Pellanet

Πρόταση για την εκλογίκευση του κόστους μετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης κατέθεσε η βουλευτής Θ. Τζάκρη στον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλη

Δίκαιη και επαρκώς αιτιολογημένη έκρινε την πρόταση ο Υπουργός

Συνάντηση είχαν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλης και η Βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. Τζάκρη με θέμα το κόστος μετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης.
Η κ. Τζάκρη ενημέρωσε τον κ. Υπουργό ότι το κόστος μετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης σήμερα είναι βαρύτατο και υπάρχουν σοβαρές και δικαιολογημένες αντιδράσεις από την πλευρά των αγροτών.
Πιο συγκεκριμένα κάθε μετακλητός συνήθως απασχολείται ημερολογιακά από τον μήνα Μάιο ως το τέλος Αυγούστου (τέσσερις μήνες) και κατά μέσο όρο 75 εργάσιμες ημέρες συνολικά, διότι οι εργασίες είναι τμηματικά κατανεμημένες, όπως αραίωμα, συγκομιδή σε διάφορα «χέρια» και διαφορετικές ποικιλίες κ.λπ.
Επομένως, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το κόστος μετάκλησης έχει ως εξής:
150 ευρώ παράβολο, συν ασφάλιστρα δύο μηνών (το οποίο αναπροσαρμόστηκε στα 178 ευρώ το μήνα για την 5η ασφαλιστική κατηγορία), ήτοι 356 ευρώ, συν 180 ευρώ για την βίζα, εφόσον το Υπουργείο Εξωτερικών αύξησε από 1η Μαρτίου 2014 την διατίμηση προξενικών πράξεων για τις βίζες από 1 ευρώ που ήταν σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2002, στα 180 ευρώ σύμφωνα με το Π.Δ. 16/2014, ήτοι 686 ευρώ προκαταβαλλόμενα κατά τον μήνα Μάρτιο με την υποβολή της αίτησης. Ακολούθως έχουμε ασφάλιστρο για άλλους δύο μήνες ως το τέλος Αυγούστου, ήτοι συνολικά 712 ευρώ ασφάλιστρα + 150 ευρώ παράβολο + 180 ευρώ για βίζα = 1.042 ευρώ, που για 75 ημέρες απασχόλησης σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση ανά ημέρα 13,89 ευρώ. Ποσό που είναι παράλογο και υπερβολικό, συγκρινόμενο μάλιστα με το σημερινό καταβαλλόμενο κόστος ημερομισθίου των 26 ευρώ περίπου.
Η κ. Τζάκρη ενημέρωσε τον αναπληρωτή Υπουργό ότι με την καθιέρωση του μέτρου τήρησης λογιστικών εγγράφων για τον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από το σύνολο των αγροτών και την αυστηρή νομοθεσία της παράνομης απασχόλησης καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της εκλογίκευσης του ασφαλιστικού κόστους των απασχολούμενων εργατών γης από μη Κοινοτικές χώρες και κυρίως από την Αλβανία. Όπως είναι γνωστό στον τομέα των οπωροκηπευτικών το εργατικό κόστος συμμετέχει στην διαμόρφωση του συνολικού κόστους με ποσοστό που υπερβαίνει το 60%. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας και της βιωσιμότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης η διαμόρφωση λογικών κοστολογίων ασφάλισης.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά το 2011 επετράπη η είσοδος Αλβανών υπηκόων με τρίμηνη Τουριστική βίζα, η κ. Τζάκρη επεσήμανε στον κ. Στρατούλη ότι οι ανάγκες απασχόλησης καλύφθηκαν παράνομα με αυτόν τον τρόπο, με μηδενικό κόστος και φυσικά με πολύ μεγάλες απώλειες σε έσοδα του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Τόνισε μάλιστα ότι στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το 2011 κάθε χρόνο μετακαλούνταν από την γειτονική Αλβανία περίπου 15.000 εργάτες γης για εξάμηνη μέγιστη χρονική περίοδο διαμονής προκαταβάλλοντας μόνο 150 ευρώ ως παράβολο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών μετάκλησης. Παίρνοντας ως έτος σύγκρισης το 2011 διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια το δημόσιο μόνο από τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, απώλεσε έσοδα που θα εισέπραττε μόνο από το παράβολο περίπου 6.750.000 (ήτοι 15.000 εργάτες γης επί 150 ευρώ το παράβολο επί 3 έτη, εφόσον κάθε χρόνο από το 2011 και μετά μετακαλούνται με το υφιστάμενο καθεστώς μερικές δεκάδες μόνο εργάτες γης.
Η κ. Τζάκρη πρότεινε στον κ. Στρατούλη να εκλογικευθεί το ασφαλιστικό κόστος κάνοντας χρήση της δυνατότητας από το τιμολόγιο ασφαλίστρων του ΟΓΑ που καθορίστηκε για τους μετακλητούς με τον Ν. 4018/11 (5η ασφαλιστική κατηγορία) να μπορεί να επιλεγεί μόνο η κάλυψη της περίθαλψης και του ΛΑΕ, που είναι 50,694 ευρώ και να προκαταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης μετάκλησης μια μηνιαία δόση και όχι δύο. Το παράβολο να οριστεί στα 50 ευρώ και η προξενική διατίμηση να περιοριστεί στα 60 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού της Ε.Ε. 810/2009. Εξάλλου με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1091/2010 για την Αλβανία δεν απαιτείται η θεώρηση διαβατηρίου (βίζα) για είσοδο στην Ε.Ε. εφόσον έχουν οι πολίτες της διαβατήρια με σωματομετρικά δεδομένα. Για τον σκοπό αυτόν μάλιστα η βουλευτής θα δει και τον Υπουργό Εξωτερικών. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε να επανέλθει η συνολική προκαταβαλλόμενη επιβάρυνση κοντά στα προ τριών ετών επίπεδα ήτοι, στα 162 ευρώ, νομιμοποιούμε την απασχόληση και τους αγρότες, δημιουργούμε έσοδα για το δημόσιο και για τον Ο.Γ.Α. και διατηρούμε το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων σε λογικά επίπεδα. Επίσης ανάλογα με τους μήνες απασχόλησης οι εργοδότες θα επιβαρύνονται με το συνολικό μηνιαίο ασφάλιστρο από την πρώτη ημέρα εκάστου μήνα, ανεξαρτήτως των ημερών απασχόλησης. Έτσι χωρίς ιδιαίτερες νομοθετικές τροποποιήσεις και με απόφαση της Διοίκησης του Ο.Γ.Α. θα αφαιρεθεί από το τιμολόγιο των ασφαλίστρων το ποσοστό συνταξιοδότησης, δίνοντας την δυνατότητα επιλογής μόνο της περίθαλψης, εφόσον ο μικρού χρόνου απασχολούμενος αλλοδαπός ουδέποτε θα τύχει του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην Ελλάδα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων έκρινε την πρόταση δίκαιη και επαρκώς αιτιολογημένη και δεσμεύθηκε αφού την εξετάσει να απαντήσει στην βουλευτή εντός μιας εβδομάδας.-

Δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου, 2015


Σχόλια


pellanet facebook