Pellanet

Σύσκεψη για ρύπανση Τάφρου 66 και Λουδία

Ειδική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νομαρχία Πέλλας, με το Νομάρχη, Μιχάλη Καραμάνη παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τους συνεργάτες του και του Προέδρου της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος, Κ. Αποστόλου.
Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε ευρύτατη σύσκεψη με τους αντιπροσώπους των Μεταποιητικών Βιομηχανιών του Νομού (κονσερβοποιεία, σφαγεία κ.λπ.) για το θέμα της ρύπανσης της αποστραγγιστικής τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία.
Στην σύσκεψη δεν παρουσιάστηκαν, ενώ είχαν προσκληθεί, εκπρόσωποι των Δήμων που διαθέτουν μεν βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά επιβαρύνουν με ρυπαντικό φορτίο τους προαναφερθέντες υδάτινους αποδέκτες, λόγω μη σωστής απόδοσης των συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεών τους.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αρμόδιος Αντινομάρχης, Σ. Κεχαγιάς, για θέματα περιβάλλοντος, καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες.
Από τους εκπροσώπους των Μεταποιητικών Βιομηχανιών εκφράσθηκαν έντονα παράπονα για την αδράνεια της Πολιτείας, η οποία δεν προχώρησε στα απαραίτητα έργα υποδομής (π.χ. τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός) και εξακολουθεί να μη διασφαλίζει την ελάχιστη οικολογική παροχή των νερών των παραπάνω αποδεκτών στο 30% όπως είναι υποχρεωτικό βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας. Επίσης διαμαρτυρήθηκαν για την επιβολή τυπικών και όχι ουσιαστικών προστίμων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Ο Νομάρχης κ. Καραμάνης κατέστησε σαφές ότι:
1.Όσες (ελάχιστες) βιομηχανίες απέμειναν χωρίς νόμιμες άδειες λειτουργίας ή δεν προχώρησαν στις απαραίτητες τροποποιήσεις των αδειών τους σύμφωνα με την υπάρχουσα παραγωγική διαδικασία, δεν θα επιτραπεί να λειτουργήσουν
2.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας με το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου προστασίας περιβάλλοντος που έχει συστήσει, θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους και θα επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα στους παραβάτες
3.Πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η τήρηση των προβλεπομένων περιβαλλοντικών όρων από τις μονάδες σύμφωνα με τις άδειες λειτουργίας που διαθέτουν. Στους παραβάτες θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.
4.Κλείνοντας, ο Νομάρχης κ. Καραμάνης πρότεινε να επανεξεταστεί από κοινού η παλαιότερη πρόταση (1998) για κοινό σύστημα επεξεργασίας, αλλά προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Μετά τον σχετικό διάλογο και τις τοποθετήσεις συμφωνήθηκε η από κοινού παράσταση στα αρμόδια Υπουργεία με στόχο τον επακριβή προσδιορισμό του προβλήματος, τον τερματισμό της παραπληροφόρησης και την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος, που στην περίπτωση του Νομού μας ουδεμία σχέση έχει με τοξικά απόβλητα και περιβαλλοντικές καταστροφές τύπου Ασωπού.
Σημαντικές, τέλος, υπήρξαν οι παρεμβάσεις των ειδικών επιστημόνων της Νομαρχίας που υιοθετήθηκαν τόσο από τον Νομάρχη όσο και από τους παριστάμενους εκπροσώπους για την διερεύνηση των τεχνικά εφικτών σήμερα δυνατοτήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (παραγωγή βιοαερίου) και την λιπασματοποίησή τους, όπως συμβαίνει σε τεχνολογικά προηγμένες χώρες του εξωτερικού.

Δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου, 2009


Σχόλια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.


pellanet facebook