Pellanet

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το έργο τους και η συμβολή τους στην κοινωνία

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Νομού ΠΕΛΛΑΣ, αποτελεί - σύμφωνα με το Ν. 3669/06-07-05 - μία από τις 58 σε πανελλαδικό επίπεδο δομές του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ενώ η λειτουργία του εποπτεύεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).
Το Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ κατά τη διάρκεια της επταετούς λειτουργίας του (από το 2003) παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους ενηλίκους της περιοχής με την υλοποίηση ποικίλων επιμορφωτικών προγραμμάτων στους τομείς των Νέων Τεχνολογιών, των Ευρωπαϊκών Γλωσσών, της Οικονομίας, του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος κλπ. Η συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων πάνω σε σύγχρονα ζητήματα, με απώτερο στόχο την προσωπική ανάπτυξη, την ευελιξία στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας, προάγοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Επιπλέον, μία σημαντική καινοτομία της λειτουργίας των ΚΕΕ είναι η εξακτίνωση των δράσεων - σε συνεργασία με ΟΤΑ, δημόσιους φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής - σε ολόκληρο το Νομό ΠΕΛΛΑΣ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τόπο κατοικίας τους.
Η πορεία του έργου του Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ τα τελευταία 7 χρόνια μπορεί να συνοψιστεί στα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί:

ΚΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΛΛΑΣ

2008-2009 59 1100
2007-2008 77 1350
2006-2007 70 1200
2005-2006 80 1200
2004-2005 66 1050
2003-2004 17 300
ΣΥΝΟΛΟ 369 6200

Η ευρύτατη αποδοχή του εκπαιδευτικού ρόλου των Κ.Ε.Ε. από το σύνολο των πολιτών της χώρας αποδεικνύεται και από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αφού κατά την περίοδο 2000 - 2004 εκπαιδεύτηκαν 10.507 πολίτες, ενώ κατά την περίοδο 2004 - 2008 εκπαιδεύτηκαν 240.975 πολίτες. Με βάση την εικόνα αυτή, η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με πρόβλεψη για το διάστημα 2008 - 2012 συνολικά 340.000 θέσεων εκπαίδευσης για τους πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητικών ενεργειών σε κεντρικό υπηρεσιακό επίπεδο έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση χρηματοδότησης του έργου των Κ.Ε.Ε., τη συσσώρευση οικονομικών εκκρεμοτήτων προς εκπαιδευτές και προμηθευτές, αλλά και τη μη καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στα Κ.Ε.Ε. από τον περασμένο Μάρτιο έως και σήμερα.
Ακόμα μεγαλύτερο, όμως, πλήγμα για το φορέα αποτελεί η αδυναμία των στελεχών των 58 Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας να ανταποκριθούν στα καθημερινά αιτήματα πληθώρας πολιτών που επικοινωνούν και επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για την έναρξη των τμημάτων μάθησης της εκπαιδευτικής χρονιάς 2009 - 2010, η οποία είναι ακόμα άγνωστο πότε θα ξεκινήσει.
Ως στελέχη του Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ αισθανόμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός της πρόσφατης μετονομασίας του Υπ.Ε.Π.Θ σε Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, αφού η διαφαινόμενη στρατηγική επιλογή συνέχισης της στήριξης της Δια Βίου Μάθησης από τη νέα ηγεσία στηρίζεται και στις δικές μας προσπάθειες καθιέρωσης του Κ.Ε.Ε. στη συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη ως αξιόπιστου εκπαιδευτικού φορέα.
Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούμε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες επανέναρξης της χρηματοδότησης των Κ.Ε.Ε., της τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τρίτους και εργαζομένους στα Κ.Ε.Ε. και κυρίως της άμεσης έναρξης υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η περαιτέρω θεσμική - νομοθετική κατοχύρωση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων με την άμεση υπαγωγή τους στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και η αξιοποίηση της εμπειρίας, καθώς και της ειδικής κατάρτισης των στελεχών που εργάζονται σε αυτά συνιστούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους ενήλικες πολίτες της χώρας.

Ο Προϊστάμενος του ΚΕΕ Παναγιωτίδης Γεώργιος
Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Δίτσου Μαρία
Ο Γραμματέας Σολακίδης Δημήτρης

Δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου, 2009


Σχόλια


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες για την άμεση απομάκρυνση του
αγροτικού εξοπλισμού τους που βρίσκεται εντός των γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας
Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) επί της οδού Σαλαμίνος του
οικισμού Κρύας Βρύσης Πέλλας, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον
απρόσκοπτο καθαρισμό και αποψίλωσή τους.