Pellanet

Συνάντηση του Γιάννη Σηφάκη με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλμωπίας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 03/12/2014 στα γραφεία του Κυνηγετικού συλλόγου Αλμωπίας συνάντηση του ΔΣ του συλλόγου με τον Γιάννη Σηφάκη, συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του κυνηγετικού συλλόγου.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Στεφανίδης μετά το καλωσόρισμα αναφέρθηκε στην δράση του κυνηγετικού συλλόγου και τις θέσεις του για τα προβλήματα του κυνηγιού. Ακόμη έδωσε στον κ.Σηφάκη ενημερωτικό φυλλάδιο του συλλόγου για τις δράσεις του για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Γιάννης Σηφάκης απαντώντας στην προσφώνηση του προέδρου είπε τα ακόλουθα, διευκρινίζοντας ότι είναι προσωπικές του σκέψεις που έχουν κατατεθεί στην διαβούλευση για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
« Αυτό το διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει την επεξεργασία του κυβερνητικού προγράμματος του ανά τομείς και στο σύνολο του. Πρόγραμμα που θα ανατρέψει τις καταστροφικές για την κοινωνία και τη χώρα πολιτικές λιτότητας και εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και θα οδηγεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση στηριγμένο στις ζωντανές δυνάμεις του λαού μας.
Στην διαβούλευση του προγράμματος καλούνται όλοι οι πολίτες και οι φορείς της κοινωνίας. Σε αυτά τα πλαίσια καλείται και ο κυνηγετικός σύλλογος Αλμωπίας να καταθέσει τις σκέψεις και τις προτάσεις του.
Είναι σαφές ότι η μνημονιακή πολιτική έχει επιδράσει αρνητικά ( πέραν της ψυχολογίας που επηρεάζει την διάθεση όλων των πολιτών, άρα και των κυνηγών) και στην δυνατότητα με άνετο τρόπο το κυνήγι να είναι προσβάσιμο στα φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα και να έχει μια επιστημονική διαχείριση, όπως σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Ο περιορισμός των κυνηγετικών αδειών, οι περιορισμένες εξορμήσεις αριθμητικά και χιλιομετρικά που διαχωρίζουν τους κυνηγούς σε κυνηγούς του ενός, των πέντε, άντε και των δέκα χιλιομέτρων ( λόγω της οικονομικής δυσχέρειας τους) είναι κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ο κύκλος εργασιών (τζίρος) που δημιουργήθηκε στην αγορά που αφορά τα είδη κυνηγίου μειώθηκε κατακόρυφα τα τελευταία «μνημονιακά» χρόνια.
Η άποψη μας είναι ότι χρειάζεται να γίνει διάλογος, να διαβουλευτούμε τον τρόπο που μπορεί το κυνήγι να γίνεται με επιστημονικό τρόπο και όρους προστασίας του περιβάλλοντος και να διευθετηθούν διαδικασίες που να εξορθολογίζουν το πλαίσιο άσκησης αυτής της δραστηριότητας :
Κάποιες σκέψεις δικές μου και κάποιων φίλων κυνηγών ( όπως του συναδέλφου σας κυνηγού Δημήτρη Χαμπίδη, συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας) που θα τεθούν στην διαδικασία της διαβούλευσης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί , πιθανά, με πολλές άλλες σκέψεις που μπορούν να κατατεθούν και από σας είναι οι ακόλουθες:
Από την μια χρειάζεται όλοι μαζί να διασφαλίσουμε την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας περί κυνηγετικών αδειών.
Να δράσουμε όλοι μαζί για την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζω ότι ήδη υλοποιείτε κάποιες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Να συζητηθούν χρονικοί και χωρικοί περιορισμοί της κυνηγετικής δραστηριότητας ανάλογα με την σπανιότητα της πανίδας κάποιων περιοχών της χώρας για την εξασφάλιση της βιοποικιλότητας.
Η ουσιαστική πάταξη της λαθροθηρίας με αποτελεσματικούς τρόπους. Έλεγχοι για την εξακρίβωση προϊόντων λαθροθηρίας σε καταστήματα πώλησης κρέατος και εστίασης.
Αναβάθμιση της θηροφυλακής που πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή που να μπορεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο. Δεν είναι σωστό οι θηροφύλακες να πληρώνονται από τους κυνηγούς. Δεν πείθει ένα σχήμα που ο ελεγχόμενος να πληρώνει τον ελεγκτή του.
Να γίνει διαβούλευση ( και να ακουστούν όλες οι απόψεις) για το αν η κυνηγητική άδεια θα πρέπει να έχει και τοπικούς περιορισμούς ( π.χ. κάποιους Νομούς ή περιοχές) για να μην συγκεντρώνεται δυσανάλογος αριθμός κυνηγών σε μια περιοχή. Η συγκέντρωση κυνηγών σε μια περιοχή πρέπει να γίνεται σε σχέση με την «φέρουσα» ικανότητα της σε θηράματα με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιοποικιλότητα.
Στην διαβούλευση πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ( φορείς για την προστασία της φύσης, υλοτόμοι, φορείς από την δασική βιομηχανία, τα κυνηγητικά σωματεία, από τις ΑΠΕ κλπ ώστε στα ζητήματα που αφορούν της διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
Οι κυνηγετικοί σύλλογοι μπορούν να συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος με πλήρη συνείδηση ότι πρέπει να προστατευτεί η βιοποικιλότητα και η συνέχεια του.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στη διαβούλευση του Κόμματος με σκέψεις και απόψεις και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μας δεσμευόμαστε να κάνουμε εκ νέου συνάντηση για την καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία».

Δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου, 2014


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.