Pellanet

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 5Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014-2020)

Ενημέρωση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα εφαρμοστεί μετά το 2013, έκανε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδης το πρωί της 15ης Ιουλίου 2011. Στην επιτροπή συμμετείχε και η βουλευτής του νομού μας, Θ. Τζάκρη, η οποία έλαβε τον λόγο με σκοπό να εντοπιστούν τα καίρια σημεία που κατά τη γνώμη της πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν στην ΕΕ, μέχρι οι αποφάσεις του Συμβουλίου να γίνουν κανονισμοί της ΕΕ, υποχρεωτικοί για τα κράτη μέλη. Κατά την παρέμβασή της η κ. Τζάκρη επεσήμανε τα θετικά σημεία της απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ, λέγοντας ότι θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι άμεσες ενισχύσεις και τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά το 2013, ενώ θα θεσμοθετηθούν επιπλέον μέτρα για την αγορά. Διότι, όπως είπε, «είναι σημαντικό η αγροτική πολιτική να παρέχει ασφάλεια στον αγροτικό κόσμο της χώρας μας, αλλά συγχρόνως να παρέχει ασφαλή, υγιή και καλής ποιότητας τρόφιμα, να προστατεύει το περιβάλλον και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας». Το νέο στην 5η Προγραμματική Περίοδο, σε ότι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, είναι ότι θα υπάρχει μια βασική εισοδηματική στήριξη που θα παρέχει ένα ομοιόμορφο επίπεδο υποχρεωτικής στήριξης σε όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα της καλλιέργειας την οποία διατηρούν, του κόστους αυτής και της ενίσχυσης που έπαιρναν από την παρούσα ΚΑΠ, η οποία θα συμπληρώνεται από μια πράσινη ενίσχυση. Δηλαδή ο αγρότης θα υποχρεούται να τηρεί πρόσθετες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις πέραν των βασικών κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης, οι οποίες ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί. Περαιτέρω, η κ. Τζάκρη υποστήριξε ότι η εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου στις άμεσες ενισχύσεις είναι ιδιαίτερα θετικό μέτρο, διότι είναι δικαιότερο η δημόσια χρηματοδότηση να στηρίζει τις μικρές και τις μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις για να καθίστανται περισσότερο βιώσιμες, παρά να ευνοεί την συσσώρευση πλούτου στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις που έχουν τη δυνατότητα να σταθούν μόνες τους και ανταγωνιστικά στην αγορά. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσθετη εισοδηματική στήριξη των αγροτών των ορεινών, απομακρυσμένων, νησιωτικών περιοχών και των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, λέγοντας ότι «επειδή ο ορισμός των περιοχών αυτών θα είναι κοινός και για τον Α΄ και για τον Β΄ Πυλώνα και με το δεδομένο ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό των μειονεκτικών περιοχών επαναχαρτογραφούνται και επανακαθορίζονται το διάστημα αυτό στην ΕΕ, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί μπορεί να εξαιρεθούν του μέτρου περιοχές που σε πρώτη φάση φαίνονται ιδιαίτερα παραγωγικές, στην ουσία όμως το εισόδημα των αγροτών των περιοχών αυτών καταλήγει (λόγω καιρικών συνθηκών, καταστροφών κλπ) να μην είναι πάντα το αναμενόμενο». Στη συνέχεια η κ. Τζάκρη υποστήριξε ότι το ειδικό καθεστώς στήριξης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων των αγροτικών περιοχών είναι ιδιαίτερα θετικό μέτρο, διότι τους δίνεται η δυνατότητα να βοηθηθούν ως προς την αναδιάρθρωσή τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Εστίασε επίσης στα μέτρα αγοράς, τα οποία προτάθηκε να εφαρμοστούν μετά το 2013, όπως το ταμείο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ένα αποτελεσματικό μηχανισμό παρέμβασης και αποθεματοποίησης σε περιόδους παρατεταμένης πτώσης των τιμών, ρήτρες διασφάλισης από εισαγωγές στις ίδιες περιόδους κλπ, λέγοντας ότι  με επαρκή χρηματοδότηση αυτά θα αποτελέσουν ασπίδα για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, δεδομένου ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αστάθεια των τιμών των προϊόντων τους και τους έντονους κλυδωνισμούς της αγοράς. Όσο δε για το νέο εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος (IST),για απώλειες εισοδήματος μεγαλύτερες του 30%, που θα καλύπτει το 70% της απώλειας, η κ. Τζάκρη παρότρυνε τον κ. Υπουργό να προχωρήσουν άμεσα οι υπηρεσίες του Υπουργείου στην προετοιμασία των μηχανισμών εκείνων που θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Τέλος ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι που συζητήθηκε στην επιτροπή αφορούσε τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Λόγω της γενικής οικονομικής κρίσης, είναι γεγονός, ανέφερε η κ. Τζάκρη, ότι οι προτάσεις της ΕΕ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 5ης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι να διατεθεί το 36,2% του συνολικού προϋπολογισμού για την ΚΑΠ σε σύγκριση με 39,5% της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Όμως πέραν αυτών η χρηματοδότηση για τη γεωργία θα συμπληρωθεί με ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 15,2 δις € για δράσεις αγροτικού ενδιαφέροντος, όπως για την έρευνα και την καινοτομία, την επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους, την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενός νέου αποθεματικού που δημιουργείται για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της γεωργίας κ.α. Το γεγονός αυτό, ανέφερε η κ. Τζάκρη, είναι πολύ σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό η πιθανή μείωση θα περιοριστεί μόλις στο 7,5% σε τιμές του 2011 και μόλις στο 3% σε απόλυτες τιμές,γεγονός που δεν θα επηρεάσει καθόλου τις εισροές κοινοτικών πιστώσεων στον αγροτικό μας τομέα. «Αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να εντατικοποιήσουμε τις δράσεις και την απορροφητικότητα των κονδυλίων, εάν θέλουμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος», ανέφερε η κ. Τζάκρη, η οποία κατέληξε την παρέμβασή της λέγοντας «κύριε υπουργέ,ξέρω ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και κάποια από αυτά ίσως δεν έχουν μια άμεση απάντηση γιατί οι λεπτομέρειες θα εξαρτηθούν από τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, είναι όμως χρήσιμο να ξέρουμε τις θέσεις και τις απόψεις σας πριν από τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλουμε όσο μπορούμε όλοι προς την επιθυμητή κατεύθυνση, διότι σε κάθε περίπτωση η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που φιλοδοξούμε να διαμορφωθεί με ορίζοντα το 2020, θα πρέπει: να διασφαλίζει το εισόδημα και την επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, να δημιουργεί αναπτυξιακές προϋποθέσεις, να αντιμετωπίζει τη διαρκώς μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών και των αγορών, να διασφαλίζει την διατροφική επάρκεια και ασφάλεια και να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προβλημάτων».-

Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουλίου, 2011


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.