Pellanet

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας

Σας καλούµε να προσέλθετε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18.00΄σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών της 22ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη µέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, Ο∆ΟΥ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΩΝ».
Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας 2

3. Μετατροπή µίας θέσης στάθµευσης σε θέση ΑµΕΑ (Ρ-72) επί της οδού Φιλίππου στην Έδεσσα.
Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας

4. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη αγροτικού δρόµου στον οικισµό Κερασιά της Τ.Κ. Καρυδιάς.
Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου πυρασφάλειας συνοικίας Βαρόσι».
Εισηγητής: ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. 8η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 και οικονοµική επιχορήγηση - διάθεση πίστωσης στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

7. 9η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 και οικονοµική επιχορήγηση - διάθεση πίστωσης στo Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ».
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

8. 10η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

9. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριµήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

10. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών καθαριότητας και φωτισµού και µείωση ή µη των τελών για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες και τις τρίτεκνες οικογένειες.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

11. Αναπροσαρµογή ή µη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων) και µείωση ή µη των τελών για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες και τις τρίτεκνες οικογένειες.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

12. Αναπροσαρµογή ή µη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

13. Αναπροσαρµογή ή µη του τέλους χρήσης πεζοδροµίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίµων.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

14. Αναπροσαρµογή ή µη του τέλους χρήσης πεζοδροµίων - κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

15. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών διαφήµισης.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

16. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών πεζοδροµίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

17. Αναπροσαρµογή ή µη των δικαιωµάτων για την αποκατάσταση δηµοτικών οδών.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

18. Αναπροσαρµογή ή µη των δικαιωµάτων νεκροταφείου.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

19. Αναπροσαρµογή ή µη των δικαιωµάτων χρήσης δηµοτικών αυτοκινήτων.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

20. Αναπροσαρµογή ή µη των τελών και δικαιωµάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δηµοτικών δρόµων και χρήσης δηµοτικών εκτάσεων στη ∆.Κ. Έδεσσας 3 και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαµουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραµµατικού.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

21. Επιβολή ηµερήσιου τέλους για τη χρήση χώρου στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

22. Εξέταση αιτηµάτων για εκποίηση δηµοτικής έκτασης της Τ.Κ. Παναγίτσας.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

23. ∆ιαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της ∆.Ε. Βεγορίτιδας.
Εισηγητής: ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

24. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου µε έµµισθη εντολή.
Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού

25. Έγκριση πρόσληψης χειριστή µηχανηµάτων έργου µε δίµηνη σύµβαση για την αντιµετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών.
Εισηγητής: ∆/νση Προγραµµατισµού

26. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας για τη στέγαση της έδρας της Σχολής Γονέων Ν. Πέλλας.
Εισηγητής: ∆/νση Παιδείας

27. Έγκριση απολογισµού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Έδεσσας, για το οικον. έτος 2013.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης

28. Ορισµός µελών Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4235/2014, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 233 του Ν. 4281/2014.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

29. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην επιτροπή ¨Εγκατάστασης προσώπων εκδιδοµένων µε αµοιβή¨ και καθορισµός του αριθµού των αδειών.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

30. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην επιτροπή για τη µεταφορά των µαθητών.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

31. Έγκριση της υπ΄αριθµ. 33/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» µε θέµα «Ψήφιση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015».
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.

32. Εκλογή αντιπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος ∆.Σ.

33. Ορισµός µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. Έδεσσας».
Εισηγητής: ∆ήµαρχος

Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για πληρέστερη ενηµέρωση. 

Δημοσιεύτηκε στις 25 Οκτωβρίου, 2014


Σχόλια

pellanet facebook

Ροή Ειδήσεων

12:52 - Βραχιολάκι για όσους είναι σε επιτήρηση για ενδοοικογενειακή βία -Όλα τα μέτρα Φλωρίδη

12:39 - Φωτιά στα Καλάβρυτα, ανάμεσα στις περιοχές Σιγούνι και Ντούνισα

12:33 - Προφυλακίστηκε ο Απόστολος Λύτρας -Μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

12:21 - «Συλλυπητήρια επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιαννιτσών»

12:18 - Πανελλαδική Εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

15:34 - Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχή της Ημαθίας

11:40 - «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 2o Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη

11:38 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

11:33 - Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κατά την συνάντηση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας της Γερμανίας

15:37 - ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΣΤΗ PELLA TV