Pellanet

Σεμινάριο εκπαίδευσης για υποψήφιους ανάδοχους γονείς

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», διοργανώνουν σεμινάριο εκπαίδευσης για υποψήφιους ανάδοχους γονείς, στο πλαίσιο του προγράμματος ELFO, μιας  διακρατικής πρωτοβουλίας για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής.

Τα σεμινάριο περιλαμβάνει:

  • ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής και της επιτροπείας ανηλίκων
  • συζήτηση με ειδικούς επαγγελματίες για όλη τη διαδικασία της αναδοχής τόσο τη θεσμική όσο και την ψυχοκοινωνική της διάσταση
  • βιωματική εκπαίδευση για την οικοδόμηση μιας λειτουργικής σχέσης του παιδιού με τον ανάδοχο γονέα
  • ενημέρωση από πολίτες που είναι ανάδοχοι γονείς

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει το θεσμό της αναδοχής, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Καλούμε όλους τους κοινωνικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και να ακούσουν τις ενημερωτικές ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες και της Αντιπεριφέρειας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σχετικά με τη διαδικασία της αναδοχής και την ψυχοκοινωνική της διάσταση. Παρέχουμε πρόσβαση σε μια βιωματική εκπαίδευση, με τη συμμετοχή και γονέων που έχουν ήδη αναλάβει την αναδοχή παιδιών, η οποία θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να οικοδομείται μια σωστή λειτουργική σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον ανάδοχο γονέα.

Στόχος μας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει η πρώτη Περιφέρεια που θα υλοποιήσει ολοκληρωμένα ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αναδοχή και να επιτρέψει την συστηματική προαγωγή αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού σε βάθος χρόνου και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Στηρίζουμε το θεσμό της αναδοχής και συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο στην ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των παιδιών που χρήζουν φροντίδας», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Γερακίνα Μπισμπινά.

Η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων γονέων θα πραγματοποιηθεί τους πρώτους μήνες του 2018 (Σάββατο - Κυριακή), ενώ θα ενισχυθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα με συναντήσεις αναστοχασμού και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Οι περισσότεροι πολίτες μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, ανεξάρτητα από το αν είναι άγαμοι ή έγγαμοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει μιαν επαρκή εκπαιδευτική διαδικασία. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 15 Ιανουαρίου 2018. Για να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, όπως και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορούν να απευθύνονται:

  • στο γραφείο της «ΑΡΣΙΣ» (Λέοντος Σοφού 26, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 526150 Σοφία Κραλίδου)
  • στο γραφείο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (τηλ. 2313 330872 Φώτης Τέγος).

 

Το πρόγραμμα ELFO και ο θεσμός της αναδοχής

Το πρόγραμμα ELFO που συγχρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της ΕΕ (2014-2020), στοχεύει στην προώθηση του θεσμού της επιτροπείας και της αναδοχής ανηλίκων ως μέσων για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων, που ζουν σε ιδρύματα ή σε μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες είτε κινδυνεύουν από παραμέληση, εγκατάλειψη, βία, εμπορία και διακίνηση.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζεται από την  ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Η αναδοχή αποτελεί ένα είδος εναλλακτικής φροντίδας και προστασίας για όλα τα παιδιά και τους εφήβους ανεξαρτήτως εθνικότητας, που βρίσκονται σε ασταθή οικογενειακή κατάσταση ή έχουν στερηθεί το οικογενειακό τους περιβάλλον για μικρό ή για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από συνθήκες επισφαλείς για τα δικαιώματά τους.

Ο θεσμός της αναδοχής, σε όλες τις καταξιωμένες διεθνώς μορφές του (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη, με τη μορφή συμβίωσης ή σταθερών φιλοξενιών ή ακόμη και σύνδεσης με έναν «μέντορα» ενήλικα), προσφέρει ένα υποστηρικτικό και προστατευτικό περιβάλλον, το οποίο ενισχύει την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και εξασφαλίζει την κοινωνική του ένταξη μέσω της δημιουργίας  υγιών προσωπικών σχέσεων.  Παράλληλα, ο ανάδοχος εμπλουτίζει την ζωή του με μία σημαντική σχέση και ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποκατάσταση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας τα οποία πλήττουν τα παιδιά.

Η ΑΡΣΙΣ, εκκινώντας από την πολύχρονη και σημαντική εμπειρία της,  ήδη από το 2004 σταθερά εκφράζει το ενδιαφέρον της για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής, ως το βέλτιστο μέσο προστασίας για παιδιά εγκαταλειμμένα ή που ζουν σε ιδρύματα και ξενώνες φιλοξενίας. Έχει υλοποιήσει στο παρελθόν προγράμματα για την αναδοχή με στόχο τη δικτύωση των φορέων παιδικής προστασίας, την κατάρτιση επιστημόνων που εμπλέκονται στις διαδικασίες αναδοχής, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εκπαίδευση υποψήφιων αναδόχων. Επίσης, στον ξενώνα «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» λειτουργεί σταθερά πρόγραμμα αναδοχής, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται προσπάθεια σύνδεσης κάθε παιδιού με εθελοντές είτε για μόνιμη φιλοξενία είτε για τη δημιουργία μιας σταθερής προσωπικής σχέσης.

Δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου, 2017


Σχόλια