθμ. 2/5472/0022/03-02- 2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02- 2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02- 2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01-03- 16) Κοινή Υπουργική

Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08- 2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄,22-08- 16).

4. Το υπ. αριθμ. 208189/Δ5/6/12/2016 (ΑΔΑ: 6Ω9Η4653ΠΣ-ΥΡ7), έγγραφο της Δ.Φ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ενημέρωση για

τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, τους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες , καθώς και τους Αγώνες

ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχ. έτος 2016-2017».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

H O.E.Σ.Α.Δ. Πέλλας σε συνεργασία με τους σκακιστικούς συλλόγους Γιαννιτσών και Έδεσσας,

προκηρύσσει και διοργανώνει τους αγώνες ΣKAKIOY μαθητών – τριών Δημοτικών σχολείων της

Διευθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Πέλλας, για το σχολικό έτος 2016 – 2017 ως εξής: θα αγωνισθούν

χωριστά μαθητές και μαθήτριες σε 3 ομίλους.

 

1 ος Όμιλος – ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν : την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ στο 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΔΕΣΣΑΣ με ώρα έναρξης την 10.00 το πρωί. – ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 09.30

Οι δηλώσεις συμμετοχής όλων των σχολείων θα σταλούν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν.

Πέλλας μέχρι την μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ στο [email protected] στο ειδικό έντυπο

που σας επισυνάπτουμε.

Την ημέρα των αγώνων ο συνοδός πρέπει να καταθέσει στην γραμματεία την κατάσταση ( υπόδειγμα 6 ),

υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου και τον συνοδό γυμναστή.

Για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων ορίζεται υπεύθυνος το μέλος της ΟΕΣΑΔ κος Κούκος

Χρήστος και ο ΚΦΑ κος Σιώνης Γρηγόρης.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι έχουν

ΕΝΕΡΓΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΥΜ της Α΄- Β΄ - Γ΄- Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων .

2. - Οι συνοδοί πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία την ημέρα του αγώνα την κατάσταση

συμμετοχής του Σχολείου (Υπόδειγμα 6), υπογραμμένη από το Διευθυντή του Σχολείου και τον

συνοδό Κ.Φ.Α. ( στην υπόδειξη της κατάστασης ενεργό ΑΔΥΜ) ο δ/ντης του σχολείου πρέπει να

δηλώσει ΝΑΙ

- Επίσης την υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι επιτρέπει στο παιδί του να λάβει μέρος στους

αγώνες όπως ορίζει η παρούσα προκήρυξη.

3. Κάθε σχολείο μπορεί να μετέχει στους αγώνες με όσους μαθητές – τριες επιθυμεί . Καλό θα ήταν

να προηγηθεί εσωσχολικό πρωτάθλημα και να εκπροσωπηθεί το σχολείο από τους νικητές.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 3 κατηγορίες ως εξής:

1 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – μαθητές και μαθήτριες των Α και B τάξεων

2 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – μαθητές και μαθήτριες των Γ και Δ τάξεων

3 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – μαθητές και μαθήτριες των Ε και ΣΤ τάξεων

5. ΚΡΙΤΕΣ: Στους αγώνες θα είναι κριτές εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των συμμετεχόντων Δημοτικών

Σχολείων.

6. Οι ειδικοί όροι διεξαγωγής των αγώνων θα ρυθμίζονται από τους υπευθύνους των ομίλων.

3 ος Όμιλος – ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΚΡ ΒΡΥΣΗΣ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν : την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ στο 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ με

ώρα έναρξης την 10.00 το πρωί. – ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 09.30

Οι δηλώσεις συμμετοχής όλων των σχολείων θα σταλούν στο 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡ.

ΒΡΥΣΗΣ μέχρι την μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στο [email protected] στο

ειδικό έντυπο που σας επισυνάπτουμε.

Την ημέρα των αγώνων ο συνοδός πρέπει να καταθέσει στην γραμματεία την κατάσταση ( υπόδειγμα 6 ),

υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου και τον συνοδό γυμναστή.

Για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων ορίζεται υπεύθυνη η Δ/ντρια κα Μαζαράκη Αικατερίνη και ο

ΚΦΑ. κος Γιαμούζης Αριστοτέλης.

( ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ 1 ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ 3 ου

ΟΜΙΛΟΥ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

2 ος Όμιλος – ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΠΕΛΛΑΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν : την ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ στο 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

με ώρα έναρξης την 10.00 το πρωί. – ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 09.30

Οι δηλώσεις συμμετοχής όλων των σχολείων θα σταλούν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν.

Πέλλας μέχρι την μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ στο [email protected] στο ειδικό έντυπο

που σας επισυνάπτουμε.

Την ημέρα των αγώνων ο συνοδός πρέπει να καταθέσει στην γραμματεία την κατάσταση ( υπόδειγμα 6 ),

υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του σχολείου και τον συνοδό γυμναστή.

Για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων ορίζεται υπεύθυνος το μέλος της ΟΕΣΑΔ κος Καραμίγκος

Ευριπίδης και ο ΚΦΑ. κος Χατζησταύρου Θωμάς.

7. Στους τρεις [3] πρώτους νικητές-τριες κάθε κατηγορίας θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα και

μετάλλια.

8. Δε θα δοθούν έξοδα μετακίνησης μαθητών και συνοδών και οι μετακινήσεις θα γίνουν με ευθύνη

των σχολείων.

Δημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2017


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook